Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce náměstí Osvobození v Kuřimi - přeložka silnice II/386

vyčleněno: 5.600.000,00 Kč zasmluvněno: 299.475,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Dne 15.12.2021 bylo vydáno Odborem dopravy Rozhodnutí – schválení stavebního záměru, které nabyde účinnost koncem 01/2022. Začátkem 01/2022 byl odsouhlasen se SÚS JMK položkový rozpočet. Projektant též obdržel zpracované dopravně inženýrské opatření. Předpoklad vydání čistopisu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele je koncem 01/2022.
Ze strany Města byla dále připomínkována Smlouva o spolupráci, která upravuje postup při přípravě stavby, výběru zhotovitele stavebních prací a při realizaci stavby. Tato smlouva musí být následně ještě schválena Radou města Kuřim. Investor stavby, SÚS JMK, předpokládá vypsání VŘ v únoru tohoto roku a kompletní realizaci v roce 2022.


Související usnesení

545/22 - RM č.36

07.12.2022
„Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim“- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
schvaluje:
  • uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/D/0085 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim“ se společností EUROVIA CS, a.s., U Michelského Lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČO 45274924, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 4.541.762,56 Kč bez DPH (tj. 5.495.532,70 s DPH).

508/22 - RM č.34

09.11.2022
Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim“ – Dohoda o předčasném užívání stavby se zhotovitelem stavby
schvaluje:
  • uzavření Dohody o předčasném užívání stavby „Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim“ se společností EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha, IČO 46980059 na stavební objekty financované městem.

218/22 - RM č.15

17.05.2022
"Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim" – Dohoda o převodu některých práv a povinností z Rozhodnutí o schválení stavebního záměru
schvaluje:
  • uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností z Rozhodnutí o schválení stavebního záměru „Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim“ se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO 709 32 581.

185/22 - RM č.13

27.04.2022
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „II/386 Kuřim, nám. Osvobození“
schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „II/386 Kuřim, nám. Osvobození“, schvaluje zadávací dokumentaci včetně příloh a jmenuje 2 členy komise
  • a jejich náhradníky dle zápisu.

118/22 - RM č.9

22.03.2022
"Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim" - smlouva o spolupráci
schvaluje:
  • uzavření smlouvy o spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO 70932581 ve věci společného postupu při přípravě stavby, výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby „Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim“.

62/18 - RM č.5

14.02.2018
„Rekonstrukce komunikace II/386“ - část od jižního okraje nám. Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim - odlišný postup na zpracování PD
Schvaluje:
  • odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování DUR k akci „Rekonstrukce komunikace II/386“- část od jižního okraje nám. Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim a schvaluje zadání zakázky formou objednávky se společností IKA BRNO s.r.o., Antonínská 549/2, 602 00 Brno za cenu 285.560 Kč s DPH.
  • Termín plnění: 30. 6. 2018 (OI)
23.3.2022 15:54:29 | přečteno 229x | Jiří
load