Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbor finanční

Vedoucí: Ing. Aleš Varmužka

Telefon: +420 541 422 323

El. pošta: varmuzka@kurim.cz


Odbor finanční plní tyto hlavní úkoly:

V samostatné působnosti (samospráva města) 
 • zajišťuje komplexní účetní práce dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • na základě příkazů odpovědných osob provádí fakturaci,
 • zajišťuje výběr a výplatu finančních prostředků na pokladně města,
 • zabezpečuje přípravu a sestavování rozpočtu města na příslušný rok a následně kontrolu hospodaření,
 • zajišťuje mzdovou agendu,
 • provádí rozborovou činnost, především periodické rozbory hospodaření pro jednotlivé správce rozpočtových kapitol,
 • zajišťuje styk s finančními ústavy a veškeré operace s nimi související,
 • vede agendu pohledávek města a předává dlužníky odboru majetkoprávnímu k vymáhání,
 • vede finanční agendu Programu na podporu sportovní, kulturní a spolkové činnosti,
 • zajišťuje vedení agendy Sociálního fondu města Kuřimi,
 • zajišťuje komplexní účetní práce pro organizační složky Města Kuřimi podle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění,
 • kontroluje a eviduje veřejné sbírky konané na území města,
 • zajišťuje přípravu materiálů pro jednání Rady a Zastupitelstva města Kuřimi a plní příslušná usnesení těchto orgánů,
 • zajišťuje prodej reklamních a propagačních předmětů města,
 • provádí nákup, evidenci a výdej kancelářských potřeb a čistících prostředků,
 • vykonává veřejnosprávní kontrolu,
 • účtuje o DPH, podává za město daňová přiznání,
 • prostřednictvím společnosti Wellness Kuřim s.r.o. provádí správu Sportovního areálu Kuřim,
 • podílí se na získávání dotací pro město Kuřim.

 V přenesené působnosti (výkon státní správy)
 • provádí správu místních poplatků, dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a obecně závazných vyhlášek na území města,
 • vede agendu výherních hracích přístrojů,
 • vede agendu tombol,
 • vykonává správu a vymáhání pokut vzniklých při činnosti odborů kromě odboru správního a vnitřních věcí.


Hlavní právní předpisy, kterými se řídí činnost odboru:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších změn a dodatků
7.8.2009 7:19:04 - aktualizováno 14.9.2022 23:34:21 | přečteno 9110x | Ing. Ivo Trtílek, DiS.
load