Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

ULICE LEGIONÁŘSKÁ – REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, chodníky, parkování, zeleň

vyčleněno:820.000,00 Kč zasmluvněno:814.693,00 Kč vyčerpáno:814.693,00 Kč

Proběhlo VŘ na ozelenění další části ulice Legionářská, kterou vyhrála společnost MANDLOŇ s. r. o., Dlouhá 26, 691 25 Vranovice, IČO 29361311 v hodnotě 814.693 Kč vč. DPH. Realizace byla dokončena.

Související usnesení

176/23 - RM č.8

26.04.2023
Ulice Legionářská - výsadba zeleně – vyhodnocení VŘ
souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolu o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Ulice Legionářská - výsadba zeleně“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností MANDLOŇ s. r. o., Dlouhá 26, 691 25 Vranovice, IČO 29361311 v ceně 814.693 Kč vč. DPH.

380/22 - RM č.25

17.08.2022
Ulice Legionářská km 0,350 – 0,850 - výsadba zeleně – dodatek č. 1
schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku „Ulice Legionářská km 0,350 – 0,850 - výsadba zeleně“ se společností MANDLOŇ s.r.o., Dlouhá 26, 691 25 Vranovice, IČO 29361311, který spočívá v navýšení ceny o 282.602 Kč.

305/22 - RM č.20

29.06.2022
II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy - dodatek č. 4
ruší:
 • usnesení č. R/2022/0253 ze dne 01. 06. 2022 ve věci uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2021/D/0130 se společností M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868 v hodnotě 212.812,38 Kč vč. DPH.

306/22 - RM č.20

29.06.2022
II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy - dodatek č. 4
schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2021/D/0077 na veřejnou zakázku „II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“ se společností M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, který spočívá ve snížení ceny o 823.362,87 Kč vč.

279/22 - RM č.18

15.06.2022
Ulice Legionářská km 0,350 – 0,850 - výsadba zeleně – vyhodnocení VŘ
souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolu o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Ulice Legionářská km 0,350 – 0,850 - výsadba zeleně“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností MANDLOŇ s. r. o., Dlouhá 26, 691 25 Vranovice, IČO 29361311 v ceně 957.345 Kč vč. DPH.

253/22 - RM č.17

01.06.2022
II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy - dodatek č. 4
schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2021/D/0077 na veřejnou zakázku „II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“ se společností M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, který spočívá v navýšení ceny o 212.812,38 Kč vč. DPH.

480/21 - RM č.31

15.12.2021
II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy - dodatek č. 3
schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2021/D/0077 na veřejnou zakázku „II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“ se společností M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, který spočívá v navýšení ceny o 371.825,59 Kč vč. DPH.

396/21 - RM č.26

13.10.2021
II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy - dodatek č. 2
schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2021/D/0077 na veřejnou zakázku „II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“ se společností M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, který spočívá v navýšení ceny o 2.196.581,03 Kč vč. DPH.

311/21 - RM č.20

04.08.2021
II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy - dodatek č. 1
schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/D/0077 na veřejnou zakázku „II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“ se společností M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, kterým se mění osoba stavbyvedoucího.

243/21 - RM č.14

16.06.2021
II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy – TDI
schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na výkon TDI na stavbu „II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“ a schvaluje uzavření smlouvy o výkonu TDI s panem Ing. Pavlem Šudákem, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim, IČO 01446487, v celkové hodnotě 133.100 Kč včetně DPH ve věci výkonu TDI po dobu provádění stavby.

208/21 - RM č.12

18.05.2021
II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy – vyhodnocení VŘ
souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě Rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku „II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností M-SILNICE a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, v celkové hodnotě 9.531.076,41 Kč s DPH, po doplnění dokumentů dle zadávacího řízení.

165/21 - RM č.9

14.04.2021
II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy – zahájení VŘ
schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“ a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.

Související smlouvy

č. smlouvy: 2021D0060  |  rok: 2021

Příkazní smlouva k zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:34 500 Kč
Hodnota s DPH:34 500 Kč
Datum účinnosti:14.4.2021
Smluvní strany:AQE Administration, s.r.o. (07102798)

Soubory ke stažení:

22.2.2023 13:47:36 | přečteno 38x | Jiří
load