Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Dopravní řešení - sportovní areál

V areálu zbývá dokončit parkoviště, veřejné osvětlení, úpravy zeleně a odvodnění komunikace do retenční nádrže. K realizaci dokončení části parkoviště byla vybrána firma Eurovia CS a.s., která již realizovala související komunikace. Práce na veřejném osvětlení a budou realizovány městskou organizací CTS Kuřim. Práce proběhnou v měsíci březnu a dubnu.


Související usnesení

391/20 - RM č.30

30.09.2020
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - předprostor Wellness
s c h v a l u j e:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - předprostor Wellness“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924 v celkové hodnotě 959.236,66 Kč vč. DPH.

201/20 - RM č.16

13.05.2020
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - zeleň
s c h v a l u j e:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - zeleň“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností MANDLOŇ, s. r. o., Dlouhá 26, 691 25 Vranovice, IČ 29361311 za cenu 682.985 Kč vč. DPH ve věci realizace zeleně ve sportovním areálu.

16/20 - RM č.2

21.01.2020
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - dokončení parkoviště
s c h v a l u j e:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - parkoviště“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924 za cenu 7.221.967 Kč vč. DPH ve věci realizace parkoviště.

10/20 - RM č.1

15.01.2020
Dohoda o převodu některých práv a povinností ze stavebního povolení k akci „Sportovní areál v Kuřimi“ – zrušení části usnesení
r u š í:
 • část usnesení č. 314/2019 ze dne 10. 07. 2019 ve věci uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností ze stavebního povolení k akci „Sportovní areál v Kuřimi“ IO 103 se společností Zimní stadion Kuřim, s.r.o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007 dle plánovací smlouvy 2017/D/0040.

566/19 - RM č.39

18.12.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – dohoda o poskytnutí záruky VO,NN
Schvaluje:
 • uzavření Dohody o poskytnutí záruky na objekt IO 552b, IO 601b, IO 603b se společností Zimní stadion Kuřim, s. r. o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007 a společností JaRo elektro s. r. o., Nebovidy 149, 664 48 Moravany, IČ 26936771.
 • Termín plnění: 31. 1. 2020 (OI)

567/19 - RM č.39

18.12.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – dohoda o poskytnutí záruky SEK
Schvaluje:
 • uzavření Dohody o poskytnutí záruky na objekt IO 653b a IO 654b se společností Zimní stadion Kuřim, s. r. o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007 a společností Telekomunikační montáže, s. r. o., Uherčice 28, 691 62 Uherčice, IČ 27683630.
 • Termín plnění: 31. 1. 2020 (OI)

568/19 - RM č.39

18.12.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – prodloužení IS Dodatek č.3
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0079 na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - prodloužení IS“ se společností Zimní stadion Kuřim, s. r. o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007, který spočívá v navýšení ceny o 120.927 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 1. 2020 (OI)

526/19 - RM č.38

10.12.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků - Dodatek č. 3
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0105 na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků“ se společností EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, který spočívá v ponížení ceny o 78.158,64 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

527/19 - RM č.38

10.12.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – přípojka plynovodu Zimní stadion Kuřim, s. r. o.
Souhlasí:
 • s napojením přípojky plynovodu objektu společnosti Zimní stadion Kuřim, s. r. o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

519/19 - RM č.37

27.11.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – dohoda o poskytnutí záruky voda
Schvaluje:
 • uzavření Dohody o poskytnutí záruky na objekt IO 201b a IO 301b se společností Zimní stadion Kuřim, s. r. o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007 a společností TVM stavby, s. r. o., náměstí 5. května 1390, 666 01 Předklášteří, IČ 06331807.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

520/19 - RM č.37

27.11.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – dohoda o poskytnutí záruky
Schvaluje:
 • uzavření Dohody o poskytnutí záruky na objekt IO 351b se společností Zimní stadion Kuřim, s. r. o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007 a společností TVM stavby, s. r. o., náměstí 5. května 1390, 666 01 Předklášteří, IČ 06331807.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

521/19 - RM č.37

27.11.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – dohoda o poskytnutí záruky plyn
Schvaluje:
 • uzavření Dohody o poskytnutí záruky na objekt IO 401b se společností Zimní stadion Kuřim, s. r. o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007 a společností Vladimír Adámek, Sádky 396, 664 43 Želešice, IČ 40381021.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

