Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Komise RM

Komise dopravní Rady města Kuřimi:

Komise projednává návrhy úprav dopravního značení, žádosti o vyhrazení parkovacích míst a připojení nemovitostí, vyhodnocuje podněty k dopravní problematice ve vztahu k územnímu plánu a řeší další úkoly související s dopravou.

Předseda komise: Ing. Miloš Kotek
Tajemník komise: Ing. Miloslav Kučka
Členové komise: Mgr. Aleš Vítek

 Ing. Vladimír Pančík

 Ing. Oldřich Štarha

 Ing. Jana Němečková

 Libor Reidlinger

 Ing. Hana Studená

Komise stavební Rady města Kuřimi:

Řeší soulad investičních záměrů a připravovaných projektů s územním plánem města Kuřimi. Dává doporučení při tvorbě regulativů rozvojových lokalit, ve fázi projektové přípravy k vnějšímu vzhledu staveb.
Předseda komise:Ing. arch. Petr Němec
Tajemník komise:Michaela Juránková Hrbková
Členové komise:Petr Krejčí

Ing. Michal Hanák

Ing. Hana Studená

Vladislav Zejda

Ing. Gabriela Šoukalová

Radek Drahovský

Komise pro životní prostředí Rady města Kuřimi:

Komise pro životní prostředí je zřízena za účelem posuzování a předkládání doporučení Radě města Kuřimi ve věci  investičních záměrů, připravovaných projektů a koncepčních dokumentů, respektive jejich vlivu na životní prostředí města Kuřimi. Komise také projednává podnětů občanů, podnikatelských subjektů a pracovníků městského úřadu  o kácení dřevin rostoucích mimo les na městských pozemcích. Podněty k projednání do komise životního se předkládají Ing. Jaroslavě Hédlové.
Předseda komise:Ing. Radovan Smíšek
Tajemník komise:Ing. Jaroslava Hédlová
Členové komise:Ing. David Janík, PhD.

Michal Šroller

RNDr. Igor Poledňák

Jiří Blažek

Gabriela Motyčková

Lenka Psotová

Komise školská Rady města Kuřimi:

Komise školská se zabývá problematikou školství v Kuřimi, činností škol v oblasti samostatné působnosti, přípravou a projednáváním investičních akcí týkajících se rozšíření kapacity škol.
Předseda komise:Mgr. Ladislav Ambrož
Místopředseda komise:Ing. Petr Němec
Tajemník komise:Mgr. Hana Němcová
Členové komise:Ing. Vojtěch Novotný

Ing. Mgr. Markéta Matulová, PhD.

Mgr. Petr Bracek

Lucie Horáková

PhDr. Jiřina Novotná, PhD.
load