Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Most přes Kuřimku na ul. Komenského

vyčleněno: 20.000,00 Kč
V rámci této akce byl vybudován nový železobetonový most přes Kuřinku na ul. Komenského. V roce 2020 došlo k majetkovému vypořádání pozemků se správcem vodního toku a kolaudaci stavby. Zbývá majetkové vypořádání se soukromými vlastníky dotčených pozemků.


Související usnesení

250/18 - RM č.16

09.05.2018
Most přes Kuřimku - schválení zhotovitele stavby
Schvaluje:
 • výsledek hodnocení uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností STAVBY A STATIKA, spol. s r.o., 1. máje 230, 739 61 Třinec, IČ 29451809, která předložila nejvýhodnější nabídku v hodnotě 6.403.866,15 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění 31. 12. 2018 (OI)

155/18 - RM č.10

10.04.2018
Most přes Kuřimku na ul. Komenského - schválení VŘ
Schvaluje:
 • zahájení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi" a dále schvaluje výzvu k podání nabídky, návrh SOD na zhotovitele zakázky a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí komise.
 • Termín plnění: 30. 6. 2018 (OI)

1024/18 - ZM č.1

23.01.2018
Most přes Kuřimku na ul. Komenského
Schvaluje:
 • navýšení nákladů akce „Most přes Kuřimku na ul. Komenského, Kuřim“ na 8.233.610 Kč.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

490/17 - RM č.32

27.09.2017
Mgr. Prachárová - dodatek ke smlouvě o umístění a provedení stavby na pozemku
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o umístění a provedení stavby č. 2017/B/0028 k akci „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ s vlastníkem pozemku Mgr. Martina Prachárová, [Osobní údaj odstraněn] 664 34 Kuřim, se změnou termínu dočasného záboru v období 1. 7. 2018 - 31. 8. 2018.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

491/17 - RM č.32

27.09.2017
Petr Horák a Marie Horáková - dodatek ke smlouvě o umístění a provedení stavby na pozemku
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o umístění a provedení stavby č. 2017/B/0028 k akci „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ s vlastníky pozemku Petr Horák a Marie Horáková, [Osobní údaj odstraněn] 664 34 Kuřim, se změnou termínu dočasného záboru v období 1. 7. 2018 - 31. 8. 2018.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

386/17 - RM č.25

26.07.2017
Petr a Marie Horákovi - souhlas se stavbou na pozemku
Schvaluje:
 • uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ s vlastníky pozemků Petr a Marie Horákovi, [Osobní údaj odstraněn] 664 34 Kuřim, kterou budou částečně dotčeny pozemky p. č. 2275, 2276 a 2277 v k. ú. Kuřim dle přílohy ve prospěch stavebníka - města Kuřim.
 • Termín plnění: 31. 8. 2017 (OI)

387/17 - RM č.25

26.07.2017
Mgr. Martina Prachárová - souhlas se stavbou na pozemku
Schvaluje:
 • uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ s vlastníkem pozemku Mgr. Martina Prachárová, [Osobní údaj odstraněn] 664 34 Kuřim, kterou bude částečně dotčený pozemek parc. č. 2290/1 v k. ú. Kuřim dle přílohy ve prospěch stavebníka - města Kuřim.
 • Termín plnění: 31. 8. 2017 (OI)

356/17 - RM č.22

27.06.2017
Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi – schválení smlouvy s CETIN na přeložku telefonu
Schvaluje:
 • uzavření smlouvy na realizaci překládky elektronických komunikací pro Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 04084063 za cenu 66.350 Kč.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

100/17 - RM č.8

03.03.2017
PD - Most přes Kuřimku na ul. Komenského - schválení dodatku
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo č. 2015/D/0088 na zakázku „PD - Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ se společností Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno, IČ 29362393, která předložila nabídku v hodnotě 435.600 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 3. 2017 (OI)

287/16 - RM č.16

14.06.2016
Zápis z jednání komise dopravy ze dne 13. 6. 2016
Bere na vědomí:
 • závěry z jednání komise dopravy ze dne 13. 6. 2016 a schvaluje bod 6, 8 a 9 dle zápisu v příloze.
 • Termín plnění: 15. 8. 2016 (OD)

132/16 - RM č.9

06.04.2016
PD - Most přes Kuřimku na ul. Komenského - schválení projektanta
Schvaluje:
 • výsledek hodnocení uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek „PD - Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno, IČ 29362393, která předložila nejvýhodnější nabídku v hodnotě 173.030 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 6. 2016 (OI)

20/16 - RM č.2

26.01.2016
Zrušení VŘ na zakázku Most přes Kuřimku na ul. Komenského - PD
Schvaluje:
 • zrušení zadávacího řízení na výběr zpracovatele projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu Most přes Kuřimku na ul. Komenského.
 • Termín plnění 31. 1. 2016 (OI)

389/15 - RM č.20

01.07.2015
Schválení varianty „I“ dopravního řešení před ZŠ na ul. Komenského
Souhlasí:
 • se zahájením projektové přípravy mostu před ZŠ Komenského dle varianty „I“, (umožňuje provedení dopravních opatření dle varianty H).
 • Termín plnění: 31. 7. 2015 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2015D0088  |  rok: 2016

PD - Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Dagmar Ševčíková
Hodnota:143 000 Kč
Hodnota s DPH:173 030 Kč
Datum účinnosti:18.4.2016
Smluvní strany:Rušar mosty, s.r.o. (29362393)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017B0027  |  rok: 2017

Smlouva o umístění a provedení stavby na pozemku

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Bc. Alena Šrámková
Datum účinnosti:1.8.2017
Smluvní strany:Horák Petr a Horáková Marie

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017B0027  |  rok: 2017

Dodatek č.1

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Bc. Alena Šrámková
Datum účinnosti:6.11.2017

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017B0028  |  rok: 2017

Smlouva o umístění a provedení stavby na pozemku

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Bc. Alena Šrámková
Datum účinnosti:1.8.2017
Smluvní strany:Mgr. Martina Prachárová

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017B0028  |  rok: 2017

Dodatek č.1

Typ smlouvy:O spolupráci
Odbor:OI
Zpracoval:Bc. Alena Šrámková
Datum účinnosti:13.10.2017

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0088  |  rok: 2017

Nájemní smlouva a budoucí smlouva o zřízení věcného břemene

Typ smlouvy:O uzavření smlouvy budoucí
Odbor:OMP
Zpracoval:Ing. Vladimíra Fidrmucová
Datum účinnosti:30.11.2017
Smluvní strany:Povodí Moravy, s.p. (70890013)

Soubory ke stažení:

16.3.2021 11:04:51 | přečteno 427x | Jiří
load