Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

STUDIE A PROJEKTY

vyčleněno:1.040.000,00 Kč zasmluvněno:623.264,05 Kč vyčerpáno: 78.650,00 Kč

Určeno pro menší studie a projekty, které podle aktuálních potřeb schvaluje Rada města.

Seznam studií a projektů v roce 2022:
studie prostor před sokolovnou 122.194,05 Kč
PD pumptrack - Kuřim - Podlesí 48.000,00 Kč
PD chodník v ul. Zámecká 42.350,00 Kč
PD zpomalovací práh Podhoří 6.050,00 Kč
PD přechod + chodník v ul. Křižkovského, vč. přeložek 160.500,00 Kč
PD Revitalizace hřišť při ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova 72.600,00 Kč
Rekonstrukce zdroje tepla městského úřadu PD 113.135,00 Kč
Studie kontejnerová MŠ v ul. Rozdělovací 130.000,00 Kč
PD napojení pozemku na Rozdělovací, vč. přípojky vodovodu a parkovacích stání 183.920,00 Kč


Související usnesení

338/23 - RM č.20

30.08.2023
Studie a projekty – Studie parkování na ul. Třebízského v Kuřimi
schvaluje:
 • vyčlenění částky 72.600 Kč z investičního ORG 1008 0000 Studie a projekty za účelem pořízení variantní dopravní studie parkování na ul. Třebízského v Kuřimi, kterou zpracuje projekční kancelář Ing. Jiří Bajer, Venhudova 25, 613 00 Brno, IČO 13372319.

282/23 - RM č.15

19.07.2023
Studie a projekty - ZŠ Tyršova, trasa NN
schvaluje:
 • vyčlenění částky 1.451.260 Kč z ORG 1008 000 000 „Studie a projekty“ na projektové dokumentace dle důvodové zprávy.

286/23 - RM č.15

19.07.2023
Studie a projekty - studie proveditelnosti, POLDR, malá vodní nádrž
schvaluje:
 • vyčlenění částky 314.600 Kč z ORG 1008000000 - Studie a projekty na zpracování studie proveditelnosti s názvem „Vodní nádrž na soutoku Kuřimky a Podlesního potoka“.

257/23 - RM č.14

28.06.2023
Projekt FVE Kuřim – Dům služeb, MŠ Jungmannova
schvaluje:
 • vyčlenění částky 295.240 Kč z ORG 1008 000 000 – Studie a projekty na projektovou dokumentaci pro vypracování projektové dokumentace „Projekt FVE Kuřim – Dům služeb, MŠ Jungmannova“.

260/23 - RM č.14

28.06.2023
Aktualizace strategického plánu města Kuřim
vyčleňuje:
 • částku 281.930 Kč z ORG 1008000000 ,,Studie a projekty" na aktualizaci strategického plánu.

261/23 - RM č.14

28.06.2023
Aktualizace strategického plánu města Kuřim
souhlasí:
 • s vystavením objednávky na základě zaslané cenové nabídky pro společnost Opus consulting s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO 04647084, dle přílohy.

100/23 - RM č.6

29.03.2023
Studie a projekty – PD vjezd na pozemek v ul. Rozdělovací, vč. napojení vody
schvaluje:
 • vyčlenění částky 200.000 Kč z ORG 1008000000 – Studie a projekty na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení, včetně dokumentace pro provedení a zadání stavby vjezdu na pozemek v ul. Rozdělovací, včetně napojení vodovodu a přeložky veřejného osvětlení.

101/23 - RM č.6

29.03.2023
Studie a projekty – PD přechod a místo pro přecházení v ul. Křížkovského
schvaluje:
 • vyčlenění částky 55.000 Kč z ORG 1008000000 – Studie a projekty na projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnosti pro zadání a provedení stavby „Přechod a místo pro přecházení v ul. Křížkovského“.

102/23 - RM č.6

29.03.2023
Studie a projekty – PD zpevněné plochy park Zámecká, Kuřim
schvaluje:
 • vyčlenění částky 85.000 Kč z ORG 1008000000 – Studie a projekty na projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnosti pro zadání a provedení stavby „Zpevněné plochy park Zámecká, Kuřim“.

33/23 - RM č.2

01.02.2023
Rozšíření studie proveditelnosti FVE II
schvaluje:
 • vyčlenění částky 121.000 Kč z ORG 1008 000 000 – Studie a projekty na projektovou dokumentaci pro vypracování navazující studie „Rozšíření studie proveditelnosti FVE II“.