522/19 - RM č.37

27.11.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků - Dodatek č. 2
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0105 na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků“ se společností EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924 spočívající ve změně termínu dokončení prací do 15. 12. 2019.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

489/19 - RM č.36

13.11.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků - Dodatek č. 1
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0105 na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků“ se společností EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, který spočívá v ponížení ceny o 954.746,46 Kč.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

490/19 - RM č.36

13.11.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – pronájem PZ
Schvaluje:
 • uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 9417000928/4000208486 pro akci „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu“ se společností GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

441/19 - RM č.33

09.10.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – odvodnění ploch
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - odvodnění ploch“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924 za cenu 1.148.485,27 Kč vč. DPH ve věci realizace části odvodnění ploch.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

442/19 - RM č.33

09.10.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – pronájem PZ
Schvaluje:
 • záměr na pronájem plynárenského zařízení pro akci „Sportovní areál v Kuřimi“ se společností GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

443/19 - RM č.33

09.10.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – retence – dodatek č. 1
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0091 se společností PURECO Environment, s. r. o., se sídlem Brněnská 1116, 664 42 Modřice, IČ 29226457, který spočívá v navýšení ceny o díla o 10.285 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 12. 2019 (OI)

419/19 - RM č.31

25.09.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – prodloužení IS - dodatek č. 2
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0079 na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - prodloužení IS“ se společností Zimní stadion Kuřim, s. r. o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007, který spočívá v navýšení ceny o 1.288.942 Kč a souhlasí se změnou termínu dokončení prací do 30. 10. 2019.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

401/19 - RM č.30

18.09.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – dohoda
Schvaluje:
 • uzavření Dohody o dočasném užívání příjezdové cesty ve sportovním areálu se společností Zimní stadion Kuřim, s.r.o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007 a společností EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924.
 • Termín plnění: 23. 9. 2019 (OI)

402/19 - RM č.30

18.09.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – přípojky Fersto s.r.o.
Souhlasí:
 • s napojením přípojek vodovodu, splaškové kanalizace a plynovodu objektu společnosti Fersto s.r.o se sídlem K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Kuřim a společností Fersto, s.r.o., se sídlem K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 na přijetí daru ve výši 40.000 Kč, jako příspěvek na zbudování plynovodního řadu ve sportovním areálu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

376/19 - RM č.25

21.08.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – retence – zemní práce
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - retenční nádrž zemní práce“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924 za cenu 3.734.515 Kč vč. DPH ve věci realizace zemních prací pro dodávku retenční nádrže.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

380/19 - RM č.25

21.08.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – prodloužení IS Dodatek č. 1
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0079 na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - prodloužení IS“ se společností Zimní stadion Kuřim, s.r.o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007 se změnou termínu dokončení prací do 30. 9. 2019.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

359/19 - RM č.24

07.08.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – TDI
Schvaluje:
 • odlišný postup, ve smyslu ustanovení čl. VIII. směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na výkon TDI na stavbu " Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu“ a schvaluje jako vykonavatele TDI Ing. Pavla Šudáka, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim, IČ 01446487 a schvaluje s uzavřením Smlouvy o výkonu TDI v celkové hodnotě 139.150 Kč vč. DPH za činnost po dobu provádění stavby.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

313/19 - RM č.21

10.07.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – opěrná stěna
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - opěrná stěna“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924 za cenu 965.542 Kč vč. DPH ve věci realizace opěrné stěny.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

314/19 - RM č.21

10.07.2019
Dohoda o převodu některých práv a povinností ze stavebního povolení k akci „Sportovní areál v Kuřimi“
Schvaluje:
 • uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností ze stavebního povolení k akci „Sportovní areál v Kuřimi“ IO 110 se společností Sport hotel Kuřim s.r.o., se sídlem Vrchlického 1905/24, 664 34 Kuřim, IČ 04776046 a schvaluje uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností ze stavebního povolení k akci „Sportovní areál v Kuřimi“ IO 103 se společností Zimní stadion Kuřim, s.r.o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007 dle plánovací smlouvy 2017/D/0040.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

279/19 - RM č.17

12.06.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků - vyhodnocení VŘ
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným v protokolu na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 12.569.702 Kč bez DPH, tj. 15.209.339,42 Kč s DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

