Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce budovy MěÚ

Budou prováděny rekonstrukce dalších prostor budovy radnice, např. kanceláří včetně jejich vybavení novým nábytkem (odbor sociálních věcí a odbor dopravy).


Související usnesení

219/23 - RM č.11

31.05.2023
Interiér kanceláří radnice MěÚ 2023 - vyhodnocení VŘ
souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolu o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Interiér kanceláří radnice MěÚ 2023“ a souhlasí uzavření smluvního vztahu se společností Fersto, s. r. o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČO 26885590 v ceně 638.197,56 Kč vč. DPH ve věci dodávky a montáže interiéru.

524/22 - RM č.35

23.11.2022
Interiér kanceláří radnice MěÚ - II - vyhodnocení VŘ
souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolu o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Interiér kanceláří radnice MěÚ - II“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností Fersto, s. r. o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČO 26885590 v ceně 461.527 Kč vč. DPH ve věci dodávky a montáže interiéru.

300/22 - RM č.20

29.06.2022
Interiér kanceláří radnice MěÚ - Dodatek č.1
schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/D/0066 na zakázku „„Interiér kanceláří radnice MěÚ“ se společností Fersto, s. r. o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČO 26885590, který spočívá v navýšení ceny o 605.581 Kč vč. DPH a termínu realizace do 31.10.2022.

171/22 - RM č.12

13.04.2022
Interiér kanceláří radnice MěÚ - vyhodnocení VŘ
souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolu o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Interiér kanceláří radnice MěÚ“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností Fersto, s. r. o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČO 26885590 v ceně 314.170 Kč vč. DPH ve věci dodávky a montáže interiéru.

357/21 - RM č.25

22.09.2021
Interiér kanceláří č. 109, 110, 219 radnice Kuřim
schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Interiér kanceláří č. 109, 110, 219 radnice Kuřim“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností Fersto, s. r. o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČO 26885590 za cenu 423.164 Kč vč. DPH ve věci dodávky a montáže interiéru.

240/21 - RM č.14

16.06.2021
Interiér kanceláří radnice Kuřim – dodatek č. 1
schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0065 na zakázku „Interiér kanceláří radnice Kuřim“ se společností Fersto, s. r. o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČO 26885590, který spočívá v navýšení ceny o 190.546 vč. DPH.

139/21 - RM č.8

31.03.2021
Interiér kanceláří radnice Kuřim
schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Interiér kanceláří radnice Kuřim“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností Fersto, s. r. o., K Lesu 1, 635 00 Brno, IČO 26885590 za cenu 403.656 Kč vč. DPH ve věci dodávky a montáže interiéru.

480/20 - RM č.34

09.12.2020
Interiér kanceláří radnice Kuřim – Odbor sociálních věcí a prevence
s c h v a l u j e:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Interiér kanceláří radnice Kuřim – odbor sociálních věcí a prevence“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností FERSTO, s. r. o., K Lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 za cenu 490.123 Kč vč. DPH ve věci dodávky a montáže interiéru.

342/20 - RM č.26

19.08.2020
Interiér kanceláří radnice Kuřim
r u š í:
 • usnesení č. 235/2020 ze dne 27.05.2020 z důvodu špatného názvu zakázky.

343/20 - RM č.26

19.08.2020
Interiér kanceláří radnice Kuřim
s c h v a l u j e:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Interiér kanceláří radnice Kuřim“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností Fersto, s. r. o., K Lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 za cenu 689.144 Kč vč. DPH ve věci dodávky a montáže interiéru.

235/20 - RM č.17

27.05.2020
Interiér kanceláří radnice Kuřim
s c h v a l u j e:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Interiér kanceláří č. 218, 402 radnice Kuřim“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností Fersto, s. r. o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 za cenu 689.144 Kč vč. DPH ve věci dodávky a montáže interiéru.