537/22 - RM č.36

07.12.2022
Studie a projekty – PD vjezd na pozemek v ul. Rozdělovací – přeložka VO
schvaluje:
 • vyčlenění částky 16.000 Kč z ORG 1008000000 – Studie a projekty na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení přeložky veřejného osvětlení k projektu „Vodovodní přípojka a vjezd na pozemek v ul. Rozdělovací, Kuřim“.

514/22 - RM č.35

23.11.2022
Rozšíření studie proveditelnosti FVE II
schvaluje:
 • uzavření smluvního vztahu se společností CEVRE Consultants s.r.o., se sídlem Fügnerova 462/34, 613 00 Brno IČO 04753577 v celkové hodnotě 121.000 Kč vč. DPH.

518/22 - RM č.35

23.11.2022
Studie a projekty - Prodloužení VO na ul. Brněnská do ul. Hybešova
schvaluje:
 • vyčlenění částky 60.000 Kč z ORG 1008 Studie a projekty na pořízení projektové dokumentace na prodloužení veřejného osvětlení v horní části ul. Brněnská do ul. Hybešova.

507/22 - RM č.34

09.11.2022
Studie a projekty – Chodník v ul. Zámecká
schvaluje:
 • vyčlenění částky 85.000 Kč z ORG 1008000000 – Studie a projekty na projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnosti pro zadání a provedení stavby „Chodník v ul. Zámecká“.

95/22 - ZM č.5

06.09.2022
Studie jednotřídní MŠ v ul. Rozdělovací
bere na vědomí:
 • zpracování studie „Jednotřídní MŠ v ul. Rozdělovací, Kuřim“.

330/22 - RM č.22

20.07.2022
Studie a projekty – Zpomalovací práh Podhoří - změna
schvaluje:
 • vyčlenění částky 3.630 Kč z ORG 1008000000 – Studie a projekty na vypracování jednoduché dokumentace pro instalaci polštáře v ulici Podhoří s názvem „Zpomalovací práh Podhoří - změna“.

231/22 - RM č.17

01.06.2022
Studie a projekty – Studie jednotřídní MŠ v ul. Rozdělovací
schvaluje:
 • vyčlenění částky 130.000 Kč z ORG 1008000000 – Studie a projekty na vypracování studie „Jednotřídní MŠ v ul. Rozdělovací, Kuřim“.

233/22 - RM č.17

01.06.2022
Studie a projekty – PD vjezd na pozemek v ul. Rozdělovací, vč. napojení sítí
schvaluje:
 • vyčlenění částky 200.255 Kč z ORG 1008000000 – Studie a projekty na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení vjezdu na pozemek v ul. Rozdělovací, vč. napojení sítí, se změnou dle zápisu.

95/22 - RM č.8

02.03.2022
Studie a projekty – Pumptrack, Kuřim – Podlesí
schvaluje:
 • vyčlenění částky 48.000 Kč z ORG 1008000000 – Studie a projekty na projektovou dokumentaci pro územní souhlas v podrobnosti pro zadání a provedení stavby „Pumptrack, Kuřim – Podlesí“.

68/22 - RM č.4

16.02.2022
Rekonstrukce zdroje tepla městského úřadu PD
schvaluje:
 • vyčlenění částky ve výši 113.135 Kč z ORG 1008 000 000 „Studie a projekty“ na akci „Rekonstrukce zdroje tepla městského úřadu PD“

69/22 - RM č.4

16.02.2022
Stavební úpravy mezi ZŠ Tyršova a TJ Sokol Kuřim - studie
schvaluje:
 • vyčlenění částky ve výši 122.194,05 Kč z ORG 1008 000 000 „Studie a projekty“ na akci „Stavební úpravy mezi ZŠ Tyršova a TJ Sokol Kuřim - studie“

50/22 - RM č.3

02.02.2022
Studie a projekty – Regenerace školních hřišť při ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského
schvaluje:
 • vyčlenění částky 72.600 Kč z ORG 1008000000 – Studie a projekty na realizační dokumentaci stavby v podrobnosti pro zadání a provedení stavby „Regenerace školních hřišť při ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského“.

51/22 - RM č.3

02.02.2022
Studie a projekty – Zpomalovací práh Podhoří
schvaluje:
 • vyčlenění částky 6.050 Kč z ORG 1008000000 – Studie a projekty na vypracování jednoduché dokumentace pro instalaci prahu v ulici Podhoří s názvem „Zpomalovací práh Podhoří“.