219/19 - RM č.13

06.05.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků“ a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

220/19 - RM č.13

06.05.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – prodloužení IS
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro terénní úpravy včetně odvodnění v místech budoucího sportovního areálu a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Zimní stadion Kuřim, s.r.o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007 pro realizaci prodloužení inženýrských sítí pro zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu“ za cenu 3.595.084 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

169/19 - RM č.10

10.04.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0085 na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice“ se společností ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121 který spočívá v navýšení ceny díla o 88 983,28 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

35/19 - RM č.2

30.01.2019
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0085 na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice“ se společností ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121 se změnou termínu dokončení prací do 19. 4. 2019.
 • Termín plnění: 30. 4. 2019 (OI)

537/18 - RM č.35

24.10.2018
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - dodatek č. 1 SoD 2018/D/0120
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0120 na terénní úpravy pro zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu vč. trafostanice“ za cenu 256.103,76 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 12. 2018 (OI)

490/18 - RM č.31

26.09.2018
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0085 na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice“ se společností ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121 se změnou termínu dokončení prací do 15. 11. 2018 a ponížení celkové hodnoty o 109.683,76 Kč bez DPH (tj. 132.717,35 Kč vč. DPH)
 • Termín plnění: 30. 12. 2018 (OI)

384/18 - RM č.24

25.07.2018
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu vč. nové trafostanice - propustek
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ve stupni pro provedení stavby a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, na terénní úpravy pro zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu vč. trafostanice“ za cenu 1.281.846,12 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

303/18 - RM č.20

13.06.2018
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu vč. nové trafostanice – zrušení usnesení
Ruší:
 • usnesení č. 144/2017 ze dne 29. 3. 2017 ve věci zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení pro akci „Sportovní areál v Kuřimi“.
 • Termín plnění: 13. 6. 2018 (OI)

304/18 - RM č.20

13.06.2018
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu vč. nové trafostanice - DSP/PDPS
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ve stupni pro provedení stavby a schvaluje uzavření smlouvy společností Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 25348817 v celkové hodnotě 239.580 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

323/18 - RM č.20

13.06.2018
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice
Schvaluje:
 • uzavření Smlouvy o dílo na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice“ se společností ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121 v celkové hodnotě 1.055.864,76 Kč vč. DPH pro dodávku kioskové trafostanice.
 • Termín plnění: 30. 12. 2018 (OI)

255/18 - RM č.16

09.05.2018
"Oprava areálové kanalizace Wellness" - vyhodnocení VŘ
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava areálové kanalizace Wellness“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností WOMBAT, s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 Brno, IČ 47912553, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 496.317 Kč bez DPH, tj. 600.544 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

228/18 - RM č.14

30.04.2018
Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice
Schvaluje:
 • odlišný postup dle čl. 8 směrnice Rady města Kuřimi S4/2018/RM při zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice“ a schvaluje jako dodavatele odběratelské trafostanice a kabelového vedení společnost ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121 za cenu 3.600.000 Kč.
 • Termín plnění: 30. 12. 2018 (OI)

143/18 - RM č.9

28.03.2018
„Oprava areálové kanalizace Wellness“ - zahájení VŘ
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého rozsahu „Oprava areálové kanalizace Wellness“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí komise ve složení podle návrhu se změnou.
 • Termín plnění: 30. 12. 2018 (OI)

1025/18 - ZM č.1

23.01.2018
Plánovací smlouva (Sportovní areál) – Dodatek č. 1
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě č. 2017/D/0040, jehož předmětem je změna Přílohy č. 5 - harmonogram a souhlasí s převedením veškerých práv a povinností z Plánovací smlouvy ze společnosti Sportovní díly, o. p. s., se sídlem Brno - Královo Pole, Palackého třída 916/158 na společnost Zimní stadion Kuřim, s.r.o., IČ 05886007, se sídlem Dlouhá 1720/8, Kuřim.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OMP)

599/17 - RM č.39

22.11.2017
Dopravní řešení sportovní areál - pyroprůzkum
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice S2/2015/RM zadání zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, na pyrotechnický průzkum na zakázku „Dopravní řešení sportovního areálu“ za cenu 459.312 Kč bez DPH, tj.555.768 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 4. 2018 (OI)

