Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Sportovně rekreační plocha a park - Zámecká

vyčleněno: 200.000,00 Kč zasmluvněno: 195.000,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
V loňském roce bylo realizováno nové oplocení za fotbalovými brankami hřiště pro kopanou, včetně dodání nových branek. Letos bude dopracována studie Zámeckého parku jako celku, ze které vzejde způsob využití ploch. Předmětem studie je prověření možného zahradně - architektonického řešení zámeckého parku, který v současné době postrádá zónu pro sportovní aktivity, pro odpočinek a celkově působí neutěšeným dojmem. Cílem studie je odlišit v zámeckém parku prostory, kde se pohybují primárně pejskaři, kde využívají park rodiče s malými dětmi a kde probíhají sportovní aktivity spolků, tělocvik střední školy nebo volnočasový „fotbálek“ pro sportující děti nebo dospělé. Ve zbylém prostoru parku by měla zůstat disponibilní volná plocha, která občasně slouží pro umístění společenských akcí (loutkové divadlo, historický šerm, cirkus apod.). Studie byla formou komunitního projednávání prodiskutována s místními občany, nyní se chystá schůzka se zástupci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s.r.o.
Akce bude rozdělena na 2 etapy, kdy v I. etapě bude provedena revitalizace horní části parku, v oblasti ulice Tišnovská – Zámecká, II. etapa v oblasti za zámkem bude odvislá od získání dotací.


Související usnesení

73/23 - RM č.3

15.02.2023
Sportovně rekreační plocha a park Zámecká – I. etapa – Dodatek 1 k pořízení DUSP + DPS
souhlasí:
  • s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/D/0140 na vypracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnosti pro provedení a zadání stavby s názvem „Sportovně rekreační plocha a park Zámecká – I. etapa“ s Ing. Alžbětou Kalábovou, se sídlem Čeladná 556, 739 12 Čeladná, IČO 86868608, který spočívá v navýšení ceny díla o 140.000 Kč.

441/22 - RM č.31

12.10.2022
Sportovně rekreační plocha a park Zámecká – I. etapa – pořízení DUSP + DPS
schvaluje:
  • uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnosti pro provedení a zadání stavby s názvem „Sportovně rekreační plocha a park Zámecká – I. etapa“ s Ing. Alžbětou Kalábovou, se sídlem Čeladná 556, 739 12 Čeladná, IČO 86868608 ve výši 1.580.000 Kč.

451/21 - RM č.29

01.12.2021
Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká – oplocení, dodatek č. 1 k SOD
schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0104 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká“ se společností PROSTAVBY, a. s., se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO 27713130, který spočívá v navýšení ceny díla o 16.700,86 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
23.3.2022 15:32:02 | přečteno 176x | Jiří
load