53/22 - RM č.3

02.02.2022
Studie a projekty – Chodník a přechod v ul. Křížkovského
schvaluje:
 • vyčlenění částky 160.500 Kč z ORG 1008000000 – Studie a projekty na projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnosti pro zadání a provedení stavby „Chodník a přechod v ul. Křížkovského“.

426/21 - RM č.28

10.11.2021
Studie a projekty – Zpomalovací práh Podhoří
schvaluje:
 • vyčlenění částky 42.350 Kč z ORG 1008000000 – Studie a projekty na projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnosti pro zadání a provedení stavby „Zpomalovací práh Podhoří“.

427/21 - RM č.28

10.11.2021
Studie a projekty – Chodník a přechod v ul. Křížkovského
schvaluje:
 • vyčlenění částky 160.500 Kč z ORG 1008000000 – Studie a projekty na projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnosti pro zadání a provedení stavby „Chodník a přechod v ul. Křížkovského“.

428/21 - RM č.28

10.11.2021
Studie a projekty – Chodník v ul. Zámecká
schvaluje:
 • vyčlenění částky 42.350 Kč z ORG 1008000000 – Studie a projekty na projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnosti pro zadání a provedení stavby „Chodník v ul. Zámecká“.

433/21 - RM č.28

10.11.2021
Studie a projekty – Regenerace školních hřišť při ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského
schvaluje:
 • vyčlenění částky 72.600 Kč z ORG 1008000000 – Studie a projekty na realizační dokumentaci stavby v podrobnosti pro zadání a provedení stavby „Regenerace školních hřišť při ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského“.

381/21 - RM č.26

13.10.2021
Studie a projekty – Pumptrack, Kuřim – Podlesí
schvaluje:
 • vyčlenění částky 48.000 Kč z ORG 1008000000 – Studie a projekty na projektovou dokumentaci pro územní souhlas v podrobnosti pro zadání a provedení stavby „Pumptrack, Kuřim – Podlesí“.

394/21 - RM č.26

13.10.2021
Stavební úpravy prostranství mezi ZŠ Tyršova a TJ Sokol - studie
schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro vypracování studie „Stavební úpravy prostranství mezi ZŠ Tyršova a TJ Sokol Kuřim – studie“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Ateliér Němec, s. r. o., Otevřená 1058, 664 34 Kuřim IČO 01996177, v celkové hodnotě 183.291 Kč s DPH.

395/21 - RM č.26

13.10.2021
Stavební úpravy prostranství mezi ZŠ Tyršova a TJ Sokol - studie
schvaluje:
 • vyčlenění částky ve výši 183.291 Kč z ORG 1008 000 000 „Studie a projekty“ na akci „Stavební úpravy prostranství mezi ZŠ Tyršova a TJ Sokol Kuřim - studie“.

183/21 - RM č.11

12.05.2021
Vyčlenění z ORGu Studie a projekty na PD pro ÚS „Cyklostezka Kuřim - Moravské Knínice, veřejné osvětlení"
schvaluje:
 • vyčlenění částky 20.000 Kč z ORGu 1008000000 Studie a projekty na projektovou dokumentaci pro územní souhlas na akci „Cyklostezka Kuřim - Moravské Knínice, veřejné osvětlení".

377/20 - RM č.30

30.09.2020
Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa - pořízení projektové dokumentace
s c h v a l u j e:
 • vyčlenění částky 140.000 Kč z ORG 1008 Studie a projekty na pořízení projektové dokumentace na akci „Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa“.

378/20 - RM č.30

30.09.2020
Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa - pořízení projektové dokumentace
s c h v a l u j e:
 • v souladu se směrnicí S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup při výběru dodavatele projektové dokumentace na akci „Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností APC SILNICE, s. r. o., se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 60705981, za cenu 115.000  Kč bez DPH (tj. 139.150 Kč s DPH) ve věci vypracování projektové dokumentace.

320/20 - RM č.25

05.08.2020
Kuřim, ul. Červenáčkova – studie odtokových poměrů
s c h v a l u j e:
 • vyčlenění částky ve výši 90.000 Kč bez DPH, tj. 108.900 Kč vč. DPH na zpracování studie odtokových poměrů v ul. Červenáčkova z ORG 1008 Studie a projekty.

172/20 - RM č.14

22.04.2020
Sportovní areál – rozvaděč PD
s c h v a l u j e:
 • vyčlenění částky ve výši 39.000 Kč z ORG 1008 000 000 „Studie a projekty“ na akci „Sportovní areál – rozvaděč PD“.

