Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Archiv usnesení ZM

Usnesení orgánů města budou v této sekci vložena nejpozději třetí pracovní den po uskutečněném jednání.

Rozšířené vyhledávání
Rok:
Měsíc:
Číslo usnesení:
Pořadové číslo ZM:
Text / část textu:

1/23 - ZM č.1

24.01.2023
Zvolení návrhové komise
schvaluje:
 • jako členy návrhové komise pana Iva Peřinu a pana Ing. Milana Vlka.

2/23 - ZM č.1

24.01.2023
Volba ověřovatelů zápisu
schvaluje:
 • jako ověřovatele zápisu ZM pana Mgr. Ladislava Ambrože a pana Ing. Miloše Kotka.

3/23 - ZM č.1

24.01.2023
Schválení programu jednání
schvaluje:
 • program jednání se změnami.

4/23 - ZM č.1

24.01.2023
Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 16.01.2023
bere na vědomí:

5/23 - ZM č.1

24.01.2023
Studie ÚS-06 Kuřim „Díly za sv. Jánem“
bere na vědomí:
 • předložený návrh územní studie US-06 Kuřim „Díly za sv. Jánem“.

6/23 - ZM č.1

24.01.2023
Zápis z Finančního výboru ze dne 18.01.2023
bere na vědomí:
 • zápis z Finančního výboru ze dne 18.01.2023, dle přílohy.

7/23 - ZM č.1

24.01.2023
Rozpočet města Kuřimi na rok 2023
schvaluje:
 • rozpočet města Kuřimi na rok 2023 a pravidla hospodaření s ním, dle přílohy a zápisu.

8/23 - ZM č.1

24.01.2023
Zavedení Participativního rozpočtu
souhlasí:
 • se zavedením Participativního rozpočtu pro rok 2023 a ukládá RM Kuřim sestavení pravidel a zajištění realizace Participativního rozpočtu.

9/23 - ZM č.1

24.01.2023
Koupě pozemků v lokalitě „Díly za sv. Janem“
schvaluje:
 • úplatné nabytí pozemků parc. č. 2642/707 o vým. 8 m2, parc. č. 4522/58 o vým. 894 m2 a parc. č. 4522/85 o vým. 17 m2 vše v k. ú. Kuřim, za kupní cenu ve výši 300 Kč, od paní [Osobní údaj odstraněn] Droběnové, bytem [Osobní údaj odstraněn] Kuřim. Náklady spojené s převodem pozemků uhradí město Kuřim.

10/23 - ZM č.1

24.01.2023
Koupě pozemků v lokalitě „Díly za sv. Janem“
schvaluje:
 • úplatné nabytí pozemků parc. č. 4522/81 o vým. 56 m2, parc. č. 4522/82 o vým. 118 m2, parc. č. 4522/84 o vým. 11 m2 a parc. č. 4522/86 o vým. 63 m2 vše v k. ú. Kuřim, za kupní cenu ve výši 86.800 Kč (350 Kč/m2), od paní [Osobní údaj odstraněn] Droběnové, bytem [Osobní údaj odstraněn] Kuřim. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí město Kuřim.

11/23 - ZM č.1

24.01.2023
PRO VÁS DEVELOPMENT, s. r. o. - převod pozemků v rámci výstavby „Díly za sv. Jánem - 8. etapa“
schvaluje:
 • úplatné nabytí pozemků parc. č. 2642/613, parc. č. 5153, parc. č. 4553/6 a parc. č. 4553/4 vše v k. ú. Kuřim od společnosti PRO VÁS DEVELOPMENT s.r.o., se sídlem Božetěchova 2826/36, Královo Pole, Brno, IČO 08259640 do majetku města Kuřimi za celkovou cenu ve výši 500 Kč. Náklady spojené s převodem pozemků uhradí město Kuřim.

