Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Úplný oficiální název povinného subjektu.
Město Kuřim

Úřední hodiny MěÚ

Elektronická podatelna


2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
Městský úřad Kuřim vznikl jako úřad obce s rozšířenou působností k 1.1.2003 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Svou činnost realizuje podle uvedeného zákona a dalších zákonů týkající se samostatné a přenesené působnosti města a obce s rozšířenou působností.


3. Organizační struktura

Popis organizační struktury povinného subjektu.
Organizační struktura městského úřadu je tvořena odbory, které se zabývají jednotlivými úseky činnosti v působnosti úřadu. Podrobnosti naleznete zde...


4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa, tel., oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

Adresa: Město Kuřim

Jungmannova 968/75

664 34 Kuřim
Telefon (podatelna): 541 422 311
E-mail: epodatelna@kurim.cz
Elektronické zasílání faktur (e-mail):faktury@kurim.cz
ID datové schránky:  5dhbqi2


5. Případné platby můžete poukázat

  • Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnostimimo plateb za správní tresty na úseku dopravy včetně radarů

    Komerční banka, a.s.
    Číslo účtu: 19-22824641/0100

  • Správní tresty za pokuty na úseku dopravy včetně radarů Bankovní spojení pro platby od veřejnosti

    Komerční banka, a.s.
    Číslo účtu: 90900247/0100


6. IČ

Identifikační číslo organizace (IČ)
IČ: 00281964


7. DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ)
DIČ: CZ00281964


8. Dokumenty

Seznamy strategických a koncepčních dokumentů, které mohou být podle zákona poskytnuty.
Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

8.1 Seznam hlavních dokumentů:

8.2 Rozpočet


9. Žádost o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
Podatelna městského úřadu (tel. +420 541 422 311)


10. Příjem žádostí a dalších podání

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
Podatelna městského úřadu (tel. +420 541 422 311)


11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
ikona souboruNaleznete zde...


12. Formuláře

Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.
Naleznete zde...


13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací).
Naleznete zde...


14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.
Jsou uvedeny u jednotlivých odborů, viz Struktura MěÚ ...


15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací.
Naleznete zde...


16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.
Naleznete zde ...

17. Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.
Naleznete zde ...

21.7.2009 14:03:45 - aktualizováno 14.9.2021 10:50:55 | přečteno 21816x | Ivo
load