Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Příspěvek ZŠ Tyršova - rekonstrukce zahrad v přírodním stylu

Realizace projektu rekonstrukce přírodních zahrad je v souladu s rozšiřováním environmentální výchovy na škole. Zahájení akce je podmíněno získáním dotace ze SFŽP do výše 0,5 mil. na projekt. V měsíci únoru proběhne zahájení příjmu žádostí, kam bude škola podávat dva projekty, které se týkají rekonstrukce lokality atria na ZŠ Tyršova a zahrady u ZŠ Komenského.


Související usnesení

390/20 - RM č.30

30.09.2020
Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim - Dodatek č. 1
s c h v a l u j e:
  • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku „Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim“ se společností MANDLOŇ, s. r. o., Dlouhá 26, 691 25 Vranovice, IČ 29361311, který spočívá v navýšení ceny o 71.208,50 Kč vč. DPH.

306/20 - RM č.24

22.07.2020
Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim – vyhodnocení VŘ
s o u h l a s í:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným v protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností MANDLOŇ s. r. o., Dlouhá 26, 691 25 Vranovice, IČO 29361311 v ceně 1.038.967,25 Kč vč.DPH.

262/20 - RM č.19

10.06.2020
Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim – zahájení VŘ
s c h v a l u j e:
  • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy komise dle zápisu.

118/20 - RM č.10

25.03.2020
Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim, Tyršova – stavební úpravy
s c h v a l u j e:
  • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim, Tyršova“ – stavební úpravy a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností Moravská stavební unie - MSU, s. r. o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, IČ 48529303 v celkové hodnotě 541.026 Kč vč. DPH.
5.2.2020 14:40:42 | přečteno 648x | Jiří
load