Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Kanalizace Luční / Úvoz

Do stávající kmenové stoky C v křižovatce ulic Úvoz a Luční je v současné době napojena stávající stoka DN 400, a to přímo do profilu. Jedná se o kanalizaci, která vede od areálu bývalého statku (resp. dvě stávající stoky DN 300 a DN 400, které se před zaústěním do kmenové stoky stékají). Stávající stoka DN 400 vede pod stávajícím rodinným domem Luční č.o. 35 a stávající stoka DN 300 podél rodinného domu. Vzhledem ke stáří kanalizací a jejich technickému stavu bylo rozhodnuto o jejich přeložení v nezbytně nutném rozsahu, a to v délce cca 30 m podél výše zmíněného rodinného domu.


Související usnesení

285/20 - RM č.23

08.07.2020
Rekonstrukce kanalizace v ulici Luční
s c h v a l u j e:
  • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII. směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na realizaci rekonstrukce kanalizace s názvem akce „Kuřim, ul. Luční - rekonstrukce kanalizace…“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností EVT Stavby, s. r. o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766 ve výši 445.940,96 Kč bez DPH, tj. 539.588,23 Kč vč. DPH.
5.2.2020 12:53:53 | přečteno 425x | Jiří
load