Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Společ. a kulturní centrum v Kuřimi - stavba, interiér, gastro, digit. kino a stavební úpravy okolí

V roce 2019 bude rekonstrukce KD dokončena. Pro financování části již hotových prací a prací očekávaných je nutno vyčlenit částku 69.500.000 Kč. Součástí je mj. dodávka digitálního kina, interiérů, gastrotechnologie, úpravy okolí vč. přechodu pro chodce, zastávky autobusu a parkoviště atd.Související usnesení

1137/20 - ZM č.7

15.12.2020
Autobusová zastávka Kuřim, kulturní dům a ostrůvek v komunikaci – schválení bezúplatného převodu pozemku a částí stavby na JmK
s c h v a l u j e:
 • bezúplatný převod (dar) pozemku p. č. 1822/4 v k. ú. Kuřim, jehož součástí je stavba autobusového zálivu s autobusovou zastávkou Kuřim, kulturní dům ve směru do centra v rozsahu dle přílohy, Jihomoravskému kraji, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, IČ 70888337.

1138/20 - ZM č.7

15.12.2020
Autobusová zastávka Kuřim, kulturní dům a ostrůvek v komunikaci – schválení bezúplatného převodu pozemku a částí stavby na JmK
s c h v a l u j e:
 • bezúplatný převod (dar) stavby ostrůvku, vybudovaného na pozemku p. č. 1311/1 v k. ú. Kuřim, v rozsahu dle přílohy, vlastníku pozemku - Jihomoravskému kraji, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, IČ 70888337.

1106/20 - ZM č.6

19.11.2020
Autobusová zastávka Kuřim, kulturní dům a ostrůvek v komunikaci – bezúplatný převod pozemku a částí stavby na JmK
s c h v a l u j e:
 • záměr na bezúplatný převod (dar) pozemku p. č. 1822/4 v k. ú. Kuřim, jehož součástí je stavba autobusového zálivu s autobusovou zastávkou Kuřim, kulturní dům ve směru do centra v rozsahu dle přílohy, Jihomoravskému kraji, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, IČ 70888337.

1107/20 - ZM č.6

19.11.2020
Autobusová zastávka Kuřim, kulturní dům a ostrůvek v komunikaci – bezúplatný převod pozemku a částí stavby na JmK
s c h v a l u j e:
 • záměr na bezúplatný převod (dar) stavby ostrůvku, vybudovaného na pozemku p. č. 1311/1 v k. ú. Kuřim, v rozsahu dle přílohy, vlastníku pozemku - Jihomoravskému kraji, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, IČ 70888337.

239/20 - RM č.17

27.05.2020
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na zpracování PD doplnění chlazení – zrušení usnesení
r u š í:
 • usnesení č. 200/2020 ze dne 13.05.2020 ve věci zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby - doplnění chlazení vybraných prostor Společenského a kulturního centra v Kuřimi.

240/20 - RM č.17

27.05.2020
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na zpracování PD doplnění chlazení
s c h v a l u j e:
 • odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby - doplnění chlazení vybraných prostor včetně profese měření a regulace Společenského a kulturního centra v Kuřimi a schvaluje zadání zakázky formou objednávky se společností TECHNIKA BUDOV, s. r. o., Křenová 307/42, 602 00 Brno, IČ 60711825 za cenu 171.215 Kč s DPH.

174/20 - RM č.14

22.04.2020
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na úpravu zasklení jižní fasády
s c h v a l u j e:
 • odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávku a montáž protislunečních fólií na čiré zasklení jižní fasády „Společenského a kulturního centra v Kuřimi“ a schvaluje zadání zakázky formou smlouvy o dílo se společností Brillo trade, s. r. o., Klíčova 1261/2d, 618 00 Brno, IČ 02895552 za cenu cca 625 tis. Kč s DPH.

