Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Obnova vodojemu II/1

  • vyčleněno: 10.400.000,00 Kč
  • zasmluvněno: 28.571.377,00 Kč
  • vyčerpáno: 0,00 Kč

Vodojem, nacházející se na horizontu ul. Na Vyhlídce, byl uveden do provozu v roce 1988. Na konci roku 2020 byla se zástupci provozovatele spol. BVK projednána nutnost obnovy vodojemu. V akumulačních komorách (jak v levé, tak v pravé) o objemu každé 1500 m3 docházelo k degradaci povrchových vrstev, korozi výztuže. Ve vstupní komoře dochází k průsakům z vnějšího prostředí. Dále bylo potřeba obnovit střešní plášť vodojemu. Projekt byl zpracován v roce 2021 provozovatelem BVK, za vyčleněnou částku 8.600.000 Kč byla v roce 2022 realizována cca jedna třetina potřebných prací, zbytek prací je naplánován na rok 2023 a začátek roku 2024. V květnu roku 2022 schválila RM uzavření SOD se společností FIRESTA - Fišer v celkové hodnotě 27.568.305 Kč. Do konce roku 2022 byly nad oběma aku komorami odstraněny původní hydroizolace až na ŽB konstrukci vč. boků, nově byly provedeny vrstvy nad nosnými konstrukcemi. Z boků bylo provedeno nově ztracené bednění, hydroizolace vč. ochranné přizdívky z betonových tvárnic kolem aku komor a armaturní komory. Nad střechami aku komor byl proveden zásyp do výšky 0,5 m zeminou. Ze zadní strany aku komor přizdívka nebyla uvažována, došlo pouze k zaizolování a zakrytí zeminou. V místech, kde násyp zeminou nekrylo nároží, bylo nad okrajem střechy provedeno souvrství z lomového kamene, sloužící jako zpevnění. Pravá aku komora je v provozu, napuštěná. V levé aku komoře po jejím vypuštění proběhlo odřezání potrubí, omytí veškerých betonových povrchů tlakovou vodou, odsekání anomálií, vyčištění spár, vybourání krycích vrstev kolem zkorodované výztuže u průvlaků, sloupů a nesoudržných vrstev. Do stropních panelů typu Spiroll byly vyvrtány díry z důvodu odvedení vody z dutin. Dno bylo vyspádováno betonem, pro správné odvodnění byly vybudovány žlábky. Do konce roku 2022 byla částka ve výši 8.600.000 Kč vyčerpána.Související usnesení

461/22 - RM č.33

02.11.2022
Schválení Dodatku č. 1 akce „Kuřim, VDJ 2 x 1500 m3, I. pásmo“
ruší:
  • usnesení Rady města Kuřimi č. R/2022/0432 ze dne 12.10.2022 ve věci uzavření Dodatku se společností FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

462/22 - RM č.33

02.11.2022
Schválení Dodatku č. 1 akce „Kuřim, VDJ 2 x 1500 m3, I. pásmo“
schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 1 se společností FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO 25317628, jehož předmětem je mimořádný termín dílčího plnění, a to ke dni 02.12.2022 a změna ceny díla na částku ve výši 27.568.365,15 Kč.

432/22 - RM č.31

12.10.2022
Schválení Dodatku č. 1 akce „Kuřim, VDJ 2 x 1500 m3, I. pásmo“
schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 1 se společností FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO 25317628, jehož předmětem je mimořádný termín dílčího plnění, a to ke dni 02.12.2022 a změna ceny díla na částku ve výši 22.783.772,85 Kč.
20.2.2023 15:43:13 | přečteno 46x | Jiří
load