Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

WELLNESS KUŘIM - INVESTICE A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

Realizace drobných investic dle aktuálních potřeb rozvoje majetku areálu kuřimského wellness.Související usnesení

501/21 - RM č.32

23.12.2021
Wellness Kuřim – oprava dlažby – zrušení usnesení
ruší:
 • usnesení č. R/2021/0187 ze dne 12.05.2021 ve věci uzavření smluvního vztahu se společností PSVS-STRUCTURE, s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO 07794967, v celkové hodnotě 1.402.250 Kč vč. DPH.

187/21 - RM č.11

12.05.2021
Wellness Kuřim – oprava dlažby
schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Wellness Kuřim – rekonstrukce dlažby“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností PSVS-STRUCTURE, s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO 07794967, v celkové hodnotě 1.402.250 Kč vč. DPH.

203/21 - RM č.11

12.05.2021
Wellness Kuřim - zatěsnění průsaků, sanace nádrže – Dodatek č. 1
schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0055 na zakázku „Wellness Kuřim - zatěsnění průsaků, sanace nádrže“ se společností HCS, spol. s r. o., Dukelská 336, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 47914343, který spočívá v navýšení ceny o 108.726 Kč vč. DPH.

100/21 - RM č.6

10.03.2021
Wellness Kuřim - zatěsnění průsaků, sanace nádrže
schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Wellness Kuřim - zatěsnění průsaků, sanace nádrže“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností HCS, spol. s r. o., Dukelská 336, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 47914343 v celkové hodnotě 1.546.506 Kč vč. DPH.

33/20 - RM č.5

12.02.2020
Wellness Kuřim - zámky - Dodatek č. 2
s c h v a l u j e:
 • uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0107 na zakázku „Wellness Kuřim - zámky“ se společností Ivar, a. s., Bílkova 127, 290 01 Poděbrady, IČ 00526622, který spočívá v navýšení ceny o 63.986 Kč vč. DPH z důvodu víceprací.

579/19 - RM č.39

18.12.2019
Wellness Kuřim - zámky - Dodatek č. 1
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0107 na zakázku „Wellness Kuřim - zámky“ se společností IVAR, a. s., Bílkova 127, 290 01 Poděbrady, IČ 00526622 se změnou termínu dokončení prací do 15. 2. 2020.
 • Termín plnění: 3. 3. 2020 (OI)

381/19 - RM č.25

21.08.2019
Wellness Kuřim – šatní skříňky
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Wellness Kuřim – šatní skříňky“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ADI interiér s.r.o., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, IČ 25599925 za cenu 175.252 Kč vč. DPH ve věci dodávky a montáže šatních skříněk.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

318/19 - RM č.22

15.07.2019
Wellness Kuřim - zámky
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Wellness Kuřim - zámky“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností IVAR, a.s., Bílkova 127, 290 01 Poděbrady, IČ 00526622 za cenu 864.843,87 Kč vč. DPH ve věci dodávky a montáže on-line systému zámků.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

561/17 - RM č.38

14.11.2017
Wellness Kuřim - přeložka VN
Schvaluje:
 • uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13010001 s provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

497/17 - RM č.32

27.09.2017
Wellness Kuřim - schválení žádosti o přeložku VN
Schvaluje:
 • podání žádosti o přeložku VN pro Wellness Kuřim z důvodu přeložení umístění venkovního brouzdaliště.
 • Termín plnění: 31. 10. 2017 (OI)

315/17 - RM č.20

14.06.2017
Wellness Kuřim - PD dostavba Mokrého baru na terase
Schvaluje:
 • zadání projektových prací na veřejnou zakázku malého rozsahu „Wellness Kuřim - dostavba Mokrého baru na terase“ odlišným postupem ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice S2/2015/RM o zadávání zakázek malého rozsahu, společnosti TIPRO projekt s.r.o., se sídlem Kociánka 8/10, Sadová, 612 00 Brno, IČ 26944685, za cenu 272.250 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění 31. 8. 2017 (OI)

379/16 - RM č.24

24.08.2016
Dodatek č. 3 SOD č.2014/D/0111 Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2014/D/0111 se zhotovitelem zakázky „Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla“, ASIO, spol. s r.o. v hodnotě 39.909 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 10. 2016 (OI)

367/16 - RM č.23

12.08.2016
Wellness Kuřim - Rekonstrukce centrálních sprch - schválení dodavatele
Schvaluje:
 • výsledek hodnocení uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek „Wellness Kuřim - Rekonstrukce centrálních sprch“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností TOPENÍ-INSTALACE s.r.o., U Sokolovny 100, 664 34 Moravské Knínice, IČ 29201951, která předložila nejvýhodnější nabídku v hodnotě 335.183,87 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 9. 2016 (OI)