387/19 - RM č.27

30.08.2019
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – Dohoda o předčasném užívání stavby se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření Dohody o předčasném užívání stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059.
 • Termín plnění: 5. 9. 2019 (OI)

342/19 - RM č.23

24.07.2019
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na zadání dodávky a instalace systému generálního klíče
Schvaluje:
 • odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodavatele systému generálního klíče pro objekt Společenského a kulturního centra v Kuřimi a schvaluje zadání zakázky formou objednávky se společností KLÍČSERVIS s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČO 04193920 za cenu 123.458 Kč s DPH.
 • Termín plnění: 5. 8. 2019 (OI)

296/19 - RM č.19

27.06.2019
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – dodávka vnitřního vybavení – dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku volného nábytku
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávku volného nábytku č. 2018/D/0141 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - dodávka vnitřního vybavení se společností U1 s.r.o., Nejedlého 373/1, 638 00 Brno, IČ 26273179, kterým se navyšuje smluvní cena o 114.016 Kč na celkovou cenu díla 2.787.338 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 12. 7. 2019 (OI)

297/19 - RM č.19

27.06.2019
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – dodávka vnitřního vybavení – dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku ostatního vybavení a orientačního systému
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě na ostatního vybavení a orientačního systému č. 2018/D/0142 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - dodávka vnitřního vybavení se společností U1 s.r.o., Nejedlého 373/1, 638 00 Brno, IČ 26273179, kterým se snižuje smluvní cena o 6.054 Kč na celkovou cenu díla 287.395 Kč bez DPH a prodlužuje se termín plnění informačního a orientačního systému do 14 dnů od předání podkladů objednatelem.
 • Termín plnění: 12. 7. 2019 (OI)

280/19 - RM č.17

12.06.2019
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – technologie stravování - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0123 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - technologie stravování se společností TeS, spol. s r.o. Chotěboř, Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ 60934395, kterým se ponižuje celková smluvní cena díla na 2.934.906 Kč bez DPH (tj. 3.551.236 Kč s DPH).
 • Termín plnění: 30. 6. 2019 (OI)

263/19 - RM č.15

29.05.2019
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 132.111.981,40 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 6. 6. 2019 (OI)

218/19 - RM č.13

06.05.2019
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – digitalizace kina ve formátu DCI – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Souhlasí:
 • s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/D/0035 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - digitalizace kina ve formátu DCI se společností AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČ 48108375, jehož předmětem je změna termínu plnění zhotovitele.
 • Termín plnění: 31. 5. 2019 (OI)

130/19 - RM č.8

22.03.2019
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – technologie stravování - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0123 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - technologie stravování se společností TeS, spol. s r.o. Chotěboř, Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ 60934395, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 2.934.954 Kč bez DPH (tj. 3.551.294 Kč s DPH).
 • Termín plnění: 31. 3. 2019 (OI)

131/19 - RM č.8

22.03.2019
"Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" - dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 129.400.785,55 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 3. 2019 (OI)

132/19 - RM č.8

22.03.2019
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – dodávka vnitřního vybavení II – výběr nejvhodnější nabídky
Souhlasí:
 • s výsledky hodnocení uvedenými v Protokolech o hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti č. 1 - 3 veřejné zakázky „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - dodávka vnitřního vybavení II a souhlasí s uzavřením:
 • - Smlouvy o dílo na zhotovení interiérového nábytku se společností FERSTO, s.r.o., K Lesu 186/1, Kníničky, 635 00 Brno, IČ 26885590, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 2.368.040 Kč bez DPH
 • - Kupní smlouvy na dodávku volného nábytku se společností U1 s.r.o., Nejedlého 373/1, 638 00 Brno, IČ 26273179, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 2.673.322 Kč bez DPH
 • - Kupní smlouvy na dodávku ostatního vybavení, informačního a orientačního systému se společností U1 s.r.o., Nejedlého 373/1, 638 00 Brno, IČ 26273179, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 293.449 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

