Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výbory ZM

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi:

Podle § 119 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Předseda výboru:  Ing. Petr Ondrášek
Tajemník výboru: Ing. Karel Torn, CSc.
Členové výboru:  Mgr. Ladislav Ambrož
  Mgr. Aleš Vítek
  Ing. Jiří Marek, prof.
  JUDr. Robert Neruda
  Ing. Miluše Macková
  Mgr. Petr Pernica


Finanční výbor Zastupitelstva města Kuřimi:

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Předseda výboru:  Ing. Milan Vlk
Tajemník výboru:  Ing. Aleš Varmužka
Členové výboru:  Ondřej Melichar
  Ing. Petr Ondrášek
  RNDr. Igor Poledňák
  Ing. Radim Vítek
  Markéta Macková
  Pavel Sádlík


Výbor sportovní Zastupitelstva města Kuřimi:

a) na základě předem stanovených kritérií projednává žádosti o dotace pro oblast sportu a zpracovává doporučení ZM na udělení příspěvku žadateli.
b) kontroluje vypracovává a předkládá ZM návrhy z oblasti sportu - opravy popřípadě úpravy a dovybavení sportovních zařízení ve městě,
c) návrhy možných investičních akcí,
d) koordinuje rozvojové záměry sportu a sportovišť ve vazbě na rozpočet, územní plán a regulativy rozvojových aktivit,
e) předkládá ZM doporučení, vyhlašuje kategorie, zpracovává návrhy na vyhlášení a ocenění nejlepších sportovců a sportovních kolektivů města a předkládá ZM ke schválení,
f) zajišťuje setkání sportovní obce, při kterém budou oceněny osoby (občané) aktivně se podílející na sportovním dění ve městě,
g) spolupracuje s ostatními výbory a komisemi při zpracování návrhů a stanovisek k výstavbám sportovišť, cyklotras, cyklostezek v Kuřimi a okolí, k rozvoji sportovních a volnočasových aktivit a dalších materiálů a dokumentů v této oblasti.

Předseda výboru: Petr Macek
Místopředseda výboru:   Ing. Jan Vlček, MSc.
Tajemník výboru: Ing. Pavla Halouzková
Členové výboru: Jiří Mikel
  Mgr. Karel Jelínek
  Jiří Voneš
  Petr Krejčí
  Vladislav Prosecký


Výbor pro kulturu a spolkový život Zastupitelstva města Kuřimi:

a) vyhodnocuje žádosti o dotace v kulturní a spolkové oblasti a doporučuje zastupitelstvu města míru podpory.
b) vyhodnocuje kvalitu realizovaných podpořených akcí, kontroluje dodržení podmínek pro podporu akce určených.
c) organizuje pracovní setkání se zástupci právnických osob a osobami fyzickými, které se v Kuřimi podílejí na organizaci kulturního a spolkového života, mapuje jejich problémy, náměty a připomínky a předkládá je k informaci zastupitelstvu.
d) vyhodnocuje nejzajímavější kulturní počiny v dané sezóně v Kuřimi.
e) hodnotí nabídku kulturních a spolkových akcí v Kuřimi.

Předseda výboru:  Renáta Těšíková
Místopředseda výboru: 
 Antonín Žák
Tajemník výboru:  Jitka Jonášová
Členové výboru:  Mgr. Michal Peřinka
  Veronika Krejčová
  Milan Císař
  Ing. Petr Mikšovič
  Ing. Nicola Šimonová
load