Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Nákup dopravního automobilu pro JSDH

vyčleněno: 2.000.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Jde o pořízení dopravního automobilu, který nahradí dosavadní vozidlo VW, které již je vyřazeno z provozu z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Toto vozidlo by bylo dodáno v úpravě umožňující využití i pro potřeby krizového řízení ORP Kuřim. Dotace od GŘ HZS ve výši 450 tisíc Kč již byla získána.


Související usnesení

14/23 - ZM č.1

24.01.2023
Kuřim – Dopravní automobil
schvaluje:
  • dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů na akci "Kuřim - Dopravní automobil" pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů.

515/22 - RM č.35

23.11.2022
Kuřim – Dopravní automobil – vyhodnocení VŘ 2
schvaluje:
  • vyloučení účastníka SAP spol. s r.o., Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice, IČO 26826925 z účasti v zadávacím řízení z důvodu nepovolené změny nabídky v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

516/22 - RM č.35

23.11.2022
Kuřim – Dopravní automobil – vyhodnocení VŘ 2
souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě Rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku „Kuřim – Dopravní automobil“ a schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností MOTO – TRUCK CZ s.r.o., Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov, IČO 29460824, v celkové hodnotě 3.569.500 Kč vč. DPH.

466/22 - RM č.33

02.11.2022
Kuřim – Dopravní automobil – námitky
schvaluje:
  • částečné vyhovění námitky proti oznámení o výběru dodavatele od stěžovatele společnosti MOTO-TRUCK CT s.r.o. Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov IČO 29460824 a RM souhlasí s vyhověním žádosti o přezkoumání splnění technické kvalifikace u vybraného dodavatele SAP spol. s r.o., Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice, IČO 26826925.
  • RM si vyhrazuje žádost stěžovatele o vyloučení vybraného dodavatele odmítnout.

467/22 - RM č.33

02.11.2022
Kuřim – Dopravní automobil – námitky
ruší:
  • část usnesení č. R/2022/0439 ze dne 12.10.2022 ve věci výsledku hodnocení uvedeném ve zprávě Rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku „Kuřim – Dopravní automobil“ jako opatření k nápravě.

438/22 - RM č.31

12.10.2022
Kuřim – Dopravní automobil – vyhodnocení VŘ
schvaluje:
  • vyloučení účastníka HAGEMANN a.s, Hradní 27/37, 710 00 Ostrava, IČO 26826925 z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

439/22 - RM č.31

12.10.2022
Kuřim – Dopravní automobil – vyhodnocení VŘ
souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě Rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku „Kuřim – Dopravní automobil“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností SAP spol. s r.o., Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice, IČO 26826925, v celkové hodnotě 3.546.510 Kč vč. DPH.

355/22 - RM č.24

03.08.2022
Kuřim – Dopravní automobil – zahájení VŘ
schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodání 1 ks nového dopravního automobilu s názvem „Kuřim – Dopravní automobil“ a schvaluje výzvu k podání nabídek vč. návrhu smlouvy o dílo.

Související smlouvy

č. smlouvy: 2022D0124  |  rok: 2022

Příkazní smlouva

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:43 000 Kč
Hodnota s DPH:43 000 Kč
Datum účinnosti:10.8.2022

Soubory ke stažení:

23.3.2022 15:10:20 | přečteno 190x | Jiří
load