129/19 - RM č.7

13.03.2019
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – digitalizace kina ve formátu DCI - rozhodnutí o přidělení zakázky
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným v protokolu z jednání hodnoticí komise č. 1 a č. 2 na zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - digitalizace kina ve formátu DCI a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČ 48108375, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 1.534.000 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 3. 2019 (OI)

55/19 - RM č.4

08.02.2019
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, kterým se prodlužuje termín plnění o 57 dnů.
 • Termín plnění: 23. 2. 2019 (OI)

56/19 - RM č.4

08.02.2019
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – digitalizace kina ve formátu DCI - zahájení zadávacího řízení
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - digitalizace kina ve formátu DCI, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky včetně jejích příloh a jmenuje členy a náhradníky členů hodnoticí komise ve složení podle návrhu.
 • Termín plnění: 28. 2. 2019 (OI)

43/19 - RM č.2

30.01.2019
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – dodávka vnitřního vybavení - zrušení zadávacího řízení
Schvaluje:
 • zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - dodávka vnitřního vybavení.
 • Termín plnění: 28. 2. 2019 (OI)

627/18 - RM č.40

11.12.2018
Zahájení zadávacího řízení „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – dodávka vnitřního vybavení
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - dodávka vnitřního vybavení a schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci včetně příloh.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

546/18 - RM č.36

14.11.2018
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, kterým se prodlužuje termín plnění o 66 dnů.
 • Termín plnění: 30. 11. 2018 (OI)

536/18 - RM č.35

24.10.2018
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – technologie stravování – výběr nejvhodnější nabídky
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolu z jednání hodnotící komise č. 1 veřejné zakázky „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - technologie stravování a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností TeS, spol. s r.o. Chotěboř, Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ 60934395, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 2.894.964 Kč bez DPH (tj. 3.502.906 Kč s DPH).
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

502/18 - RM č.32

03.10.2018
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – technologie stravování – jmenování komise
Jmenuje:
 • členy a náhradníky komise pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - technologie stravování ve složení dle zápisu se změnou.
 • Termín plnění: 31.10.2018 (OI)

465/18 - RM č.30

18.09.2018
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 125.232.023,83 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 9. 2018 (OI)

466/18 - RM č.30

18.09.2018
Zahájení zadávacího řízení „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – technologie stravování
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - technologie stravování a schvaluje zadávací dokumentaci včetně příloh č. 1, č. 2 (návrhu smlouvy o dílo) a č. 4.
 • Termín plnění: 30. 9. 2018 (OI)

1114/18 - ZM č.6

18.09.2018
Investiční akce "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi"
Schvaluje:
 • finanční prostředky na realizaci investiční akce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ včetně související dodávky interiéru, stavebních úprav okolí, dodávky digitálního kina a posunutí autobusové zastávky v nové celkové výši 147,8 mil. Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 18. 9. 2018 (OI)

457/18 - RM č.29

12.09.2018
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 113.699.251,06 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 30. 9. 2018 (OI)

411/18 - RM č.25

08.08.2018
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- rozhodnutí o zvýšení standardu posuvného hlediště
Souhlasí:
 • z důvodu zvýšení kvality, trvanlivosti a funkčnosti kinosálu s navýšením ceny za dodávku a montáž posuvné elevace v objektu „Společenského a kulturního centra v Kuřimi“, kterou provádí společnost PKS stavby a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059 o 935.000 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

386/18 - RM č.24

25.07.2018
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 103.726.264,56 Kč bez DPH a prodlužuje se termín plnění o 71 dnů.
 • Termín plnění: 31. 8. 2018 (OI)

347/18 - RM č.23

11.07.2018
Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 5, 6, 7, 8 a 9
Schvaluje:
 • uzavření dodatků č. 5, 6, 7, 8 a 9 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0041 na zhotovení projektové dokumentace stavby "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., se sídlem Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČ 27755690.
 • Termín plnění: 31. 8. 2018 (OI)

322/18 - RM č.20

13.06.2018
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 100.110.078,51 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 13. 7. 2018 (OI)

