Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Rybářský lístek

Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku. Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku a 30 dní ode dne jeho vydání.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan České republiky, cizinec.

Podmínky a postup řešení:

Podáním žádosti na Městském úřadě Kuřim, odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním či zasláním písemné žádosti o vydání rybářského lístku.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Na Městském úřadě Kuřim, odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, pro české občany s trvalým bydlištěm a pro cizince s pobytem v těchto obcích:
Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Veverská Bítýška.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • v úřední dny Po + St 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00, Pá 7:30 – 11:00
  v ostatní dny (Út, Čt) po předchozí telefonické domluvě, tel. č. 541 422 343

  • Michaela Filková, DiS.
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 312
  • Ing. Lenka Lorenzová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 312
  • Ing. Linda Franková
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 312

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti, doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře a rybářské stráže), doklad o zaplacení správního poplatku.

Pro vydání rybářského lístku na 1 měsíc je třeba doložit pouze doklad totožnosti a doklad o zaplacení správního poplatku.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

na 30 dní 200 Kč (dítě do 15 let - 200 Kč)

na 1 rok 100 Kč (dítě do 15 let - 50 Kč)

na 3 roky 200 Kč (dítě do 15 let - 100 Kč)

na 10 let 500 Kč (dítě do 15 let - 250 Kč)

na dobu neurčitou 1000 Kč 

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od doručení žádosti, zpravidla na počkání.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Zákonní zástupci nezletilých.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Zaplacení správního poplatku.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) v platném znění.

Opravné prostředky:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 7, 8 a 9 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Michaela Filková, DiS.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 16.6.2022

Datum poslední aktualizace: 14.3.2023

Upřesnění a poznámky:


load