Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce ul. Zahradní (uliční prostor - komunikace, chodníky, parkování, zeleň, zpevněná plocha

vyčleněno: 2.200.000,00 Kč
Stavba je dokončena, finanční prostředky jsou určeny na zaplacení pozastávek a víceprací, které proběhly před dokončením stavby.


Související usnesení

14/21 - RM č.1

13.01.2021
Realizace akce „Kuřim, obnova komunikace v ulici Zahradní“ - dodatek ke smlouvě o dílo
schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0083 na veřejnou zakázku s názvem akce „Kuřim - obnova komunikace ulice Zahradní“ se společností PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 43005560, kterým se uplatní sleva z ceny díla ve výši 181.500 Kč, prodlouží se záruka na celé dílo na sedmdesát dva měsíců a bude vyjmuta ze záruky zpevněná plocha vybudovaná z plastových zatravňovacích tvárnic bez podkladních vrstev před zahradou hasičské zbrojnice.

469/20 - RM č.34

09.12.2020
Realizace akce „Kuřim, obnova komunikace v ulici Zahradní“ - dodatek ke smlouvě o dílo
s c h v a l u j e:
 • uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0083 na veřejnou zakázku s názvem akce „Kuřim - obnova komunikace ulice Zahradní“ se společností PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 43005560, kterým se navyšuje smluvní cena za dílo o 946.103,09 Kč bez DPH, a to na 9.136.059,29 Kč bez DPH, tj. 11.054.631,74 Kč vč. DPH.

364/20 - RM č.29

15.09.2020
Realizace akce „Kuřim, obnova komunikace v ulici Zahradní“ – dodatek ke smlouvě o dílo
s c h v a l u j e:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0083 na veřejnou zakázku s názvem akce „Kuřim - obnova komunikace ulice Zahradní“ se společností PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 43005560, kterým se navyšuje smluvní cena za dílo o 1.115.570,76 Kč bez DPH, a to na 8.189.956,20 Kč bez DPH, tj. 9.909.847 Kč vč. DPH.

454/19 - RM č.34

23.10.2019
Výkon TDI na stavbu „Kuřim, obnova komunikace v ulici Zahradní“
Schvaluje:
 • odlišný postup, ve smyslu ustanovení čl. VIII. směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na výkon TDI na stavbu „Kuřim, obnova komunikace v ulici Zahradní“ a schvaluje jako vykonavatele TDI Ing. Pavla Šudáka, [Osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim, IČ 01446487 v celkové hodnotě 69.000 Kč bez DPH, tj. 83.490 Kč vč. DPH za činnost po dobu provádění stavby.
 • Termín plnění: 30. 11. 2019 (OI)

432/19 - RM č.33

09.10.2019
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - „Kuřim - obnova komunikace ulice Zahradní“
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o hodnocení nabídek a v Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce zadanou formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Kuřim - obnova komunikace ulice Zahradní“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 43005560, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 7.074.385,44 Kč bez DPH, tj. 8.560.006,39 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 10. 2019 (OI)

353/19 - RM č.24

07.08.2019
Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, obnova komunikace v ul. Zahradní“
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele realizace akce „Kuřim, obnova komunikace v ul. Zahradní“ a dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky.
 • Termín plnění: 31. 8. 2019 (OI)

616/18 - RM č.40

11.12.2018
“Kuřim, obnova komunikace - ul. Zahradní, ul. Nádražní“ - schválení rozsahu projektové dokumentace
Schvaluje:
 • rozsah projektové dokumentace v rámci akce “Kuřim, obnova komunikace - ul. Zahradní, ul. Nádražní“ dle přílohy předkládaného materiálu.
 • Termín plnění: 30. 12. 2018 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2019D0077  |  rok: 2019

Příkazní na administraci

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Pavla Kubová
Hodnota:38 300 Kč
Hodnota s DPH:46 343 Kč
Datum účinnosti:26.6.2019
Smluvní strany:Renata Petrželová (02127288)

Soubory ke stažení:

16.3.2021 10:59:29 | přečteno 427x | Jiří
load