Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce kanalizace ul. Červenáčkova

vyčleněno: 1.500.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
V místě napojení ulice Spojovací do ulice Červenáčkova dochází při větších srážkách k zaplavování venkovních prostor soukromých vlastníků rodinných domů. Dešťová voda, která nestíhá kanalizací odtékat, vytéká na jejich parcely. Ve zpracované studii je eliminace hydraulického problému navržena prostřednictvím zkapacitnění dvou úseků nacházejících se bezprostředně nad stávajícím objektem retenční nádrže zvětšením stoky z DN 300 na DN 400 (zpracovatel studie doporučuje zvážit DN 500). Dále bylo z důvodu snížení místních ztrát navrženo zvětšení průměru dvou šachet. Vzhledem k výskytu sítí bude možné zvětšení zrealizovat pouze u níže umístěné šachty. Odevzdání PD proběhne do konce ledna 2022. Vzhledem k výše uvedeným problémům by mělo výběrové řízení včetně realizace proběhnout v tomto roce.


Související usnesení

290/22 - RM č.20

29.06.2022
Rozhodnutí o přidělení zakázky „Kuřim, Červenáčkova - rekonstrukce dešťové kanalizace“
souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci sektorové veřejné zakázky malého rozsahu s názvem akce „Kuřim, Červenáčkova - rekonstrukce dešťové kanalizace“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností SVÍTIL PLUS, s. r. o., se sídlem Holzova 2942/14, 628 00 Brno, IČO 25324942, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 1.633.120,06 Kč vč. DPH.

129/22 - RM č.10

30.03.2022
Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, Červenáčkova - rekonstrukce dešťové kanalizace“
schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele realizace akce „Kuřim, Červenáčkova - rekonstrukce dešťové kanalizace“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí komise ve složení podle návrhu.
23.3.2022 15:44:21 | přečteno 207x | Jiří
load