Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa

vyčleněno: 3.500.000,00 Kč zasmluvněno: 1.104.125,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
V souvislosti s plánovaným růstem počtu obyvatel v Kuřimi je potřeba plánovat i kapacity vzdělávacích zařízení. Po zvážení možných variant se jako nejvhodnější momentálně nabízí varianta navazující na III. etapu navýšení výukových kapacit ZŠ Jungmannova.
V loňském roce byla pořízena variantní studie navýšení kapacity – odborných učeben, z nichž byla vybrána jako nejvhodnější varianta spočívající ve vybudování dvoupatrové nástavby nově vybudovaného pavilonu v rámci II. etapy ZŠ Jungmannova.
V říjnu byl zaregistrován záměr na ITI na akci „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben“ ve výši 82 mil. Kč.. V současné době je uzavřena smlouva na projektovou dokumentaci ke společnému povolení a na podzim 2022 budeme žádat o dotaci IROP, která by mohla být ve výši 90 % uznatelných nákladů


Související usnesení

436/22 - RM č.31

12.10.2022
ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben - pořízení DPS
schvaluje:
  • uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace k provedení a zadání stavby s názvem „Město Kuřim - ZŠ Jungmannova – vybudování odborných učeben (IV. etapa)“ se společností Ateliér Němec, s. r. o., se sídlem Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČO 01996177 ve výši 2.276.312,50 Kč vč. DPH bez nynějšího vyčlenění peněz z rozpočtu města pro rok 2022.

288/22 - RM č.20

29.06.2022
ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben – PD zdroj tepla a chlazení
schvaluje:
  • uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace ke společnému povolení a provedení stavby „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben - zdroj tepla a chlazení“ se společností RV projekt, s. r. o., se sídlem Moskva 232, Rokytnice, 755 01 Vsetín, IČO 14133059 ve výši 1.080.530 Kč vč. DPH.

289/22 - RM č.20

29.06.2022
DUSP - ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben – Dodatek č. 1
schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0125 na zakázku „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben“ se společností Ateliér Němec, s. r. o., se sídlem Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČO 01996177, který spočívá v posunu termínu na 31.08.2022.

275/22 - RM č.18

15.06.2022
ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben – PD zkušební vrt
schvaluje:
  • uzavření smluvního vztahu na vypracování projektové dokumentace ke společnému povolení v podrobnosti pro provedení zkušebního vrtu se společností RV projekt, s. r. o., se sídlem Moskva 232, Rokytnice, 755 01 Vsetín, IČO 14133059 ve výši 221.732,50 Kč vč. DPH.

495/21 - RM č.32

23.12.2021
Pořízení DUSP - ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben
schvaluje:
  • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9. směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben“ a schvaluje uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace ke společnému povolení se společností Ateliér Němec, s. r. o., se sídlem Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČO 01996177 ve výši 1.104.125 Kč vč. DPH.

91/21 - ZM č.5

07.09.2021
ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa – změna názvu IA a dotační záměr
schvaluje:
  • změnu názvu investiční akce na "ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben".

92/21 - ZM č.5

07.09.2021
ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa – změna názvu IA a dotační záměr
schvaluje:
  • podání záměru na Výzvu „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI“ IROP na investiční akci "ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben".

25/21 - RM č.4

03.02.2021
Pořízení studie vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannova – IV. etapa
schvaluje:
  • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku "Pořízení studie vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannova – IV. etapa" a schvaluje uzavření smlouvy na pořízení studie se společností Ateliér Němec, s. r. o., se sídlem Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČ 01996177 ve výši 162.987 Kč vč. DPH.
23.3.2022 15:36:13 | přečteno 128x | Jiří
load