Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi

Dle § 166 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. „stavební zákon“ a ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické podklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňující dálkový přístup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 stavebního zákona.  Údaje o území týkající se technické infrastruktury jsou sledovanými jevy č. 67 až č. 87 z přílohy č. 1 části A k vyhlášce č. 500/2006 Sb. „o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti“.

Uvedené informace o technické infrastruktuře mají pouze informativní charakter.

67 - Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma

68 - Vodovodní síť včetně ochranného pásma

69 - Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma

70 - Síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma

72 - Elektrická stanice včetně ochranného pásma

73 - Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma

74 - Technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma

75 - Vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma

81 - Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma

82 - Komunikační vedení včetně ochranného pásma

Tyto informace nenahrazují vyjádření vlastníků sítí k existenci sítí či k územnímu nebo stavebnímu řízení.

3.2.2015 8:48:50 - aktualizováno 27.2.2017 16:48:45 | přečteno 3703x | Jiří
load