Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska

norské fondyVyčleněno: 1.200.000,00 Kč
Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska.
Na úhradu zpracování této dokumentace jsme dostali dotaci
z Norských fondů a Státního fondu životního prostředí.
Výše uděleného grantu 1 190 249,71 Kč
Prostředky z Norských fondů 1 011 712,26 Kč
Prostředky SFŽP 178 537,45 KčV regionu Střední Evropy podle klimatických modelů lze očekávat nárůst negativních jevů jako je sucho, vlny veder, extrémní přívalové srážky a bleskové povodně. Vyšší intenzita klimatických extrémů je přitom patrná již z dat z posledních let. Adaptační opatření mají snížit negativní dopad těchto jevů na život obyvatel Kuřimi a okolních obcích. K vypracování efektivní adaptační strategie je nezbytné provést na začátku analýzu rizik, která umožní identifikovat tepelné ostrovy ve městě a korelovat je se socioekonomickými a demografickými statistikami, stavem zeleně a dalšími ukazateli. Tato analýza rizik bude zásadním podkladem pro tvorbu efektivní adaptační strategie, která bude obsahovat cílená opatření vedoucí ke snížení negativních dopadů změny klimatu na město i k větší odpovědnosti Kuřimi a okolních obcích, co se ochrany klimatu týče.

Analytická část projektu byla dokončena a proplacena dle smlouvy.
Návrhová část projektu je téměř dopracována a profakturována.
Dle smlouvy jsou dokončovány práce na zpracování Implementační části a Akčního plánu - ukončení návrhu a tvorby Adaptační strategie v termínu 31. 12. 2021


Kontrolní dny a jednání:
 • 28.4.2021 – úvodní schůzka
 • 16.6.2021 – kontrolní den
 • 20.7.2021 – kontrolní den
 • 17.8.2021 – kontrolní den před jednáním pracovní skupiny
 • 18.11.2021 – kontrolní den
 • 24.11.2021 – projednání strategie s Komisí ŽP
Schůzky pracovní skupiny:
 • 17.8.2021 – schůzka k analytické části
 • 20.10.2021 – schůzka k návrhové části
Terénní průzkumy:
 • 28.7.2021 – návštěvy starostů, terénní průzkumy
 • 2.9.2021
 • 8.10.2021
Zapojení veřejnosti
 • On-line anketa (květen-červenec) – vyhodnocení je součástí Textové části strategie
 • Projednání s veřejností 23.8.2021

Kontaktní údaje

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
sukalovsky@kurim.cz

Ing. Pavla Kubová
kubova@kurim.cz

Odkaz na Norské fondy:
www.sfzp.cz/norskefondy
www.norskefondy.cz
www.eeagrants.org     

Související smlouvy a usnesení
28.4.2021 11:18:20 - aktualizováno 26.11.2021 11:31:21 | přečteno 625x | Jiří
load