Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Kpt. Jaroše - oddílný systém kanalizace, rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace

vyčleněno:20.000.000,00 Kč zasmluvněno:0,00 Kč vyčerpáno:0,00 Kč

Jednotná kanalizace z roku 1950 je ve špatném technickém stavu s nestandartním uložením v zeleném pásu pod vzrostlými stromy a sloupy VO. Dešťové svody jednotlivých nemovitostí jsou většinou vyvedeny na chodník. K odvodnění komunikačních ploch v ulici slouží otevřený betonový žlab, zaústěný přes lapač splavenin do dešťové kanalizace, která vede do místní vodoteče. Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace proběhlo v roce 2017. PD byla odevzdána v roce 2018. Na akci bylo vydáno stavební povolení. Koncem roku 2022 byla zadána aktualizace rozpočtu.

V uvedené ulici je navržen oddílný systém. Splašková a dešťová kanalizace je umístěna do vozovky a stávající kanalizace v zatravněném pásu zrušena. Dále je navržena rekonstrukce úseku splaškové (kanalizace je nyní umístěna na soukromých parcelách) a část dešťové (vzhledem k jejímu mělkému uložení) kanalizace v příjezdové komunikaci na Podlesí od ul. Fučíkova po ul. Šmeralovu.

Rekonstrukce vodovodu proběhne v ulici Kpt. Jaroše po vodojem v celém úseku. Dále bude zrekonstruován vodovod v příjezdové komunikaci na Podlesí od ul. Fučíkova po ul. Šmeralovu. Vše proběhne v koordinaci s rekonstrukcí ostatních sítí a rekonstrukcí komunikace. Pod nově vybudovaným kruhovým objezdem zůstanou IS stávající.Související usnesení

96/23 - RM č.6

29.03.2023
Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, Podlesí, ul. Kpt. Jaroše rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele realizace akce „Kuřim, Podlesí, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, dále souhlasí s vyhlášením výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí komise ve složení podle návrhu.

314/18 - RM č.20

13.06.2018
Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, návrh Dodatku č. 1
Schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0047 se společností JV PROJEKT VH s.r.o, se sídlem Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno, IČ 26917581, na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, spočívající v posunutí termínu plnění dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby do 31. 8. 2018 a navýšení ceny za zakázku o 53.000 Kč bez DPH, tj. 64.130 Kč vč. DPH.
  • Termín plnění: 31. 7. 2018 (OI)

345/17 - RM č.22

27.06.2017
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Kpt. Jaroše, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (vypracování projektové dokumentace) a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností JV PROJEKT VH s.r.o, Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno IČ 26917581, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě v hodnotě 1.293.000 Kč bez DPH, tj. 1.564.530 Kč vč. DPH.
  • Termín plnění: 31. 7. 2017 (OI)
22.2.2023 14:23:09 | přečteno 36x | Jiří
load