Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Revitalizace parku Nádražní

  • vyčleněno: 11.300.000,00 Kč
  • zasmluvněno: 257.000,00 Kč
  • vyčerpáno: 108.000,00Kč

Cílem je zvýšení atraktivity parku a revitalizace zeleně v návaznosti na plánovanou stavbu Dopravního terminálu. Projekt je dokončen včetně společného povolení. Část tohoto projektu, vodovodní přípojka, veřejné osvětlení parku a kabelové rozvody silnoproudu a slaboproudu jsou již realizovány. V roce 2023 bude třeba realizovat parkové cesty, odpočinková pódia, workoutové hřiště a osadit mobiliář a parkové vodovodní pítko. Žádáme o dotaci z Norských fondů ve výši 90% způsobilých výdajů.Související usnesení

187/23 - RM č.9

17.05.2023
Revitalizace parku na ul. Nádražní v Kuřimi – vyhodnocení výběrového řízení
souhlasí:
  • s výsledkem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace parku na ul. Nádražní v Kuřimi“, popsaným v protokole o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku zadanou v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S1/2022/RM ve finančním limitu kategorie III. Dále schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2023/D/0065 se společností KAVYL s.r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČO 49975358, za cenu 3.388.999,19.Kč bez DPH, ve věci realizace stavebních prací investiční akce „Revitalizace parku na ul. Nádražní v Kuřimi“.

107/23 - RM č.6

29.03.2023
Revitalizace parku na ul. Nádražní v Kuřimi - zahájení výběrového řízení
schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení na zhotovení zakázky malého rozsahu „Revitalizace parku na ul. Nádražní v Kuřimi", dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky, návrh smlouvy o dílo a výběr oslovených potenciálních dodavatelů.
22.2.2023 13:36:35 | přečteno 45x | Jiří
load