263/18 - RM č.18

22.05.2018
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- rozhodnutí o modernizaci svítidel
Schvaluje:
 • nahrazení zářivkových svítidel v objektu „Společenského a kulturního centra v Kuřimi“, kterou provádí společnost PKS stavby a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059 za LED svítidla.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

264/18 - RM č.18

22.05.2018
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 98.990.309,28 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 5. 2018 (OI)

181/18 - RM č.10

10.04.2018
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 97.558.567,75 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 30. 4. 2018 (OI)

112/18 - RM č.6

28.02.2018
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- rozhodnutí o provedení hlediště v malém sále
Schvaluje:
 • provedení posuvného hlediště v malém sále dle varianty b) stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, kterou provádí společnost PKS stavby a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

78/18 - RM č.5

14.02.2018
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- strop nad místností S.19
Schvaluje:
 • demolici a provedení nového stropu nad strojovnou vzduchotechniky dle varianty b) stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, kterou provádí společnost PKS stavby a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059 s vícenáklady do 400.000 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

38/18 - RM č.4

31.01.2018
Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 4
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0041 na zhotovení projektové dokumentace stavby "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., se sídlem Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČ 27755690, zapracovávající změny projektu vyvolané vývojem technologií (ozvučení, AV technika, divadelní technologie, scénické osvětlení) a dále změny zohledňující požadavky budoucího digitálního kina a nové požadavky budoucího uživatele.
 • Termín plnění: 28. 2. 2018 (OI)

606/17 - RM č.40

06.12.2017
Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 3
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0041 na zhotovení projektové dokumentace stavby "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o., se sídlem Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČ 27755690.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

510/17 - RM č.34

11.10.2017
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Souhlasí:
 • s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059.
 • Termín plnění: 31. 10. 2017 (OI)

401/17 - RM č.26

01.08.2017
Výběrové řízení Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - vyhodnocení
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným v protokolech z prvního a druhého jednání na zakázku s názvem „Společenské kulturní centrum v Kuřimi“, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dle návrhu komise a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PKS stavby a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 96.714.814,07 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

1087/17 - ZM č.5

01.08.2017
Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“
Schvaluje:
 • finanční prostředky na realizaci investiční akce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" včetně související dodávky interiéru, stavebních úprav okolí, dodávky digitálního kina a posunutí autobusové zastávky v celkové výši 127,8 mil. Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

246/17 - RM č.16

10.05.2017
Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 2
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0041 na zhotovení projektové dokumentace stavby "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., se sídlem Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČ 27755690.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

214/17 - RM č.15

28.04.2017
Zahájení zadávacího řízení „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.
 • Termín plnění: 30. 6. 2017 (OI)

215/17 - RM č.15

28.04.2017
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – návrh členů a náhradníků hodnotící komise
Jmenuje:
 • komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“.
 • Termín plnění: 2. 5. 2017 (OI)

149/17 - RM č.11

29.03.2017
Společenské a kulturní centrum - administrátor VŘ
Bere na vědomí:
 • informaci o výběru administrátora výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Helfertova 2040/13, 613 00 Brno, IČ 28360125
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

299/16 - RM č.17

22.06.2016
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – změna PD pro provedení stavby
Schvaluje:
 • zadání zpracování změny projektové dokumentace pro provádění stavby k akci „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností ARCHTEAM projektová kancelář s.r.o., Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČ 27755690, která je stanovena dle předložené cenové nabídky 532.400 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

107/16 - RM č.8

22.03.2016
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi
Schvaluje:
 • v souladu se směrnicí S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup výběru dodavatele a schvaluje uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci do 19. výzvy OPŽP, optimalizaci technických a finančních parametrů a v případě získání dotace vedení dotačního managementu po dobu udržitelnosti projektu na projekt "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" se společností ArchSta servis, s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČ 01776835.
 • Termín plnění: 30. 6. 2016 (OI)

