Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce nám. Osvobození

Akce navazuje na výběr zhotovitele projektové dokumentace na základě studie v roce 2018. Pro rok 2019 se předpokládá zpracování zbývajících stupňů projektové dokumentace rekonstrukce náměstí Osvobození.Související usnesení

57/23 - RM č.3

15.02.2023
„Rekonstrukce Nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace – Dohoda o ukončení Licenční smlouvy
schvaluje:
  • uzavření Dohody o ukončení Licenční smlouvy č. 2018/D/0126 ze dne 27.09.2018 se společností ATELIER RAW s.r.o., se sídlem Domažlická 148/12, 612 00 Brno, IČO 28299442.

265/21 - RM č.17

30.06.2021
„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace – dodatek č. 1
schvaluje:
  • uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru č. 2019/D/0072 na stavbu „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ se společností ATELIER RAW, s. r. o., se sídlem Domažlická 148/12, 612 00 Brno, IČO 28299442, kterým se navyšuje cena díla o 338.800 Kč s DPH.

226/21 - RM č.13

02.06.2021
Rekonstrukce sdružené kanalizační přípojky na náměstí Osvobození
schvaluje:
  • rekonstrukci sdružené jednotné kanalizační přípojky DN 200 BEO na nám. Osvobození na pozemcích parc. č. 1822/1, 1840, 1841 a 1842 v k. ú. Kuřim na kanalizaci pro veřejnou potřebu DN 300 KAM včetně jejího narovnání.

292/19 - RM č.18

25.06.2019
„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace – rozšíření předmětu smlouvy a snížení ceny
Schvaluje:
  • zadání projektových prací na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce nám. Osvobození“ odlišným postupem ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice Rady města Kuřimi S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schvaluje uzavření smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru se společností ATELIER RAW s.r.o., se sídlem Domažlická 148/12, 612 00 Brno, IČ 28299442 za cenu 1.936.000 Kč s DPH.
  • Termín plnění: 31. 7. 2019 (OI)

251/19 - RM č.14

15.05.2019
„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace – odlišný postup pro zadání veřejné zakázky na služby
Schvaluje:
  • zadání projektových prací na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce nám. Osvobození“ odlišným postupem ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice Rady města Kuřimi S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schvaluje uzavření smlouvy o zpracování projektové dokumentace se společností ATELIER RAW s.r.o., se sídlem Domažlická 148/12, 612 00 Brno, IČ 28299442 za cenu 2.359.500 Kč s DPH.
  • Termín plnění: 30. 6. 2019 (OI)

338/18 - RM č.22

26.06.2018
„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – urbanistická studie – změna
Schvaluje:
  • oslovení další společnosti na zpracování urbanistické studie „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“, a to společnosti Atelier RAW s.r.o., Domažlická 12, 612 00 Brno, IČ 28299442 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kuřim a touto společností ve výši 65.000 Kč bez DPH.
  • Termín plnění: 31. 8. 2018 (OI)
19.2.2019 7:26:26 | přečteno 786x | Jiří
load