360/16 - RM č.21

02.08.2016
Wellness Kuřim - Rekonstrukce centrálních sprch - zadání VŘ
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky Wellness Kuřim - Rekonstrukce centrálních sprch, schvaluje výzvu k podání nabídky, návrh SOD a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise. RM souhlasí s odlišným postupem dle odst. 8 směrnice o zadávání veřejných zakázek ve věci zkrácení termínu pro podání nabídek na 10 dnů.
 • Termín plnění: 31. 8. 2016 (OI)

91/16 - RM č.6

02.03.2016
Wellness Kuřim - běžecké trenažéry do fitness centra - schválení dodavatele
Schvaluje:
 • výsledek hodnocení uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek „Wellness Kuřim - běžecké trenažéry do fitness centra“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností DOMAFIT FITNESS, s.r.o., Lidická 347, 252 61 Jeneč u Prahy, IČ 26440709, která předložila nejvýhodnější nabídku v hodnotě 361.790 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 3. 2016 (OI)

712/15 - RM č.45

22.12.2015
Dodatek č. 2 k SOD Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2014/D/0111 se zhotovitelem zakázky „Wellness Kuřim -Využití odpadního tepla“, společností ASIO, spol. s r.o.
 • Termín plnění 31. 8. 2016 (OI)

164/15 - RM č.9

25.03.2015
Dodatek č. 1 SOD č.2014/D/0111 Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/D/0111 se zhotovitelem zakázky „Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla“, společností ASIO, spol. s r.o.
 • Termín plnění: 31. 3. 2015 (OI)

71/15 - RM č.5

18.02.2015
Wellness Kuřim - Servisní smlouva k IA Využití odpadního tepla
Schvaluje:
 • znění Servisní smlouvy na zakázku „Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla“ a souhlasí s uzavřením smlouvy se společností ASIO, spol. s r.o., se sídlem Kšírova 552/45, 613 00 Brno, IČ 48910848, která je zhotovitelem zakázky.
 • Termín plnění: 28. 02. 2015 (OI)

43/15 - RM č.3

28.01.2015
Wellness Kuřim - využití odpadního tepla - schválení zhotovitele
Schvaluje:
 • výsledek hodnocení uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a Protokolu o jednání hodnoticí komise na zakázku „Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností ASIO, spol. s r.o., se sídlem Kšírova 552/45, 613 00 Brno, IČ 48910848, která předložila nejvýhodnější nabídku.
 • Termín plnění: 30. 04. 2015 (OI)

687/14 - RM č.42

18.12.2014
Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla - zahájení zadávacího řízení
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky „Wellness Kuřim- Využití odpadního tepla“, výzvu k podání nabídky, návrh SOD a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise.
 • Termín plnění: 31. 1. 2015 (OI)

1223/14 - ZM č.10

18.12.2014
Investiční akce „Wellness - realizace“
Schvaluje:
 • zahájení investiční akce „Wellness - realizace 2015“ v části „Wellness Kuřim - Využití odpadního tepla“ a zajištění financování z rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 520.300 Kč vč. DPH.
 • Termín: 18. 12. 2014 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2014D0111  |  rok: 2015

Smlouva o dílo - Wellness Kuřim - využití odpadního tepla

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Hodnota:511 984 Kč
Hodnota s DPH:520 300 Kč
Datum účinnosti:28.1.2015
Smluvní strany:ASIO, spol. s r.o. (48910848)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2014D0111  |  rok: 2015

Dodatek č.1

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Stanislav Bartoš
Datum účinnosti:31.3.2015

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2014D0111  |  rok: 2016

Dodatek č.2

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Předkladatel:Ing. Dagmar Ševčíková
Zpracoval:Marek Svoboda
Hodnota bez DPH:727 084,- Kč
Hodnota s DPH:879 772,- Kč
Datum účinnosti:6.1.2016

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2015D0010  |  rok: 2015

Smlouva o technologickém dohledu nad provozováním rekuperační jednotky - Wellness Kuřim

Typ smlouvy:O spolupráci
Odbor:OI
Zpracoval:Stanislav Bartoš
Hodnota:81 984 Kč
Hodnota s DPH:99 201 Kč
Datum účinnosti:23.2.2015
Smluvní strany:ASIO, spol. s r.o. (48910848)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2016D0004  |  rok: 2016

Wellness- Dodávka 2 ks běžeckých trenažérů

Typ smlouvy:Kupní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Dagmar Ševčíková
Hodnota:299 000 Kč
Hodnota s DPH:361 790 Kč
Datum účinnosti:9.3.2016
Smluvní strany:DOMAFIT FITNESS, s.r.o. (26440709)

Soubory ke stažení:

19.2.2019 7:28:16 | přečteno 725x | Jiří
load