Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska

Vvyčleněno: 1.200.000,00 Kč
Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska. Na úhradu zpracování této dokumentace jsme dostali dotaci z Norských fondů a Státního fondu životního prostředí.
Výše uděleného grantu 1 190 249,71 Kč
Prostředky z Norských fondů 1 011 712,26 Kčnorské fondy
Prostředky SFŽP 178 537,45 Kč

Odkaz na Norské fondy:
www.sfzp.cz/norskefondy
www.norskefondy.cz
www.eeagrants.org     

Popis realizovaných aktivit k 13.12.2021:
Dle smlouvy byly ukončeny první dvě etapy (05 a 08/2021). V rámci mapování zranitelnosti byla
vyhodnocena družicová data. Proběhla on-line anketa pro veřejnost a byly zahájeny práce na
návrhové části, implementační části a Akčním plánu.

Kontrolní dny a jednání:
 • 28.4.2021 – úvodní schůzka
 • 16.6.2021 – kontrolní den
 • 20.7.2021 – kontrolní den
 • 17.8.2021 – kontrolní den před jednáním pracovní skupiny
 • 18.11.2021 – kontrolní den
 • 24.11.2021 – projednání strategie s Komisí ŽP
Schůzky pracovní skupiny:
 • 17.8.2021 – schůzka k analytické části
 • 20.10.2021 – schůzka k návrhové části
 • 9.12.2021 – schůzka k akčnímu plánu a implementační části
Terénní průzkumy:
 • 28.7.2021 – návštěvy starostů, terénní průzkumy
 • 2.9.2021
 • 8.10.2021
Zapojení veřejnosti:
 • On-line anketa (květen-červenec) – vyhodnocení je součástí Textové části strategie
 • Projednání s veřejností 23.8.2021
 • Projednání s veřejností 9.12.2021 – on-line
Popis plánovaných aktivit od 26.11.2021:
Dle smlouvy jsou dokončovány práce na zpracování Implementační části a Akčního plánu – ukončení
návrhu a tvorby Adaptační strategie v termínu 31.12. 2021.

Adaptační strategie Kuřimsko 2021 - ke stažení


Související usnesení

387/22 - RM č.26

31.08.2022
Převod prodloužení vodovodního řadu v ulici Na Vyhlídce
schvaluje:
 • úplatné nabytí stavby prodloužení vodovodního řadu dle situace vybudované na parc. 2455/7 v rámci výstavby rodinného domu v ul. Na Vyhlídce do majetku města Kuřimi a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s manž. (SJM) Ing. Michalem Hanákem, bytem [Osobní údaj odstraněn] a MUDr. Kateřinou Hanákovou, bytem [Osobní údaj odstraněn] (prodávajícími) za cenu ve výši 1.000 Kč. Do doby uzavření kupní smlouvy o nabytí vodovodního řadu bude uzavřena budoucí kupní smlouva o nabytí vodovodního řadu.

48/22 - ZM č.3

17.05.2022
Schválení projektu s názvem „Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska“
schvaluje:
 • předloženou Adaptační strategii na klimatickou změnu regionu zpracovanou společností ASITIS - Atregia, se sídlem Vážného 99/10, 621 00 Brno, IČO 07836686, která je přílohou. Tento projekt je podpořen grantem z Norských fondů (registrační číslo projektu: 3194100022).

486/21 - RM č.31

15.12.2021
Schválení projektu s názvem „Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska“
schvaluje:
 • předloženou Adaptační strategii na klimatickou změnu regionu zpracovanou společností ASITIS - Atregia, se sídlem Vážného 99/10, 621 00 Brno, IČO 07836686, která je přílohou. Tento projekt je podpořen grantem z Norských fondů (registrační číslo projektu: 3194100022).

34/21 - RM č.4

03.02.2021
Smlouva o poskytnutí podpory k projektu „Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska“
schvaluje:
 • uzavření smlouvy o poskytnutí podpory z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“.

35/21 - RM č.4

03.02.2021
Zahájení zadávacího řízení „Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu"
schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na vytvoření Strategie adaptace na změnu klimatu v souladu s podmínkami výzvy NF SGS-3–3.4.1.1 „Oslo – Tvorba adaptačních a mitigačních strategií a plánu“ a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.

Související smlouvy

č. smlouvy: 2021D0023  |  rok: 2021

Smlouva o dílo

Typ smlouvy:O dílo - Neinvestiční akce
Odbor:OI
Zpracoval:Rothová Miroslava
Hodnota:938 000 Kč
Hodnota s DPH:1 134 980 Kč
Datum účinnosti:27.4.2021
Smluvní strany:ASITIS s.r.o. (07836686)

Soubory ke stažení:

15.3.2021 16:11:25 | přečteno 445x | Jiří
load