Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Komunikace propoje ul. Červenáčková - Tleskačova

vyčleněno: 3.000.000,00 Kč zasmluvněno: 0,00 Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Navržená akce řeší dopravní propojení komunikací ulice Tleskačova a Červenáčkova a odvodnění daného území. Komunikace je navržena do kategorie obytné zóny o celkové délce 77,5 m a šířce 5,5 m, odvodněna do otevřeného příkopu


Související usnesení

452/22 - RM č.31

12.10.2022
Prodloužení infrastruktury ulice Tleskačovy a Červenáčkovy – vyhodnocení VŘ
souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolu o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Prodloužení infrastruktury ulice Tleskačovy a Červenáčkovy“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností STAVOS - PM TEAM, s. r. o., Příkop 838/6, 602 00 Brno – Zábrdovice, IČO 29314453, IČO v ceně 2.207.483,00 Kč vč. DPH.

210/22 - RM č.14

11.05.2022
Sportovní plocha na ul. Brněnská - vyhodnocení výběrového řízení
souhlasí:
  • s výsledkem zadávacího řízení pod názvem „Sportovní plocha na ul. Brněnská“, vedeného dle Interní směrnice S1/2022/RM, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na výběr dodavatele stavebních prací investiční akce „Revitalizace hřiště Brněnská“.

211/22 - RM č.14

11.05.2022
Sportovní plocha na ul. Brněnská - vyhodnocení výběrového řízení
schvaluje:
  • uzavření Smlouvy o dílo č. 2022/D/0053 s vybraným dodavatelem spol. Alestra, s. r. o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČO 29196485 za cenu 1.396.685 Kč s DPH ve věci realizace stavební zakázky „Sportovní plocha na ul. Brněnská“ v rámci investiční akce „Revitalizace hřiště Brněnská“.
23.3.2022 15:24:37 | přečteno 175x | Jiří
load