1048/15 - ZM č.3

28.04.2015
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - odmítnutí dotace
Souhlasí:
 • s odmítnutím dotace na akci „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/14.25508) z prostředků Operačního programu životního prostředí, ve výši 8.637.029 Kč z Evropské unie a 508.060 Kč ze Státního fondu životního prostředí.
 • Termín plnění: 8. 5. 2015 (OI)

118/15 - RM č.7

04.03.2015
Společenské a kulturní centrum - zrušení zadávacího řízení
Souhlasí:
 • s rozhodnutím zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a s rozhodnutím zadavatele o zrušení zadávacího řízení významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem 506292.
 • Termín plnění 30. 03. 2015 (OI)

25/15 - RM č.2

20.01.2015
Společenské a kulturní centrum - zahájení opakovaného zadávacího řízení
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, dále schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo a jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude plnit zároveň funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami.
 • Termín plnění 31. 12. 2015 (OI)

1013/15 - ZM č.1

20.01.2015
Společenské a kulturní centrum - odůvodnění veřejné zakázky pro opakované zadávací řízení
Schvaluje:
 • odůvodnění významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“.
 • Termín plnění 31. 12. 2015 (OI)

23/15 - RM č.1

14.01.2015
Společenské a kulturní centrum - zrušení zadávacího řízení
Souhlasí:
 • s rozhodnutím zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a rozhodnutím zadavatele o zrušení zadávacího řízení významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“
 • Termín plnění 15. 01. 2015 (OI)

543/14 - RM č.35

08.10.2014
Společenské a kulturní centrum Kuřim, jmenování komise
Jmenuje:
 • komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro veřejnou zakázku s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" se změnou.
 • Termín plnění 30. 12. 2014 (OI)

496/14 - RM č.33

24.09.2014
Zahájení zadavacího řízení "Společenské a kulturní centrum"
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, dále schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.
 • Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

1142/14 - ZM č.7

04.09.2014
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi
Schvaluje:
 • realizaci investiční akce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ v rozsahu rekonstrukce objektu v roce 2015 a dodávky interiéru v roce 2016 ve výši finančních prostředků:
 • - na inženýrskou činnost 1 437 835,- Kč bez DPH
 • - na rekonstrukci objektu 74 859 982,- Kč bez DPH
 • - na dodávku a montáž interiéru 3 971 263,- Kč bez DPH
 • a schvaluje odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“.
 • Termín plnění 31. 12. 2014 (OI)

338/14 - RM č.21

17.06.2014
Výkon TDI na stavbu Společenské a kulturní centrum Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem "Výkon TDI a koordinátora BOZP na stavbu Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ a souhlasí s uzavřením smlouvy se "Společností pro výkon TDI a koordinátora BOZP na stavbě Společenského a kulturního centra v Kuřimi", se sídlem Klentnice 139, 692 01 Klentnice, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 380.000 Kč (není plátcem DPH).
 • Termín plnění 31. 12. 2014 (OI)

1088/14 - ZM č.4

17.06.2014
Společenské a kulturní centrum, příprava VŘ
Souhlasí:
 • s uveřejněním předběžného oznámení zadávacího řízení na realizaci investiční akce „Společenské a kulturní centrum Kuřim“.
 • Termín plnění 26. 7. 2014 (OI)

268/14 - RM č.18

28.05.2014
Zahájení VŘ na TDI stavby "Společenské a kulturní centrum"
Souhlasí:
 • se zahájením zadávacího řízení na zhotovení zakázky malého rozsahu na služby s názvem „ Výkon TDI a koordinátora BOZP na stavbu Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a harmonogram dle zápisu a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu.
 • Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2013D0041  |  rok: 2013

Smlouva o dílo - Projekt KD Kuřim

Typ smlouvy:O dílo - Neinvestiční akce
Hodnota:7 200 000 Kč
Hodnota s DPH:8 712 000 Kč
Datum účinnosti:13.6.2013
Smluvní strany:ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. (27755690)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0041  |  rok: 2013

dodatek č.1

Typ smlouvy:O dílo - Neinvestiční akce
Hodnota bez DPH:5 990 000,- Kč
Hodnota s DPH:7 247 900,- Kč
Datum účinnosti:19.6.2013

