Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

OPRAVY KOMUNIKACÍ

Vyčleněno:5.000.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč vyčerpáno:0,00 Kč

Určeno pro opravy povrchů místních komunikací a chodníků v Kuřimi, které jsou realizovány v průběhu roku.Související usnesení

104/23 - RM č.6

29.03.2023
Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2023"
souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeném ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2023“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na jednotlivé technologie se společnostmi, dle přílohy C.

498/22 - RM č.34

09.11.2022
Uliční prostor na ul. Bezručova čtvrť a Nerudova v Kuřimi - uzavření dodatku dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
schvaluje:
 • Uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2022/D/0103 se společností SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na Láně 708, 664 11 Zbýšov, IČO 29351511 za novou cenu díla ve výši 7.015.964 Kč bez DPH (8.489.317 Kč s DPH) ve věci navýšení rozsahu stavebních prací při realizaci stavební zakázky „Uliční prostor na ul. Bezručova čtvrť a Nerudova v Kuřimi“.

349/22 - RM č.24

03.08.2022
Uliční prostor na ul. Bezručova čtvrť a Nerudova v Kuřimi - vyhodnocení výběrového řízení
souhlasí:
 • s výsledkem zadávacího řízení pod názvem „Uliční prostor na ul. Bezručova čtvrť a Nerudova v Kuřimi“, vedeného dle Interní směrnice S1/2022/RM, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na výběr dodavatele stavebních prací společností SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na Láně 708, 664 11 Zbýšov, IČO 29351511.

350/22 - RM č.24

03.08.2022
Uliční prostor na ul. Bezručova čtvrť a Nerudova v Kuřimi - vyhodnocení výběrového řízení
schvaluje:
 • uzavření Smlouvy o dílo č. 2022/D/0103 s vybraným dodavatelem spol SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na Láně 708, 664 11 Zbýšov, IČO 29351511 za cenu 5.905.893 Kč bez DPH (7.146.131 Kč s DPH) ve věci realizace stavební zakázky „Uliční prostor na ul. Bezručova čtvrť a Nerudova v Kuřimi“.

293/22 - RM č.20

29.06.2022
Uliční prostor na ul. Bezručova čtvrť a Nerudova v Kuřimi - zahájení výběrového řízení
schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na zhotovení zakázky malého rozsahu „Uliční prostor na ul. Bezručova čtvrť a Nerudova v Kuřimi", dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky, návrh smlouvy o dílo a výběr oslovených potenciálních dodavatelů.

301/22 - RM č.20

29.06.2022
Stavební práce spojené s opravou komunikací – Dodatek č. 2
ruší:
 • usnesení č. R/2022/0280 ze dne 15.06.2022 ve věci uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2021/D/0130 se společností M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868 v hodnotě 705.136 Kč vč. DPH.

280/22 - RM č.18

15.06.2022
Stavební práce spojené s opravou komunikací – Dodatek č. 2
schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2021/D/0130 na veřejnou zakázku „Stavební práce spojené s opravou komunikací“ se společností M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, který spočívá v navýšení ceny o 705.136 Kč vč. DPH.

252/22 - RM č.17

01.06.2022
Stavební práce spojené s opravou komunikací – Dodatek č. 1
schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/D/0130 na veřejnou zakázku „Stavební práce spojené s opravou komunikací“ se společností M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, který spočívá v navýšení ceny o 541.407 Kč vč. DPH.

484/21 - RM č.31

15.12.2021
Stavební práce spojené s opravou komunikací
schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Stavební práce spojené s opravou komunikací“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868 v celkové hodnotě 1.114.351 Kč vč. DPH.

