Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Oznámení změn – přerušení živnosti

Podmínky a postup řešení:

Pokud jako podnikatel svou podnikatelskou činnost nechcete zrušit, ale pouze na určité období přerušit, můžete živnostenskému úřadu oznámit přerušení provozování živnosti.
Pokud podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, nemusí po dobu přerušení plnit některé povinnosti dané podnikateli živnostenským zákonem např.:

 • nemusí splňovat podmínku odborné nebo jiné způsobilosti vyžadované zákonem (nemusí mít ustanoveného odpovědného zástupce, pokud byl ustanoven)
 • není povinen označit živnostenským zákonem stanovenými údaji objekt, do kterého umístil sídlo
 • nemusí zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů, dále provozovna nemusí být označena provozní dobou, nemusí mít osobu odpovědnou za činnost provozovny (předpokladem je, že po dobu přerušení provozování živnosti budou provozovny uzavřeny)
 • u koncesované živnosti „Silniční motorová vozidla“ provozovanou velkými vozidly nemusí splňovat finanční způsobilost

Jak postupovat při oznámení přerušení a pokračování provozování živnosti

Prokázání totožnosti  - platným dokladem totožnosti např. občanský průkaz nebo pas. Pokud žádáte o přerušení (pokračování) provozování živnosti prostřednictvím zmocněnce k ohlášení musí zmocněnec předložit plnou moc

 • u plné moci udělené k určitému úkonu  (k oznámení přerušení provozování živnosti a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen,
 • u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení,  bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen

Doba přerušení provozování živnosti není omezena, ale vždy musí být uvedeno konkrétní datum zahájení a ukončení přerušení provozování živnosti

 • provozování živnosti může být přerušeno nejdříve dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu, nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení
 • přerušení provozování živnosti končí dnem, který je uveden v oznámení o přerušení provozování živnosti
 • podnikatel, který má vydané živnostenské oprávnění, které je časově omezeno (zahraniční fyzické osoby, jejichž živnostenské oprávnění je ze zákona omezeno na dobu povoleného pobytu) může požádat o přerušení provozování živnosti nejdéle do data, do kterého má živnostenské oprávnění platné (omezeno)

Podnikatel, který chce opětovně zahájit svou podnikatelskou činnost před uplynutím doby, na kterou provozování živnosti přerušil, musí předem živnostenskému úřadu oznámit pokračování v provozování živnosti

 • pokračovat v provozování živnosti je možné nejdříve ode dne doručení oznámení živnostenskému úřadu, nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení

Správní poplatek za oznámení přerušení a pokračování provozování živnosti není stanoven.

Přerušení provozování a pokračování v provozování živnosti živnostenský úřad zapisuje do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá Vyrozumění o zápisu přerušení (pokračování) v provozování živnosti.

Při ohlášení přerušení živnosti je možné toto oznámit také

 • České správě sociálního zabezpečení
 • Zdravotní pojišťovně
 • Finančnímu úřadu

Informace z jiných zdrojů:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Lenka Blechtová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 19.4.2021

Datum poslední aktualizace: 30.9.2022

load