12/23 - ZM č.1

24.01.2023
PRO VÁS DEVELOPMENT, s. r. o. - převod pozemků v rámci výstavby „Díly za sv. Jánem - 8. etapa“
schvaluje:
 • úplatné nabytí pozemků parc. č. 4553/3, parc. č. 4487/86, parc. č. 2636/10, parc. č. 2635/25 a parc. č. 5189 vše v k. ú. Kuřim od společnosti PRO VÁS DEVELOPMENT s.r.o., se sídlem Božetěchova 2826/36, Královo Pole, Brno, IČO 08259640 do majetku města Kuřimi za celkovou cenu ve výši 500 Kč. Náklady spojené s převodem pozemků uhradí město Kuřim.

13/23 - ZM č.1

24.01.2023
Splátkový kalendář
schvaluje:
 • uzavření splátkového kalendáře s paní [Osobní údaj odstraněn], trvale bytem [Osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim, jehož prostřednictvím bude splacen dluh na nájemném a zálohách na služby a bezdůvodném obohacení související s nájmem bytu č. [Osobní údaj odstraněn], umístěného ve [Osobní údaj odstraněn]nadzemním podlaží bytového domu č. p. [Osobní údaj odstraněn], který je součástí pozemku parc. č.[Osobní údaj odstraněn] vše v obci a k. ú. Kuřim, ve výši [Osobní údaj odstraněn] Kč. Splátka bude činit částku[Osobní údaj odstraněn]/měs.

14/23 - ZM č.1

24.01.2023
Kuřim – Dopravní automobil
schvaluje:
 • dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů na akci "Kuřim - Dopravní automobil" pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů.

15/23 - ZM č.1

24.01.2023
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku
souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku s DSO Mikroregion Kuřimka, IČO 71248749, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34, Kuřim.

16/23 - ZM č.1

24.01.2023
Smlouva o poskytnutí mimořádných příspěvků
souhlasí:
 • s uzavřením Smlouvy o poskytnutí mimořádných příspěvků Mikroregionu Kuřimka, IČO 71248749, se sídlem Jungmannova 968/75, Kuřim, na úhradu ročních splátek úvěru dle úvěrové smlouvy č. 81/21 ve výši 164.521,08 Kč.

17/23 - ZM č.1

24.01.2023
Příspěvek města Kuřim na nákup roční úsekové, roční doplatkové zónové jízdenky, případně roční celokrajské jízdenky pro osoby ve věku 70 let a více pro rok 2023
schvaluje:
 • příspěvek ve výši 800 Kč na jízdenku zakoupenou v období od 01.01.2023 do 31.12.2023 pro osoby s trvalým bydlištěm v Kuřimi ve věku 70 let a více v případě, že se jedná:
 • - o roční úsekovou jízdenku IDS JMK pro území Kuřimi,
 • - o doplatkovou roční předplatní jízdenku IDS JMK pro zónu 310, je-li žadatel vlastníkem roční předplatní jízdenky pro jiné zóny,
 • - o roční jízdenku pro osoby nad 70 let platnou v celém IDS JMK.

18/23 - ZM č.1

24.01.2023
Žádost o poskytnutí individuální dotace Základní škola DiviZna, z. ú.
schvaluje:
 • uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi Základní škole DiviZna, z. ú., Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČO 07488866, týkající se příspěvku na energie ZŠ DiviZna, z. ú., ve výši 70.000,- Kč.

19/23 - ZM č.1

24.01.2023
Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi konaného dne 11.01.2023
bere na vědomí:
 • zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi č. 2023/01 konaného dne 11.01.2023 a pověřuje výbor kontrolou dle zápisu.

20/23 - ZM č.1

24.01.2023
Elektronická dražba – pozemek v k. ú. Kuřim
schvaluje:
 • úplatné nabytí pozemku parc. č. 2731/10 v k. ú. Kuřim v elektronické dražbě za maximální kupní cenu ve výši dle přílohy.

21/23 - ZM č.1

24.01.2023
Rozpočtové opatření č. 1
schvaluje:
 • rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2023, dle přílohy, se změnami.
29.1.2010 14:25:39 - aktualizováno 28.3.2023 | přečteno 16506x | monkeyfighter
load