Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Autobusové zastávky Zámecká (vč. přístupové komunikace u průmyslové zóny u křižovatky na Mor. Knínic

vyčleněno: 3.500.000,00 Kč 
V současné době je předána projektová dokumentace pro společné povolení, a je zadána projektová dokumentace pro provedení stavby.
Projekt je ve fázi vypořádání s doloženými vyjádřeními, následně bude podán na společné územní a stavební řízení. Jedná se o následující vyjádření:

  • Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) – probíhá převod pozemku p. č. 2699/4 do vlastnictví města Kuřimi.
  • Magistrátu města Brna (MMB) - z důvodu uložení inženýrských sítí na pozemku statutárního města Brna, je nutné uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s MMB na umístění přeložky veřejného osvětlení v pozemcích p.č. 2699/5 a 778 k.ú. Kuřim a přeložky telekomunikačního vedení v pozemku p.č. 2699/5 a 778 k.ú. Kuřim (uzavírá společnost CETIN).
  • Se společnosti CETIN – byla uzavřena Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (SEK) CETIN.
  • Správy a údržby silnic JMK (SÚS) – nutno uzavřít smlouvu o právu provést stavbu s SÚS na majetek ve vlastnictví JMK, nyní je podána žádost.

Předpokládaný termín realizace je 6 – 8/2021, stavba bude koordinována s výstavbou radaru pro měření okamžité rychlosti vozidel v ulici Zámecká.


Související usnesení

369/22 - RM č.25

17.08.2022
Autobusové zastávky Zámecká Kuřim – Smlouva o právu provést stavbu s JMK
schvaluje:
  • uzavření bezúplatné Smlouvy č. 2022/B/0025 o právu provést stavbu „Autobusová zastávka v ul. Zámecká (sil. II/386)“ na částech pozemků parc. č. 2699/1 a 2699/6 v k. ú Kuřim, s vlastníkem pozemků, Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO 70888337, ve věci realizace chodníku, rozšíření silnice II/386 a středového ostrůvku.

404/20 - RM č.31

21.10.2020
Autobusové zastávky Zámecká – schválení smlouvy s CETIN na přeložku sítě elektronických komunikací
s c h v a l u j e:
  • uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací pro investiční akci: „Autobusové zastávky Zámecká“ se společností CETIN a. s., Českomoravská 5210/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, IČ 04084063.
16.3.2021 10:21:33 | přečteno 347x | Jiří
load