Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Archiv usnesení ZM

Usnesení orgánů města budou v této sekci vložena nejpozději třetí pracovní den po uskutečněném jednání.

Rozšířené vyhledávání
Rok:
Měsíc:
Číslo usnesení:
Pořadové číslo ZM:
Text / část textu:

55/23 - ZM č.5

27.06.2023
Zvolení návrhové komise
schvaluje:
 • jako členy návrhové komise pana Iva Peřinu a Ing. Milana Vlka.

56/23 - ZM č.5

27.06.2023
Volba ověřovatelů zápisu
schvaluje:
 • jako ověřovatele zápisu ZM pana Ing. Petra Mikšoviče a paní Renátu Těšíkovou.

57/23 - ZM č.5

27.06.2023
Schválení programu jednání
schvaluje:
 • program jednání se změnou.

58/23 - ZM č.5

27.06.2023
Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 19.06.2023
bere na vědomí:
 • stav plnění usnesení ZM ke dni 20.06.2023 a prodloužení termínu plnění usnesení č. Z/2021/033 do 31.12.2023.

59/23 - ZM č.5

27.06.2023
Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb pro rok 2023
schvaluje:
 • uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb pro rok 2023 s poskytovatelem sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Diecézní charita Brno, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, Černá Pole, IČO 44990260 ve výši 485.200 Kč.

60/23 - ZM č.5

27.06.2023
Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb pro rok 2023
schvaluje:
 • uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb pro rok 2023 s poskytovatelem pečovatelské služby Diecézní charita Brno, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, Černá Pole, IČO 44990260 ve výši 101.598 Kč.

61/23 - ZM č.5

27.06.2023
Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb pro rok 2023
schvaluje:
 • uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb pro rok 2023 s poskytovatelem sociální služby Domov sv. Alžběty, se sídlem Žernůvka 12, 666 01 Nelepeč-Žernůvka, IČO 73633968 ve výši 93.485 Kč.

62/23 - ZM č.5

27.06.2023
Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města - SOŠ a SOU Kuřim
schvaluje:
 • uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi se společností Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s. r. o., se sídlem Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČO 47917865, na obnovu fasády objektu zámku v Kuřimi a obnovu kamenného schodiště na nádvoří, ve výši 270.000 Kč.

63/23 - ZM č.5

27.06.2023
„Výstavba sdruženého objektu RN 1. etapa v lokalitě sídliště Na Loučkách“
souhlasí:
 • s uzavřením smluvního vztahu se společností IMOS development, otevřený podílový fond, IČO 751 60 013,se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, jehož předmětem je spolupráce při realizaci záměru „Sdruženého objektu Kuřim" v lokalitě sídliště Na Loučkách.

64/23 - ZM č.5

27.06.2023
„Výstavba sdruženého objektu RN 1. etapa v lokalitě sídliště Na Loučkách“
schvaluje:
 • záměr realizace projektu "Sdružený objekt Kuřim" a schvaluje podání žádosti o dotaci na tento projekt do Výzvy č. 42 Operačního programu životního prostředí 2021 - 2027.

65/23 - ZM č.5

27.06.2023
„Výstavba sdruženého objektu RN 1. etapa v lokalitě sídliště Na Loučkách“
schvaluje:
 • finanční prostředky na spolufinancování projektu "Sdružený objekt Kuřim".

66/23 - ZM č.5

27.06.2023
Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města - Římskokatolická farnost Kuřim
schvaluje:
 • uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí individuální dotace na opravu kuřimské fary ve výši 500.000 Kč s Římskokatolickou farností Kuřim, IČO 49461362,se sídlem Křížkovského 55/5, 664 34 Kuřim.

67/23 - ZM č.5

27.06.2023
Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi pro rok 2023
schvaluje:
 • v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi za podmínek:
 • a) termín konání výběrového řízení 09.10.2023
 • b) objem finančních prostředků 250.000 Kč
 • c) maximální cena za m2 pozemku 500 Kč
 • d) způsob podání nabídky: nabídky se podávají v celých korunách s označením „Výkup pozemků pod komunikacemi“, přijímají se na předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru majetkoprávním MěÚ v  Kuřimi, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IV. NP dv. č. 413 do pondělí 9. října 2023 do 16:30 hodin.

68/23 - ZM č.5

27.06.2023
Stav investiční výstavby města Kuřimi
bere na vědomí:
 • zprávu o stavu investiční výstavby na rok 2023 k datu 15.06.2022.

69/23 - ZM č.5

27.06.2023
MÚR I/43 - Smlouva o bezúplatném převodu projektové dokumentace a postoupení práv
souhlasí:
 • s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu projektové dokumentace a práv a povinností z ní vyplývajících a postoupení práv a povinností vyplývajících ze společného povolení ke stavbě „Měření úsekové rychlosti (MÚR) silnice I/43 Kuřim – Průmyslová zóna“ se společnostmi Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO 65993390 a AŽD Praha, s.r.o., se sídlem Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10, IČO 48029483 v celkové hodnotě 203.401 Kč vč. DPH.

70/23 - ZM č.5

27.06.2023
Smlouva o spolupráci k záměru „NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU – REZIDENCE U ZÁMKU“
schvaluje:
 • uzavření Smlouvy o spolupráci se společností Bydlení u zámku Kuřim, s.r.o., se sídlem v Brně, založené dle NZ 767/2023 k záměru „NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU – REZIDENCE U ZÁMKU“.

71/23 - ZM č.5

27.06.2023
Zápis z finančního výboru ze dne 21.6.2023
bere na vědomí:
 • zápis z finančního výboru ze dne 21.06.2023.

72/23 - ZM č.5

27.06.2023
Obecně závazná vyhláška města Kuřimi o nočním klidu
vydává:
 • Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi o nočním klidu s účinností patnáctým dnem po jejím vyhlášení, se změnami.

73/23 - ZM č.5

27.06.2023
Závěrečný účet hospodaření za rok 2022
souhlasí:
 • s celoročním hospodařením města Kuřimi v roce 2022, a to s výrokem bez výhrad.

74/23 - ZM č.5

27.06.2023
Přezkum hospodaření
bere na vědomí:
 • „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření“ města Kuřimi za rok 2022.

75/23 - ZM č.5

27.06.2023
Účetní závěrka 2022
schvaluje:
 • účetní závěrku města Kuřimi k datu 31.12.2022, dle příloh.

76/23 - ZM č.5

27.06.2023
Rozpočtové opatření č.5
schvaluje:
 • rozpočtové opatření č.5 k rozpočtu města na rok 2023, dle přílohy.
29.1.2010 14:25:39 - aktualizováno 30.9.2023 | přečteno 17135x | monkeyfighter
load