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0041  |  rok: 2017

Dodatek č.2

Typ smlouvy:O dílo - Neinvestiční akce
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Datum účinnosti:10.5.2017

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0041  |  rok: 2018

Dodatek č.3

Typ smlouvy:O dílo - Neinvestiční akce
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:341 400,- Kč
Hodnota s DPH:413 094,- Kč
Datum účinnosti:10.1.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0041  |  rok: 2018

Dodatek č.4

Typ smlouvy:O dílo - Neinvestiční akce
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:234 300,- Kč
Hodnota s DPH:283 503,- Kč
Datum účinnosti:16.2.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0041  |  rok: 2018

Dodatek č.5

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Datum účinnosti:11.7.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0041  |  rok: 2018

Dodatek č.6

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:322 950,- Kč
Hodnota s DPH:390 770,- Kč
Datum účinnosti:11.7.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0041  |  rok: 2018

Dodatek č.7

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:345 150,- Kč
Hodnota s DPH:417 632,- Kč
Datum účinnosti:11.7.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0041  |  rok: 2018

Dodatek č.8

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:151 270,- Kč
Hodnota s DPH:183 036,- Kč
Datum účinnosti:11.7.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0041  |  rok: 2018

Dodatek č.9

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:116 100,- Kč
Hodnota s DPH:140 481,- Kč
Datum účinnosti:11.7.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2014D0058  |  rok: 2014

SOD - TDI a KBOZP - Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Typ smlouvy:O dílo - Neinvestiční akce
Hodnota:380 000 Kč
Datum účinnosti:17.6.2014
Smluvní strany:Ing. Pavel Procházka

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2016D0016  |  rok: 2016

Smlouva o dílo

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.
Hodnota:139 000 Kč
Hodnota s DPH:168 190 Kč
Datum účinnosti:22.4.2016
Smluvní strany:ArchSta servis, s.r.o. (01776835)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0102  |  rok: 2017

Smlouva o dílo č. 2017/D/0102

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota:96 714 814 Kč
Hodnota s DPH:100 000 000 Kč
Datum účinnosti:31.8.2017
Smluvní strany:PKS stavby a.s. (46980059)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0102  |  rok: 2017

Dodatek č.1

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Datum účinnosti:6.11.2017

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0102  |  rok: 2018

Dodatek č.2

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:843 754,- Kč
Hodnota s DPH:1 020 942,- Kč
Datum účinnosti:30.4.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0102  |  rok: 2018

Dodatek č.3

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:1 431 742,- Kč
Hodnota s DPH:1 732 407,- Kč
Datum účinnosti:12.6.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0102  |  rok: 2018

Dodatek č.4

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:1 119 769,- Kč
Hodnota s DPH:1 354 921,- Kč
Datum účinnosti:10.7.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0102  |  rok: 2018

Dodatek č.5

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:3 616 186,- Kč
Hodnota s DPH:4 375 585,- Kč
Datum účinnosti:7.8.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0102  |  rok: 2018

Dodatek č.6

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:9 972 987,- Kč
Hodnota s DPH:12 067 314,- Kč
Datum účinnosti:25.10.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0102  |  rok: 2018

Dodatek č.7

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:11 532 773,- Kč
Hodnota s DPH:13 954 655,- Kč
Datum účinnosti:26.10.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0108  |  rok: 2017

Smlouva o dílo

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.
Hodnota:49 000 Kč
Hodnota s DPH:59 290 Kč
Datum účinnosti:10.11.2017
Smluvní strany:ArchSta servis, s.r.o. (01776835)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2019B0044  |  rok: 2019

Dohoda o předčasném užívání

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Datum účinnosti:3.9.2019
Smluvní strany:PKS stavby a.s. (46980059)

Soubory ke stažení:

19.2.2019 7:27:24 | přečteno 913x | Jiří
load