Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

ÚAP ORP Kuřim

 Územně analytické podklady správního obvodu ORP Kuřim

Územně analytické podklady jsou novým institutem územního plánování. Pořizují se podle § 26 a násl. stavebního zákona pro území obce s rozšířenou působností a jsou podkladem pro tvorbu územních plánů a regulačních plánů.

Obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů (tzv. limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (tzv. rozbor udržitelného rozvoje území).

Pořizují se ve dvou etapách: První zahrnuje veškerý sběr údajů o území a povinným výstupem této etapy jsou tři výkresy: výkres limitů využití území, výkres hodnot území a výkres záměrů na provedení změn v území. Ve druhé etapě je pomocí SWOT analýz zpracován rozbor udržitelného rozvoje území a povinným výstupem druhé etapy je výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (tzv. problémový výkres).

Hlavním přínosem územně analytických podkladů je jejich odborná aktualizace v pravidelných intervalech.

2020

ikona souboruVýkres hodnot území
ikona souboruVýkres limitů využití území
ikona souboruVýkres záměrů na provedení změn v území
ikona souboruProblémový výkres
ikona souboruRozbor udržitelného rozvoje území

Poznámka: Odkazy se otevřou v novém okně. Jednotlivé mapy a texty jsou ve formátu *.PDF


První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

iop


Dokumentace „Územně analytické podklady Kuřim“ je uložena na těchto úřadech :

  • Městský úřad Kuřim, Odbor investiční, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
  • Obecní úřad Veverská Bítýška, Stavební úřad, Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška
  • Městský úřad Kuřim, Odbor stavební a životního prostředí, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
  • 23.7.2009 13:22:08 - aktualizováno 22.2.2017 14:13:33 | přečteno 10005x | cerna.iva
    load