492/19 - RM č.36

13.11.2019
Interiér kanceláří č. 218, 402 radnice Kuřim
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Interiér kanceláří č. 218, 402 radnice Kuřim“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností Fersto, s. r. o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 za cenu 227.928 Kč vč. DPH ve věci dodávky a montáže interiéru.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

439/19 - RM č.33

09.10.2019
Interiér kanceláří radnice Kuřim – dodatek č. 1
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0132 se společností Fersto, s. r. o., se sídlem K Lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 se změnou termínu dokončení prací do 10. 11. 2019.
 • Termín plnění: 30. 12. 2019 (OI)

389/19 - RM č.28

04.09.2019
Interiér kanceláří č. 413, 414 radnice Kuřim
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Interiér kanceláří č. 413, 414 radnice Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Fersto, s.r.o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 za cenu 276.364 Kč vč. DPH ve věci dodávky a montáže interiéru.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

657/18 - RM č.41

19.12.2018
Interiér kanceláří č. 207 – 209, 309, 318 radnice Kuřim - vyhodnocení
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Roman Lébl, Otín 61, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 72182881, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 412.950 Kč bez DPH (tj. 499.669 Kč vč. DPH).
 • Termín plnění: 28. 2. 2019 (OI)

583/18 - RM č.37

20.11.2018
Interiér kanceláří č. 207 – 209, 309, 318 radnice Kuřim - zrušení
Schvaluje:
 • zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky „Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim“.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

584/18 - RM č.37

20.11.2018
Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim - nové VŘ
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky na dodávku a montáž interiéru „Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim“ a dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky.
 • Termín plnění: 28. 2. 2019 (OI)

585/18 - RM č.37

20.11.2018
Interiér kanceláří č. 207 – 209, 309, 318 radnice Kuřim - komise
Schvaluje:
 • komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim".
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

538/18 - RM č.35

24.10.2018
Interiér kanceláří č. 207 – 209, 309, 318 radnice Kuřim - vyhodnocení
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Roman Lébl, Otín 61, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 72182881, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 412.950 Kč bez DPH (tj. 499.669 Kč vč.DPH).
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

491/18 - RM č.31

26.09.2018
Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky na dodávku a montáž interiéru „Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim“ a dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky.
 • Termín plnění: 30. 12. 2018 (OI)

107/18 - RM č.6

28.02.2018
Interiér kanceláří č. 305 - 307 radnice Kuřim - vyhodnocení
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Interiér kanceláří č. 305 - 307 radnice Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Roman Lébl, Otín 61, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 72182881, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 207.700 Kč bez DPH (tj. 251.317 Kč vč. DPH).
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

36/18 - RM č.4

31.01.2018
Interiér kanceláří č. 305 - 307 radnice Kuřim - komise
Jmenuje:
 • komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Interiér kanceláří č. 305 - 307 radnice Kuřim".
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

31/18 - RM č.3

23.01.2018
Interiér kanceláří č. 305 - 307 radnice Kuřim
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky na dodávku a montáž interiéru „Interiér kanceláří č. 305 - 307 radnice Kuřim“ a dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky.
 • Termín plnění: 30. 4. 2018 (OI)

420/17 - RM č.27

08.08.2017
Interiér kanceláří č. 301 - 304 radnice Kuřim
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0063 se společností Fersto, s.r.o., se sídlem K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590, se změnou termínu dokončení prací do 12. 9. 2017.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

352/17 - RM č.22

27.06.2017
Radnice MěÚ – smlouva na dodávku a montáž chlazení v 4. NP
Schvaluje:
 • uzavření Smlouvy o dílo se společností MMklima s.r.o., Palackého třída 2630/131, 612 00 Brno, IČ 29260795 v celkové hodnotě 532.598,44 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 12. 2017 (OI)

329/17 - RM č.20

14.06.2017
Interiér kanceláří č. 301-304 radnice Kuřim
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0063 se společností Fersto, s.r.o., se sídlem K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 se změnou termínu dokončení prací do 21.8.2017.
 • Termín plnění: 30. 6. 2017 (OI)

