Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbor obecní živnostenský úřad

Vedoucí: Ing. Lenka Blechtová

Telefon: +420 541 422 348

El. pošta: blechtova@kurim.cz


Odbor - obecní živnostenský úřad plní tyto hlavní úkoly:

V přenesené působnosti (výkon státní správy) 
 • vykonává činnosti obecního živnostenského úřadu v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, a zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění,
 • vydává, mění, přerušuje, pozastavuje a ruší živnostenská oprávnění,
 • provádí evidenci provozoven (zřizování, rušení),
 • vydává rozhodnutí ve správním řízení,
 • poskytuje informace v oblasti živnostenského podnikání,
 • spolupracuje s institucemi státní správy při zajišťování živnostenské agendy,
 • vede živnostenský rejstřík a vydává z něho výpisy,
 • provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona,
 • zabezpečuje dozorovou činnost nad dodržováním zákona o spotřebních daních a nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele,
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy,
 • zajišťuje agendu spojenou s Evidencí zemědělského podnikatele dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění,
 • provádí cenovou kontrolu dle zák. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, v platném znění a zák. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a prováděcí vyhlášky k zákonu o cenách.

Živnostenská oblast - hlavní právní předpisy, kterými se řídí činnost odboru:

 • Zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění 
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, v platném znění
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění
 • Zákon 500/2004Sb., Správní řád
 • Zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
 • Zákon 353/2003 Sb., o spotřebních daních
7.8.2009 7:21:50 - aktualizováno 13.10.2022 7:27:22 | přečteno 13591x | Ing. Ivo Trtílek, DiS.
load