149/20 - RM č.13

08.04.2020
Wellness Kuřim – Saunový svět - studie
s c h v a l u j e:
 • vyčlenění částky ve výši 229.900 Kč z ORG 1008 000 000 „Studie a projekty“ a schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Wellness Kuřim – Saunový svět – studie“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností knesl kynčl architekti s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 47912481 v celkové hodnotě 229.900 Kč vč. DPH.

112/19 - RM č.6

27.02.2019
Cyklostezka Kuřim – Medlánky – studie
Schvaluje:
 • vyčlenění částky ve výši 250.000 Kč z ORG 1008 000 000 „Studie a projekty“ na akci „Vyhledávací studie cyklostezka Kuřim - Medlánky“.
 • Termín plnění: 27. 2. 2019 (OI)

113/19 - RM č.6

27.02.2019
Cyklostezka Kuřim – Medlánky - dodatek č. 1
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0147 na zakázku „Vyhledávací studie cyklostezka Kuřim - Medlánky“ se změnou termínu dokončení prací do 31. 3. 2019.
 • Termín plnění: 30. 6. 2019 (OI)

243/18 - RM č.16

09.05.2018
Pořízení projektové dokumentace – „ul. Pod Zárubou II. – prodloužení veřejného osvětlení, el. přípojka štoly"
Schvaluje:
 • vyčlenění částky z ORG 1 008 000 000 STUDIE A PROJEKTY ve výši 50.215 Kč vč. DPH na výše uvedenou akci „ul. Pod Zárubou II. - prodloužení veřejného osvětlení, el. přípojka štoly“.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

620/17 - RM č.40

06.12.2017
Ul. Malá Česká - veřejné osvětlení
Schvaluje:
 • vyčlenění částky ve výši 27.830 Kč z OGR 1 008 000 000 „Projekty a studie“ na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí u akce „Kuřim, ul. Malá česká - veřejné osvětlení“.
 • Termín plnění: 31. 1. 2018 (OI)

316/17 - RM č.20

14.06.2017
Projektová dokumentace "Obratiště na ul. K. H. Máchy v Kuřimi"
Schvaluje:
 • vyčlenění částky 38.000 Kč včetně DPH na zpracování projektové dokumentace k akci „Obratiště K. H. Máchy v Kuřimi“, zpracovatel Ing. Petr Jarolím, Elplova 2077/26, 628 00 Brno z ORG 1 008 000 000 Studie a projekty.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

317/17 - RM č.20

14.06.2017
Výhledová studie umístění autobusových zastávek na ul. Knínická v Kuřimi"
Schvaluje:
 • vyčlenění částky 9.600 Kč včetně DPH na Výhledovou studii umístění autobusových zastávek na ul. Knínická v Kuřimi, zpracovatel Ing. Petr Jarolím, Elplova 2077/26, 628 00 Brno z ORG 1 008 000 000 Studie a projekty.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

318/17 - RM č.20

14.06.2017
Studie dopravy v klidu pro oblast ul. Červenáčkova, Tleskačova a Spojovací v Kuřimi
Schvaluje:
 • vyčlenění částky 8.800 Kč včetně DPH na Studii dopravy v klidu (parkování) pro oblast ul. Červenáčkova, Tleskačova a Spojovací v Kuřimi, zpracovatel Ing. Petr Jarolím, Elplova 2077/26, 628 00 Brno z ORG 1 008 000 000 Studie a projekty.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

184/17 - RM č.13

18.04.2017
Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru - vyhotovení projektu
Schvaluje:
 • v souladu se směrnicí S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup výběru zhotovitele a schvaluje uzavření smlouvy na vyhotovení projektové dokumentace akce „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru“ se společností APC SILNICE s.r.o., se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČ 60705981, za celkovou cenu 286.165 Kč vč. DPH (t.j. 236.500 Kč bez DPH).
 • Termín plnění: 31. 5. 2017 (OI)

405/16 - RM č.29

21.09.2016
Vyčlenění částky na Směrový dopravní průzkum
Schvaluje:
 • vyčlenění částky 346.060 Kč včetně DPH na Směrový dopravní průzkum, zpracovatel HaskoningDHV Czech Republic, spol s.r.o., Sokolovská 100/94, 180 00 Praha z ORG 1 008 000 000 Studie a projekty.
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)
23.3.2022 16:02:03 | přečteno 347x | Jiří
load