251/18 - RM č.16

09.05.2018
VŘ - Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2018“ a současně s navrženou výše uvedenou změnou a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na jednotlivé technologie se společností:
 • 1/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov IČ 64503917 pro technologii opravy lokálních výtluků vyplněním vhodnou směsí
 • 2/ H&B CZ s.r.o., se sídlem Větrná 1391, 686 05 Uherské Hradiště IČ 47910348 pro technologii opravy lokálních výtluků infratechnologií
 • 3/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 IČ 28149726 pro technologii tryskovou metodou
 • 4/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov IČ 64503917 pro technologii velkoplošné vysprávky
 • 5/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov IČ 64503917 pro technologii velkoplošné vysprávky včetně odfrézování krytu
 • 7/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 IČ 28149726 pro technologii velkoplošné vysprávky penetrací včetně podkladní vrstvy
 • 8/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 IČ 28149726 pro technologii velkoplošné vysprávky dvojitou penetrací asfaltovou emulzí
 • 9/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 IČ 28149726 pro technologii velkoplošné vysprávky asfaltobetonových povrchů mikrokobercem
 • 10/ Soukup Miloš se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917 pro technologii velkoplošné vysprávky asfaltovým recyklátem
 • 11/ EUROVIA CS a.s. se sídlem závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 15274924 pro technologii velkoplošné vysprávky asfaltovým recyklátem v tl. 10 cm
 • 12/ Kolomazník Jan, se sídlem Babice 457, 687 03 Babice, IČ 03729931 pro opravu spár v komunikaci z obalované asfaltové směsi.
 • Termín plnění: 30. 12. 2018 (OI)

86/18 - RM č.6

28.02.2018
Výběrové řízení "Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2018"
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého rozsahu „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2018“ dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnou.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

155/17 - RM č.11

29.03.2017
VŘ - Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017“ a současně souhlasí s navrženými výše uvedenými změnami a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na jednotlivé technologie se společnostmi:
 • 1/Soukup Miloš, s.r.o., se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917 pro technologii opravy lokálních výtluků vyplněním vhodnou směsí
 • 2/H&B CZ s.r.o., se sídlem Větrná 1391, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 47910348 pro technologii opravy lokálních výtluků infratechnologií
 • 3/Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČ 28149726 pro technologii tryskovou metodou
 • 4/Soukup Miloš, s.r.o., se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917 pro technologii velkoplošné vysprávky
 • 5/Soukup Miloš, s.r.o., se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917 pro technologii velkoplošné vysprávky včetně odfrézování krytu
 • 6/ Soukup Miloš, s.r.o., se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917 pro technologii velkoplošné vysprávky i s výměnou podkladu
 • 7/Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČ 28149726 pro technologii velkoplošné vysprávky penetrací
 • 8/Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČ 28149726 pro technologii velkoplošné vysprávky dvojitou penetrací asfaltovou emulzí
 • 9/Soukup Miloš, s.r.o., se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917 pro technologii velkoplošné vysprávky asfaltobetonových povrchů mikrokobercem
 • 10/Soukup Miloš, s.r.o., se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917 pro technologii velkoplošné vysprávky asfaltovým recyklátem
 • 11/Soukup Miloš, s.r.o., se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917 pro technologii velkoplošné vysprávky asfaltovým recyklátem v tl. 10 cm
 • 12/Kolomazník Jan, se sídlem Babice 457, 687 03 Babice, IČ 03729931 pro opravu spár v komunikaci z obalované asfaltové směsi.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

116/17 - RM č.9

08.03.2017
Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého rozsahu „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017“ dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

131/16 - RM č.9

06.04.2016
Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2016
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2016“ a současně s navrženými výše uvedenými změnami a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na jednotlivé technologie se společností:
 • 1/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii opravy lokálních výtluků vyplněním vhodnou směsí
 • 2/ H&B CZ s.r.o., se sídlem Větrná 1391, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 47910348, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii opravy lokálních výtluků infratechnologií
 • 3/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČ 28149726, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii tryskovou metodou
 • 4/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky
 • 5/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky včetně odfrézování krytu
 • 6/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky i s výměnou podkladu
 • 7/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČ 28149726, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky penetrací
 • 8/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČ 28149726, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky dvojitou penetrací asfaltovou emulzí
 • 9/ Soukup Miloš se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky asfaltobetonových povrchů mikrokobercem
 • 10/ Soukup Miloš se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky asfaltovým recyklátem
 • 11/ nebyla nabídnuta
 • 12/ H&B CZ s.r.o., se sídlem Větrná 1391, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 47910348, která předložila nejvýhodnější nabídku pro opravu spár v komunikaci z obalované asfaltové směsi.
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2016D0048  |  rok: 2016

Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2016

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Radka Svobodová
Datum účinnosti:1.6.2016
Smluvní strany:SILPRA silniční práce s.r.o. (28149726)

Soubory ke stažení:

22.2.2023 14:49:24 | přečteno 32x | Jiří
load