Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Změna údajů v registru vozidel

Týká se všech úkonů, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla, které nejsou přihlášením vozidla, a nejedná se o změnu vlastníka nebo provozovatele.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána v registru vozidel jako vlastník nebo provozovatel vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí dle právního předpisu a souvisejících předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost o zápis změny údajů k vozidlu podejte na předepsaném tiskopisu na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Jitka Jonášová
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 101
  • Miroslav Režný
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 101
  • Helena Kosková
   budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 101

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti v originále - občanský průkaz
 • technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla
 • doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou dány položkou 26 zákona č.634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výše poplatku:

 • zápis změny do technického průkazu a do registru vozidel (za 1 změnu) 50 Kč

Lhůty pro vyřízení:

O zápis změny je nutno požádat do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.


Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Dalšími účastníky postupu mohou být například zmocněnec, leasingová společnost.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:


 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Miloslav Kučka, MBA

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 3.11.2022

Datum poslední aktualizace: 23.2.2023

load