339/17 - RM č.20

14.06.2017
Radnice MěÚ - odlišný postup na dodávku a montáž chlazení v 4. NP
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice S2/2015/RM zadání zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž chlazení do kanceláří v 4. NP a schvaluje jako zhotovitele společnost MMklima s.r.o., Palackého třída 2630/131, 612 00 Brno, IČ 29260795 za cenu 532.598,44 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

265/17 - RM č.17

23.05.2017
Výběrové řízení Interiér kanceláří č. 301 - 304 radnice Kuřim - vyhodnocení
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Interiér kanceláří č. 301-304 radnice Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Fersto, s.r.o., se sídlem K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 375.095 Kč bez DPH, t.j. 453.864,95 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

109/17 - RM č.8

03.03.2017
Interiér kanceláří č. 318-321 radnice Kuřim
Schvaluje:
 • změnu termínu dokončení prací zakázky „Interiér kanceláří č. 318-321 radnice Kuřim“ do 30. 4. 2017.
 • Termín plnění: 30. 4. 2017 (OI)

9/17 - RM č.2

18.01.2017
Radnice MěÚ - odlišný postup na dodávku a montáž hliníkových dveří
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice S2/2015/RM zadání zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž 3 ks nových prosklených protipožárních dveří s požární odolností EI 30DP1 a schvaluje jako zhotovitele PKS okna a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, IČ 65276507 za cenu 262.917,27 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

527/16 - RM č.38

01.12.2016
Výběrové řízení „Interiér kanceláří č. 111 a 112 radnice Kuřim"-vyhodnocení
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Interiér kanceláří č. 111 a 112 radnice Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Jaromír Mareš, se sídlem Cyrilometodějská 1, 674 01 Třebíč, IČ 13074237, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 391.471 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

472/16 - RM č.35

01.11.2016
Zrušení VŘ na zakázku „Protipožární prosklené dveře do CHÚC v objektu radnice Kuřim“
Schvaluje:
 • zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky „Protipožární prosklené dveře do CHÚC v objektu radnice Kuřim“.
 • Termín plnění: 2. 11. 2016 (OI)

292/16 - RM č.17

22.06.2016
Mobilní regálový systém pro archiv II.
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ust. čl. 8 směrnice S2/2015/RM zadání zakázky na dodávku „Rozšíření mobilního regálového systému pro archiv“ a schvaluje jako dodavatele společnost BEG Bohemia, spol. s r.o., se sídlem Ledárenská 25, 620 00 Brno, IČ 25300245.
 • Termín plnění: 31. 7. 2016 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2016D0081  |  rok: 2016

Smlouva o dílo

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:323 530 Kč
Hodnota s DPH:391 471 Kč
Datum účinnosti:14.12.2016
Smluvní strany:Jaromír Mareš (13074237)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0031  |  rok: 2017

Smlouva o dílo č. 2017/D/0031

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:293 000 Kč
Hodnota s DPH:354 530 Kč
Datum účinnosti:8.3.2017
Smluvní strany:Roman Lébl (72182881)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0063  |  rok: 2017

Smlouva o dílo

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:375 095 Kč
Hodnota s DPH:453 865 Kč
Datum účinnosti:2.6.2017
Smluvní strany:FERSTO, s.r.o. (26885590)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0063  |  rok: 2017

Dodatek č.2

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota bez DPH:375 095,- Kč
Hodnota s DPH:453 865,- Kč
Datum účinnosti:17.8.2017

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0084  |  rok: 2017

SoD chlazení kanceláří 4.NP

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:440 164 Kč
Hodnota s DPH:532 598 Kč
Datum účinnosti:29.6.2017
Smluvní strany:MMklima s.r.o. (29260795)

Soubory ke stažení:

5.2.2020 14:26:24 | přečteno 435x | Jiří
load