Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce náměstí Osvobození v Kuřimi - přeložka silnice II/386

vyčleněno: 400.000,00 Kč zasmluvněno: 350.460,00 Kč  vyčerpáno: 0,00 Kč

Zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., dokončil a protokolárně předal stavbu bez vad a nedodělků v souladu se smlouvou o dílo dne 22.11.2022, přičemž dnem 23.11.2022 bylo zahájeno předčasné užívání. Kolaudační rozhodnutí bude následně vydáno po předložení geometrického plánu, který má zhotovitel dle uzavřené smlouvy předat do 31.3.2023.

Po zkolaudování budou vyfakturovány TDI, autorský dozor projektanta a geometrický plán. Dále z tohoto ORGu bude pořízen i přístřešek na autobusovou zastávku, který nebyl předmětem dodávky zhotovitele stavbySouvisející usnesení

545/22 - RM č.36

07.12.2022
„Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim“- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
schvaluje:
  • uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/D/0085 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim“ se společností EUROVIA CS, a.s., U Michelského Lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČO 45274924, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 4.541.762,56 Kč bez DPH (tj. 5.495.532,70 s DPH).

508/22 - RM č.34

09.11.2022
Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim“ – Dohoda o předčasném užívání stavby se zhotovitelem stavby
schvaluje:
  • uzavření Dohody o předčasném užívání stavby „Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim“ se společností EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha, IČO 46980059 na stavební objekty financované městem.

218/22 - RM č.15

17.05.2022
"Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim" – Dohoda o převodu některých práv a povinností z Rozhodnutí o schválení stavebního záměru
schvaluje:
  • uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností z Rozhodnutí o schválení stavebního záměru „Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim“ se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO 709 32 581.

185/22 - RM č.13

27.04.2022
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „II/386 Kuřim, nám. Osvobození“
schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „II/386 Kuřim, nám. Osvobození“, schvaluje zadávací dokumentaci včetně příloh a jmenuje 2 členy komise
  • a jejich náhradníky dle zápisu.

118/22 - RM č.9

22.03.2022
"Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim" - smlouva o spolupráci
schvaluje:
  • uzavření smlouvy o spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO 70932581 ve věci společného postupu při přípravě stavby, výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby „Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim“.

62/18 - RM č.5

14.02.2018
„Rekonstrukce komunikace II/386“ - část od jižního okraje nám. Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim - odlišný postup na zpracování PD
Schvaluje:
  • odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování DUR k akci „Rekonstrukce komunikace II/386“- část od jižního okraje nám. Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim a schvaluje zadání zakázky formou objednávky se společností IKA BRNO s.r.o., Antonínská 549/2, 602 00 Brno za cenu 285.560 Kč s DPH.
  • Termín plnění: 30. 6. 2018 (OI)
22.2.2023 14:14:38 | přečteno 33x | Jiří
load