Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rozšíření hřbitova

  • vyčleněno: 1.000.000 Kč
  • zasmluvněno: 15.000,00 Kč
  • vyčerpáno: 0,00 Kč

Kancelář Ing. arch. Němce zpracovala studii rozšíření hřbitova, které byly prezentovány samostatným bodem na 31. schůzi Rady města. V rámci projednávání na společných pracovních schůzkách s vedením města byly postupně vypracovány varianty A-E, které přináší různé pohledy a možnosti řešení, a to včetně zpracovaných situačních výkresů a grafických příloh. Tyto dokumenty mohou dobře posloužit nejen pro další úvahy případně pro zadání konečného projektu rozšíření hřbitova.

Mohou zároveň sloužit jako podklad pro umístění výsadby stromů, kterou by bylo vhodné provést ve výrazném předstihu tak, aby se plocha hřbitova mohla v průběhu následujících let rozvíjet do připravené vzrostlé zeleně.

V roce 2023budeme připravovat rozšíření hřbitova o nová kolumbária.Související usnesení

445/22 - RM č.31

12.10.2022
Architektonická studie rozšíření hřbitova na ul. Tišnovská v Kuřimi
bere na vědomí:
  • poznatky plynoucí z architektonické studie na rozšíření městského hřbitova na ul. Tišnovská v Kuřimi, zpracované ve variantách A-E projekční kanceláří Ateliér Němec, s.r.o. v období 2021 - 2022, kde bylo zejména řešeno rozložení ploch s ohledem na nové trendy z oblasti pohřebnictví, vybudování nové smuteční síně, zlepšení dopravní obslužnosti a založení stromové výsadby.
20.2.2023 16:02:09 | přečteno 54x | Jiří
load