Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Lovecký lístek

Lovecké lístky vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt. Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České republice, vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.
Druhy loveckých lístků jsou:
a)lovecký lístek pro české občany,
b)lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem,
c)lovecký lístek pro cizince.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan České republiky, cizinec starší 16 let.

Podmínky a postup řešení:

Podáním žádosti na Městském úřadě Kuřim, odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním či zasláním písemné žádosti o vydání loveckého lístku.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Na Městském úřadě Kuřim, odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí pro katastrální území:
Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Veverská Bítýška.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Ing. Josef Chylík, referent oddělení životního prostředí
    v úřední dny Po + St 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00, Pá 7:30 – 11:00
    v ostatní dny (Út, Čt) po předchozí telefonické domluvě, tel. č. 541 422 342

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou žádost, doklad o získané kvalifikaci (doklad o složení zkoušky z myslivosti, doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, doklad o studiu na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovaným předmětem), doklad o zaplacení správního poplatku a doklad totožnosti, doklad o pojištění (§ 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti),
Cizinci se vydá lovecký lístek, prokáže-li se:
a) platným dokladem opravňujícím k lovu vystavený v cizině,
b) cestovním pasem
c) dokladem o pojištění (§ 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti),
d) dokladem o zaplacení správního poplatku

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

na 1 den 30 Kč, na 5 dní 50 Kč, na 30 dní 70 Kč, na 6 měsíců 100 Kč, na 12 měsíců 150 Kč (pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem 75 Kč) a na dobu neurčitou 1 000 Kč.                           

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od doručení žádosti, zpravidla na počkání.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Zákonní zástupci mladistvých.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Zaplacení správního poplatku.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění.

Opravné prostředky:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 7, 8 a 9 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.


Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Orgán státní správy myslivosti odebere nejdéle na dobu 5 let lovecký lístek, zjistí-li dodatečně takovou okolnost, pro kterou by vydání loveckého lístku muselo být odepřeno, nebo vznikla-li taková okolnost po jeho vydání. Orgán státní správy myslivosti může vydání loveckého lístku odepřít, bylo-li proti žadateli zahájeno soudní řízení pro trestný čin nebo správní řízení k uložení pokuty podle § 64 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění.

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Josef Chylík

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 16.6.2022

Datum poslední aktualizace: 14.3.2023

Upřesnění a poznámky:


load