Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Autobusové zastávky "U Prefy"

vyčleněno: 250.000,00 Kč
Jedná se o přípravu projektu oboustranného autobusového zálivu na ul. Blanenská, v úseku před mostem přes Kuřimku, včetně nového přechodu pro pěší. Projekt připravuje spol. APC silnice


Související usnesení

540/22 - RM č.36

07.12.2022
Jihomoravský kraj – Smlouva o zřízení věcného břemene a Smlouva o umístění a provedení stavby „Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa“
schvaluje:
  • uzavření bezúplatné Smlouvy č. 2022/B/0036 o umístění a provedení stavby „Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa“ na části pozemku parc. č. 1843/1 v k.ú. Kuřim s vlastníkem pozemku Jihomoravský kraj se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO 70888337.

541/22 - RM č.36

07.12.2022
Jihomoravský kraj – Smlouva o zřízení věcného břemene a Smlouva o umístění a provedení stavby „Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa“
schvaluje:
  • uzavření Smlouvy č. 2022/B/0039 o zřízení věcného břemene pro město Kuřim spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat, popř. odstranit vedení veřejného osvětlení na části pozemku parc. č. 1843/1 v k. ú Kuřim, který vlastní povinný z věcného břemene - Jihomoravský kraj se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO 70888337. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za úplatu dle platného Sazebníku úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku Jihomoravského kraje. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Náklady na zřízení věcného břemen uhradí město Kuřim.

173/22 - ZM č.8

06.12.2022
Jihomoravský kraj – schválení darovací smlouvy autobusové zastávky na ul. Blanenská (Prefa)
schvaluje:
  • bezúplatné převedení částí stavby „Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa“, autobusové zálivy, středový ostrůvek a dopravní značení, které se stanou součástí a příslušenstvím silnice II/386, do vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno, IČO 70888337. Do doby uzavření Smlouvy darovací bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě darovací.

166/22 - ZM č.7

01.11.2022
Jihomoravský kraj – Schválení záměru darovací smlouvy autobusové zastávky na ul. Blanenská (Prefa)
schvaluje:
  • záměr na bezúplatné převedení částí stavby „Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa“, autobusové zálivy, středový ostrůvek a dopravní značení, které se stanou součástí a příslušenstvím silnice II/386, do vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno, IČO 70888337. Do doby uzavření Smlouvy darovací bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě darovací.

44/22 - RM č.3

02.02.2022
Povodí Moravy, s.p. – Nájemní smlouva a Smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu „Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa“
schvaluje:
  • pronájem části pozemků parc. č. 2219/1 o výměře 59 m2, parc. č. 2219/29 o výměře 1 m2 a parc. č. 3002/4 o výměře 26 m2 vše v k. ú. Kuřim ve prospěch města Kuřimi po dobu stavby „Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa“ za nájemné ve výši 16,90 Kč/m2/rok včetně valorizace, min. však za každý započatý rok 1.000 Kč, od pronajímatele – České republiky - Povodí Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, IČO 70890013.

45/22 - RM č.3

02.02.2022
Povodí Moravy, s.p. – Nájemní smlouva a Smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu „Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa“
schvaluje:
  • zřízení služebnosti pro město Kuřim jako oprávněného z věcného břemene, spočívajícího v umístění a provozování stavby „Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa“ na části pozemku parc. č. 2219/1, 2219/29 a 3002/4 v k. ú. Kuřim (v rozsahu dle přílohy), který vlastní povinný ze služebnosti - Česká republika - Povodí Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, IČO 70890013. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za úplatu podle platných cenových předpisů v den uzavření smlouvy min. však 5.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Náklady na zřízení služebnosti ponese město Kuřim.

384/21 - RM č.26

13.10.2021
Statutární město Brno - Dohoda o umožnění stavby „Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa“
schvaluje:
  • uzavření Dohody o umožnění stavby na části pozemku parc. č. 3002/5, k. ú. Kuřim, s vlastníkem pozemku Statutární město Brno, se sídlem Dominikánská nám. 1, Brno, IČO 44992785, ve věci práva provést stavbu „Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa“.
15.3.2021 12:55:22 | přečteno 503x | Jiří
load