Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání povolení ke stavbě vodního díla

O vydání společného povolení ke stavbě studny je třeba požádat před převedením zkušebního hydrogeologického vrtu na studnu nebo před zahájením realizace stavby studny. Vždy je třeba současně žádat o povolení odběru vody z této studny.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník, jeho právní zástupce (na základě plné moci).


Podmínky a postup řešení:

Podáním žádosti spolu s projektovou dokumentací a povinnými přílohami na Městském úřadě v Kuřimi.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost spolu s projektovou dokumentací a povinnými přílohami lze zaslat poštou, přes datovou schránku nebo přes e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem nebo osobně na oddělení životního prostředí. Projektová dokumentace musí být dodána v originále.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Na Městském úřadě Kuřim, odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí pro katastrální území: Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Veverská Bítýška.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • mimo úřední dny po předchozí telefonické domluvě
    • Ing. Martina Gibalová
      budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 313

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou Žádost o vydání společného povolení a Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu.

Přílohy dle žádosti (viz. formulář).

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek za povolení stavby studny je 300,- Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Do 60 dnů od doručení žádosti, ve složitějších případech do 90 dnů.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Žádost lze zaslat poštou na oddělení životního prostředí, osobně, přes datovou schránku nebo přes e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem. Projektová dokumentace musí být v originále.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu ve znění ve znění pozdějších právních předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky:

Proti povolení se lze odvolat ve smyslu § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.


Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí oddělení životního prostředí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Martina Gibalová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 16.6.2022

Datum poslední aktualizace: 8.12.2022

load