340/17 - RM č.20

14.06.2017
Trafostanice - smlouva s EON
Schvaluje:
 • uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny vysokého napětí č. 12270942 pro akci „Trafostanice“ se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 215/6, České Budějovice 7, 370 01, IČ 28085400.
 • Termín plnění: 30. 12. 2017 (OI)

254/17 - RM č.17

23.05.2017
Dopravní řešení sportovního areálu – smlouva o umístění a provedení stavby na pozemku
Schvaluje:
 • uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby na pozemku se společností MEDEX-K s.r.o., se sídlem Blanenská 982/15, 664 34 Kuřim, IČ 60755580.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

144/17 - RM č.11

29.03.2017
Městská sportovní hala v Kuřimi – projektová dokumentace pro SP
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice S2/2015/RM o zadávání zakázek malého rozsahu na zpracování dokumentace pro změnu stavebního povolení a schvaluje jako zhotovitele společnost Ateliér DPK s.r.o., Žižkova 506/5, Veveří, 602 00 Brno, IČ 25348817, za cenu 479.160 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2019D0066  |  rok: 2019

příkazní smlouva

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:35 300 Kč
Hodnota s DPH:35 300 Kč
Datum účinnosti:29.4.2019
Smluvní strany:Renata Petrželová (02127288)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2019B0017  |  rok: 2019

Dohoda o převodu práv ze stavebního povolení

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Datum účinnosti:29.3.2019
Smluvní strany:KSK Precise Motion, a.s. (24782947)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2019D0155  |  rok: 2019

Smlouva o převodu 201b, 301b

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OMP
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:2 000 Kč
Hodnota s DPH:2 420 Kč
Datum účinnosti:7.11.2019

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2019O0072  |  rok: 2019

Smlouva o převodu majetku IO 351b

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OMP
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:1 000 Kč
Hodnota s DPH:1 210 Kč
Datum účinnosti:8.11.2019
Smluvní strany:Zimní stadion Kuřim, s.r.o. (05886007)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2019B0062  |  rok: 2020

Dohoda o poskytnutí záruky IO 201b. 301b

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OMP
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Datum účinnosti:16.1.2020
Smluvní strany:Zimní stadion Kuřim, s.r.o. (05886007)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2019O0060  |  rok: 2020

Dohoda o poskytnutí záruky IO 351b

Odbor:OMP
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Datum účinnosti:16.1.2020
Smluvní strany:Zimní stadion Kuřim, s.r.o. (05886007)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2020O0013  |  rok: 2020

Darovací smlouva

Typ smlouvy:Darovací smlouva
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:40 000 Kč
Hodnota s DPH:40 000 Kč
Datum účinnosti:31.3.2020
Smluvní strany:FERSTO, s.r.o. (26885590)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2019D0156  |  rok: 2019

Smlouva o převodu IO 401b

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:1 000 Kč
Hodnota s DPH:1 210 Kč
Datum účinnosti:7.11.2019
Smluvní strany:Zimní stadion Kuřim, s.r.o. (05886007)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2019B0061  |  rok: 2019

Dohoda o poskytnutí záruky

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Datum účinnosti:28.11.2019
Smluvní strany:Zimní stadion Kuřim, s.r.o. (05886007)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2020D0121  |  rok: 2020

Smlouva o převodu

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:3 000 Kč
Hodnota s DPH:3 630 Kč
Datum účinnosti:6.11.2020
Smluvní strany:Zimní stadion Kuřim, s.r.o. (05886007)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2020D0122  |  rok: 2020

Smlouva o převodu

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:2 000 Kč
Hodnota s DPH:2 420 Kč
Datum účinnosti:6.11.2020
Smluvní strany:Zimní stadion Kuřim, s.r.o. (05886007)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2020B0047  |  rok: 2020

Dohoda

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Datum účinnosti:6.11.2020
Smluvní strany:Zimní stadion Kuřim, s.r.o. (05886007) a JaRo elektro s.r.o. (26936771)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2020B0048  |  rok: 2020

Dohoda

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Datum účinnosti:6.11.2020
Smluvní strany:Zimní stadion Kuřim, s.r.o. (05886007) a Telekomunikační montáže s.r.o. (27683630)

Soubory ke stažení:

5.2.2020 14:06:38 | přečteno 1103x | Jiří
load