Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Komise RM

Komise dopravní Rady města Kuřimi:

Komise se zabývá základní dopravní obslužnosti pro město Kuřim - autobusovými a vlakovými spoji, úpravami jízdních řádů a projednává návrhy úprav dopravního značení. Aktuálně se zabývá problematikou rychlostní komunikace R43 a silnice 1. třídy (I/43) ve spolupráci s komisí stavební. Projednává žádosti o vyhrazení parkovacích míst, přijímá a vyhodnocuje podněty k dopravní problematice ve vztahu k územnímu plánu a řeší další úkoly související s dopravou.
Předseda komise: Ing. Miloš Kotek
Tajemník komise: Ing. Miloslav Kučka
Členové komise: Mgr. Aleš Vítek
 Ing. Vladimír Pančík
 Ing. Oldřich Štarha
 Ing. Jana Němečková
 Paedr. David Holman
 Ing. Hana Studená

Komise stavební Rady města Kuřimi:

Řeší soulad investičních záměrů a připravovaných projektů s územním plánem města Kuřimi. Dává doporučení při tvorbě regulativů rozvojových lokalit, ve fázi projektové přípravy k vnějšímu vzhledu staveb.
Předseda komise:Ing. arch. Petr Němec
Tajemník komise:Michaela Juránková Hrbková
Členové komise:Pert Krejčí
Ing. Michal Hanák
Ing. Hana Studená
Vladislav Zejda
Ing. Gabriela Šoukalová
Radek Drahovský

Komise pro životní prostředí Rady města Kuřimi:

Komise pro životní prostředí je zřízena za účelem posuzování a předkládání doporučení Radě města Kuřimi ve věci  investičních záměrů, připravovaných projektů a koncepčních dokumentů, respektive jejich vlivu na životní prostředí města Kuřimi. Komise také projednává podnětů občanů, podnikatelských subjektů a pracovníků městského úřadu  o kácení dřevin rostoucích mimo les na městských pozemcích. Podněty k projednání do komise životního se předkládají Ing. Jaroslavě Hédlové.
Předseda komise:Ing. Radovan Smíšek
Tajemník komise:Ing. Jaroslava Hédlová
Členové komise:Ing. David Janík, PhD.
Michal Šroller
RNDr. Igor Poledňák
Jiří Blažek
Gabriela Motyčková
Lenka Psotová

Komise školská Rady města Kuřimi:

Komise školská se zabývá problematikou školství v Kuřimi, činností škol v oblasti samostatné působnosti, přípravou a projednáváním investičních akcí týkajících se rozšíření kapacity škol.
Předseda komise:Mgr. Ladislav Ambrož
Místopředseda komise:Ing. Petr Němec
Tajemník komise:Mgr. Hana Němcová
Členové komise:Ing. Vojtěch Novotný
Ing. Mgr. Markéta Matulová, PhD.
Mgr. Petr Bracek
Lucie Horáková
PhDr. Jiřina Novotná, PhD.
load