Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká

vyčleněno: 130.000,00 Kč
Částka je určena na vybudování nového oplocení.


Související usnesení

73/23 - RM č.3

15.02.2023
Sportovně rekreační plocha a park Zámecká – I. etapa – Dodatek 1 k pořízení DUSP + DPS
souhlasí:
  • s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/D/0140 na vypracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnosti pro provedení a zadání stavby s názvem „Sportovně rekreační plocha a park Zámecká – I. etapa“ s Ing. Alžbětou Kalábovou, se sídlem Čeladná 556, 739 12 Čeladná, IČO 86868608, který spočívá v navýšení ceny díla o 140.000 Kč.

441/22 - RM č.31

12.10.2022
Sportovně rekreační plocha a park Zámecká – I. etapa – pořízení DUSP + DPS
schvaluje:
  • uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnosti pro provedení a zadání stavby s názvem „Sportovně rekreační plocha a park Zámecká – I. etapa“ s Ing. Alžbětou Kalábovou, se sídlem Čeladná 556, 739 12 Čeladná, IČO 86868608 ve výši 1.580.000 Kč.

451/21 - RM č.29

01.12.2021
Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká – oplocení, dodatek č. 1 k SOD
schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0104 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká“ se společností PROSTAVBY, a. s., se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO 27713130, který spočívá v navýšení ceny díla o 16.700,86 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
15.3.2021 11:28:44 | přečteno 423x | Jiří
load