Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa

vyčleněno: 1.450.000,00 Kč
V souvislosti s plánovaným růstem počtu obyvatel v Kuřimi je potřeba plánovat i kapacity vzdělávacích zařízení. Po zvážení možných variant se jako nejvhodnější momentálně nabízí varianta navazující na III. etapu navýšení výukových kapacit ZŠ Jungmannova. Tato bude spočívat ve výstavbě nového objektu, který bude korespondovat s pavilonem pro 1. a 2. třídy, vybudovaném v rámci II. etapy, na místě dnešní družiny a přilehlých ploch.
Předpokládané náklady na projektovou činnost do fáze společného povolení zahrnují také cenu projektové dokumentace na odstranění budovy nynější družiny a projekt novostavby nového pavilonu.


Související usnesení

436/22 - RM č.31

12.10.2022
ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben - pořízení DPS
schvaluje:
  • uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace k provedení a zadání stavby s názvem „Město Kuřim - ZŠ Jungmannova – vybudování odborných učeben (IV. etapa)“ se společností Ateliér Němec, s. r. o., se sídlem Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČO 01996177 ve výši 2.276.312,50 Kč vč. DPH bez nynějšího vyčlenění peněz z rozpočtu města pro rok 2022.

288/22 - RM č.20

29.06.2022
ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben – PD zdroj tepla a chlazení
schvaluje:
  • uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace ke společnému povolení a provedení stavby „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben - zdroj tepla a chlazení“ se společností RV projekt, s. r. o., se sídlem Moskva 232, Rokytnice, 755 01 Vsetín, IČO 14133059 ve výši 1.080.530 Kč vč. DPH.

289/22 - RM č.20

29.06.2022
DUSP - ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben – Dodatek č. 1
schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0125 na zakázku „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben“ se společností Ateliér Němec, s. r. o., se sídlem Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČO 01996177, který spočívá v posunu termínu na 31.08.2022.

275/22 - RM č.18

15.06.2022
ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben – PD zkušební vrt
schvaluje:
  • uzavření smluvního vztahu na vypracování projektové dokumentace ke společnému povolení v podrobnosti pro provedení zkušebního vrtu se společností RV projekt, s. r. o., se sídlem Moskva 232, Rokytnice, 755 01 Vsetín, IČO 14133059 ve výši 221.732,50 Kč vč. DPH.

495/21 - RM č.32

23.12.2021
Pořízení DUSP - ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben
schvaluje:
  • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9. směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben“ a schvaluje uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace ke společnému povolení se společností Ateliér Němec, s. r. o., se sídlem Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČO 01996177 ve výši 1.104.125 Kč vč. DPH.

91/21 - ZM č.5

07.09.2021
ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa – změna názvu IA a dotační záměr
schvaluje:
  • změnu názvu investiční akce na "ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben".

92/21 - ZM č.5

07.09.2021
ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa – změna názvu IA a dotační záměr
schvaluje:
  • podání záměru na Výzvu „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI“ IROP na investiční akci "ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben".

25/21 - RM č.4

03.02.2021
Pořízení studie vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannova – IV. etapa
schvaluje:
  • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku "Pořízení studie vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannova – IV. etapa" a schvaluje uzavření smlouvy na pořízení studie se společností Ateliér Němec, s. r. o., se sídlem Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČ 01996177 ve výši 162.987 Kč vč. DPH.
15.3.2021 12:54:56 | přečteno 474x | Jiří
load