Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Cyklostezka Kuřim - Lipůvka

Cyklostezka je zkolaudována. Probíhá majetkové vypořádání a dodání potřebných dokladů k proplacení dotace.


Související usnesení

535/22 - RM č.36

07.12.2022
Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - služebnost s JMK
schvaluje:
 • zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi spočívajícího v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat, případně odstranit stavbu cyklostezky vybudované v rámci stavby „Cyklostezka Kuřim – Lipůvka“ v rozsahu dle GP č. 3969-7825/2021 k části pozemku parc. č. 1843/20 v k. ú. a obci Kuřim, který vlastní povinný z věcného břemene Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno, IČO 70888337. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 1 664 Kč, na dobu neurčitou.

622/18 - RM č.40

11.12.2018
Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - Dodatek č. 3
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2018/D/0076 na veřejnou zakázku „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ se společností EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, který spočívá v navýšení ceny díla o 7.140,85 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

590/18 - RM č.37

20.11.2018
Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - Dodatek č. 2
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2018/D/0076 na veřejnou zakázku „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ se společností EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, který spočívá v navýšení ceny díla o 340.539 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

350/18 - RM č.23

11.07.2018
Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - Dodatek č. 1
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/D/0076 na veřejnou zakázku „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ se společností EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, kterým se mění osoba stavbyvedoucího.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

253/18 - RM č.16

09.05.2018
Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - vyhodnocení VŘ
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným v protokolu na zakázku „Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 22.777.220,27 Kč bez DPH, tj. 27.560.436,53 Kč s DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

157/18 - RM č.10

10.04.2018
Cyklostezka Kuřim - Lipůvka TDI
Schvaluje:
 • odlišný postup, ve smyslu ustanovení čl. VIII. směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na výkon TDI na stavbu "Cyklostezka Kuřim - Lipůvka a schvaluje jako vykonavatele TDI Ing. Pavla Šudáka, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim, IČ 01446487 a schvaluje s uzavřením Smlouvy o výkonu TDI v celkové hodnotě 100.430 Kč vč. DPH za činnost po dobu provádění stavby a hodinové sazbě 300 Kč/hod bez DPH za činnost při řešení reklamací po dobu záruky díla.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

177/18 - RM č.10

10.04.2018
Cyklostezka Kuřim - Lipůvka BOZP
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem Výkon koordinátora BOZP na stavbu „Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“ a schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon koordinátora BOZP s Tomášem Dvořáčkem, [Osobní údaj odstraněn], 666 03 Malhostovice, IČ 75325624, který předložil nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 48.400 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 6. 2018 (OI)

75/18 - RM č.5

14.02.2018
Zahájení zadávacího řízení „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.
 • Termín plnění: 30. 6. 2018 (OI)

76/18 - RM č.5

14.02.2018
Cyklostezka Kuřim - Lipůvka komise pro VŘ
Jmenuje:
 • komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka".
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

551/17 - RM č.36

25.10.2017
Cyklostezka Kuřim-Lipůvka - PDPS
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice S2/2015/RM o zadávání zakázek malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace provedení stavby a spolupráci při výběru zhotovitele pro akci "Cyklostezka Kuřim-Lipůvka" a schvaluje uzavření smlouvy se společností HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno, IČ 44961944 za celkovou cenu 94.380 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

488/17 - RM č.32

27.09.2017
Cyklostezka Kuřim-Lipůvka administrátor VŘ
Schvaluje:
 • uzavření Příkazní smlouvy se společností Regionální poradenská agentura, s.r.o., se sídlem Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno, IČ 26298163 ve výši 50.820 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

327/17 - RM č.20

14.06.2017
Cyklostezka Kuřim – Lipůvka „smlouva o právu stavby“
Souhlasí:
 • s uzavřením smlouvy o souhlasu s umístěním, realizací a užíváním stavby „Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“ s obcí Lipůvka, se sídlem Lipůvka 146, 679 22 Lipůvka, IČ 00280569 a s vlastníky pozemku pac. č. 935/30, k. ú. Lipůvka - Ing. Václavem Vachem a Ing. Helenou Vachovou, bytem Lipůvka [Osobní údaj odstraněn], 679 22 Lipůvka.
 • Termín plnění 30. 6. 2017 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2017B0035  |  rok: 2017

Souhlas s umístěním, realizací a užíváním stavby na pozemku p.č.935/30 v k.ú. Lipůvka

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Bc. Alena Šrámková
Datum účinnosti:28.6.2017
Smluvní strany:Obec Lipůvka (00280569)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0112  |  rok: 2017

Příkazní smlouva

Typ smlouvy:O poskytování služeb
Odbor:OI
Zpracoval:Bc. Alena Šrámková
Hodnota:42 000 Kč
Hodnota s DPH:50 820 Kč
Datum účinnosti:3.10.2017
Smluvní strany:Regionální poradenská agentura, s.r.o. (26298163)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2018D0106  |  rok: 2018

Dohoda archeolog.výzkum

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:15 000 Kč
Hodnota s DPH:18 150 Kč
Datum účinnosti:31.7.2018
Smluvní strany:Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce (48511005)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2022D0152  |  rok: 2023

Smlouva o zřízení věcného břemene

Typ smlouvy:O zřízení věcného břemene
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:1 375 Kč
Hodnota s DPH:1 664 Kč
Datum účinnosti:18.1.2023
Smluvní strany:Jihomoravský kraj (70888337)

Soubory ke stažení:

5.2.2020 14:14:21 | přečteno 585x | Jiří
load