Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa

 • vyčleněno: 3.500.000,00 Kč
 • zasmluvněno: 2.938.787,50 Kč
 • vyčerpáno: 0,00 Kč

S navyšováním kapacit základních škol, roste i potřeba nových odborných učeben. Na tyto projekty jsou průběžně vypisovány dotační programy. V loňském roce bylo zadáno vypracování projektové dokumentace ke společnému povolení na stavební část, jejímž předmětem je vybudování dvoupatrové nástavby nově postaveného pavilonu v rámci II. etapy ZŠ Kuřim Jungmannova. V rámci projektu bude nově realizováno 7 odborných učeben, vč. jejich zázemí a modernizována 1 stávající odborná učebna. Dne 02.01.2023 bylo vydáno Společné povolení, čekáme na nabytí právní moci.

V říjnu 2021 byl zaregistrován záměr na ITI na akci „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben“ ve výši 82 mil. Kč. V loňském roce bylo zažádáno o dotace IROP na vybudování odborných učeben. Z důvodu maximální výše dotačních prostředků 50 mil. Kč se město rozhodlo, po konzultaci s poskytovatelem dotace, podat na dotaci IROP pouze vybudování 3. patra a o dotace na 4. patro pak následně žádat v připravovaném programu ITI, který by měl být vyhlášen v dubnu 2023. Z důvodu velkého množství uchazečů se jeví získání dotace z programu IROP jako nereálné, máme však aktuální informaci z ITI, že výše způsobilých výdajů by měla být stanovena na 70 mil. Kč, z toho dotovaná částka, odpovídá 90 % způsobilých výdajů, což znamená celková výše dotace 63 mil. Kč. Orientační náklady na realizaci činí 110 mil. Kč. Město pokračuje v přípravě projektu k žádosti o dotaci a následné realizaci a zadalo vypracování prováděcí dokumentace na stavební část.

Současně s nástavbou školy byla řešena potřeba obnovit dosluhující tepelné zdroje – kotle, kdy ze tří funguje pouze jeden a jeden pouze občas. V souvislosti s rostoucími cenami za energie a hrozícího havarijního stavu stávajících kotlů na základní škole, město zadalo vypracování projektu „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben – zdroj tepla a chlazení“, který řeší využití tepelných čerpadel k vytápění a chlazení celého objektu. V souvislosti s tím byl proveden zkušební vrt, na základě jeho výsledků měření se zpracovává prováděcí projekt. Původně bylo plánováno čerpání dotace na odborné učebny a výměnu zdroje tepla v rámci jednoho dotačního titulu, proto byl projekt povolován současně s nástavbou. Žádný z dotačních titulů v současné době však tuto možnost nenabízí, proto bude tento projekt řešen samostatnou žádostí o dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Pro přehledné vedení investiční akce týkající se zdroje tepla bude zřízen nový ORG 1530 000 000, ze kterého budou hrazeny již zasmluvněné práce na projektové dokumentaci.Související usnesení

436/22 - RM č.31

12.10.2022
ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben - pořízení DPS
schvaluje:
 • uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace k provedení a zadání stavby s názvem „Město Kuřim - ZŠ Jungmannova – vybudování odborných učeben (IV. etapa)“ se společností Ateliér Němec, s. r. o., se sídlem Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČO 01996177 ve výši 2.276.312,50 Kč vč. DPH bez nynějšího vyčlenění peněz z rozpočtu města pro rok 2022.

288/22 - RM č.20

29.06.2022
ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben – PD zdroj tepla a chlazení
schvaluje:
 • uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace ke společnému povolení a provedení stavby „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben - zdroj tepla a chlazení“ se společností RV projekt, s. r. o., se sídlem Moskva 232, Rokytnice, 755 01 Vsetín, IČO 14133059 ve výši 1.080.530 Kč vč. DPH.

289/22 - RM č.20

29.06.2022
DUSP - ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben – Dodatek č. 1
schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0125 na zakázku „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben“ se společností Ateliér Němec, s. r. o., se sídlem Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČO 01996177, který spočívá v posunu termínu na 31.08.2022.

275/22 - RM č.18

15.06.2022
ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben – PD zkušební vrt
schvaluje:
 • uzavření smluvního vztahu na vypracování projektové dokumentace ke společnému povolení v podrobnosti pro provedení zkušebního vrtu se společností RV projekt, s. r. o., se sídlem Moskva 232, Rokytnice, 755 01 Vsetín, IČO 14133059 ve výši 221.732,50 Kč vč. DPH.

495/21 - RM č.32

23.12.2021
Pořízení DUSP - ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben
schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9. směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben“ a schvaluje uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace ke společnému povolení se společností Ateliér Němec, s. r. o., se sídlem Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČO 01996177 ve výši 1.104.125 Kč vč. DPH.

91/21 - ZM č.5

07.09.2021
ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa – změna názvu IA a dotační záměr
schvaluje:
 • změnu názvu investiční akce na "ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben".

92/21 - ZM č.5

07.09.2021
ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa – změna názvu IA a dotační záměr
schvaluje:
 • podání záměru na Výzvu „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI“ IROP na investiční akci "ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben".

25/21 - RM č.4

03.02.2021
Pořízení studie vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannova – IV. etapa
schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku "Pořízení studie vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannova – IV. etapa" a schvaluje uzavření smlouvy na pořízení studie se společností Ateliér Němec, s. r. o., se sídlem Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČ 01996177 ve výši 162.987 Kč vč. DPH.
20.2.2023 15:52:09 | přečteno 65x | Jiří
load