Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa

V roce 2017 došlo v rámci II. etapy k částečné rekonstrukci interiéru z důvodu přebudování prostor školní družiny na 2 třídy MŠ (nové elektroinstalace, úpravy povrchů, podlahové krytiny, požárně bezpečnostní řešení). Nyní je potřeba upravit sociální zařízení, předpoklad realizace 07-08/2019.Související usnesení

615/18 - RM č.40

11.12.2018
Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - projekt - Dodatek č. 3
Souhlasí:
  • s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0058 na zakázku „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená III. etapa - projekt“ se společností Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČ 01996177, který spočívá ve změně platebních podmínek z důvodu dle zápisu.
  • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

331/18 - RM č.22

26.06.2018
Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - projekt - Dodatek č. 1
Souhlasí:
  • s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0058 na zakázku „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená III. etapa - projekt“ se společností 7points s.r.o., Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 28323793, který spočívá v navýšení ceny díla o 27.225 Kč vč. DPH na projekt vzduchotechniky a prodloužení termínu dokončení díla do 31. 10. 2018 z důvodu dle zápisu.
  • Termín plnění: 31. 7. 2018 (OI)

212/18 - RM č.13

25.04.2018
„Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa“ - pořízení PD
Schvaluje:
  • odlišný postup, ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na zpracování projektové dokumentace na akci " Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa" a schvaluje jako zpracovatele společnost 7points s.r.o., Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 28323793 a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ve stupni pro provedení a zadání stavby v celkové hodnotě 259 787 Kč vč. DPH.
  • Termín plnění: 31. 5. 2018 (OI)

431/17 - RM č.28

23.08.2017
Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II etapa - stavba
Souhlasí:
  • s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0087 na zakázku „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II. etapa - stavba“ se společností Střechy Pelán s.r.o., se sídlem Stavební 162/5, 602 00 Brno, IČ 01466941, který spočívá v navýšení ceny díla o 384.478 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
  • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

361/17 - RM č.23

11.07.2017
Stavební úpravy bývalé MŠ na ulici Otevřená II. etapa
Schvaluje:
  • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice S2/2015/RM při zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II. etapa - stavba“ a schvaluje jako zhotovitele společnost Střechy Pelán s.r.o., se sídlem Stavební 162/5, 602 00 Brno, IČ 01466941.
  • Termín plnění: 30. 9. 2017 (OI)
18.2.2019 17:49:10 | přečteno 784x | Jiří
load