Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Radary včetně SW pro měření rychlosti vozidelSouvisející usnesení

69/23 - ZM č.5

27.06.2023
MÚR I/43 - Smlouva o bezúplatném převodu projektové dokumentace a postoupení práv
souhlasí:
 • s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu projektové dokumentace a práv a povinností z ní vyplývajících a postoupení práv a povinností vyplývajících ze společného povolení ke stavbě „Měření úsekové rychlosti (MÚR) silnice I/43 Kuřim – Průmyslová zóna“ se společnostmi Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO 65993390 a AŽD Praha, s.r.o., se sídlem Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10, IČO 48029483 v celkové hodnotě 203.401 Kč vč. DPH.

58/23 - RM č.3

15.02.2023
Měření úsekové rychlosti v obci Jinačovice – vypracování PD
schvaluje:
 • pořízení projektové dokumentace měření úsekové rychlosti v obci Jinačovice v hodnotě 118.096 Kč vč. DPH s následným finančním vyrovnáním s obcí Jinačovice v souladu s budoucí Veřejnoprávní smlouvou.

197/22 - RM č.14

11.05.2022
Měření rychlosti vozidel – Dodatek č. 3 rozšíření technické podpory SW
schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o technické podpoře k SW pro měření rychlosti vozidel se společností INIT technology, s. r. o., se sídlem Sehradice 129, 763 23 Dolní Lhota, IČO 04423101, spočívající v navýšení rozsahu produktů a služeb a ceny technické podpory o 12.100 Kč/rok, na celkovou cenu technické podpory SW pro měření rychlosti vozidel ve výši 125.114 Kč/rok.

198/22 - RM č.14

11.05.2022
Měření úsekové rychlosti v obci Lelekovice – pronájem technologie
schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9. směrnice S1/2022/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku "Pronájem technologie pro měření úsekové rychlosti vozidel v obci Lelekovice" a schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu technologie MÚR se společností AŽD Praha, s. r. o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00, Praha 10, IČO 48029483, s měsíční platbou 40.208,30 Kč vč. DPH po dobu pěti let.

206/21 - RM č.12

18.05.2021
Měření rychlosti vozidel – Dodatek č. 1 rozšíření technické podpory SW – MOR Zámecká
schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o technické podpoře k SW pro měření rychlosti vozidel se společností INIT technology, s. r. o., se sídlem Sehradice 129, 763 23 Dolní Lhota, IČO 04423101, spočívající v navýšení rozsahu produktů a služeb a ceny technické podpory o 12.100 Kč/rok, na celkovou cenu technické podpory SW pro měření rychlosti vozidel ve výši 110.594 Kč/rok.

26/21 - RM č.4

03.02.2021
Měření okamžité rychlosti ul. Zámecká – pronájem technologie
schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9. směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku "Pronájem technologie pro měření okamžité rychlosti vozidel v ulici Zámecká" a schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu technologie MOR se společností AŽD Praha, s. r. o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ 48029483, s měsíční platbou 28.374,50 Kč vč. DPH po dobu pěti let.

448/20 - RM č.33

25.11.2020
Měření rychlosti vozidel – Dodatek č. 1 k nákupu SW – posun termínu
s c h v a l u j e:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na nákup SW pro měření rychlosti vozidel se společností INIT technology, s. r. o., se sídlem Sehradice 129, 763 23 Dolní Lhota, IČ 04423101, spočívající v posunu termínu předání díla do 31.12.2020.

376/20 - RM č.30

30.09.2020
Vypracování PD – radary pro měření úsekové a okamžité rychlosti vozidel silnice R43 oblast Podlesí
s c h v a l u j e:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9. směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku „Vypracování PD měření úsekové, vč. okamžité, rychlosti vozidel na silnici R43 oblast Podlesí“ a schvaluje uzavření objednávky na vypracování PD MÚR vč. MOR a inženýringu se společností AŽD Praha, s. r. o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00, Praha 10, IČ 48029483, v celkové hodnotě 145.805 Kč vč. DPH.

322/20 - RM č.25

05.08.2020
Měření úsekové rychlosti – pronájem technologie
s c h v a l u j e:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9. směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku "Pronájem technologie pro měření úsekové rychlosti vozidel v ulici Pod Vinohrady" a schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu technologie MÚR se společností AŽD Praha, s. r. o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00, Praha 10, IČ 48029483, s měsíční platbou 36.625,41 Kč vč. DPH po dobu pěti let.

323/20 - RM č.25

05.08.2020
Měření rychlosti vozidel – nákup SW
s c h v a l u j e:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9. směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku "Nákup SW pro měření rychlosti vozidel" a schvaluje uzavření smlouvy na nákup SW pro měření rychlosti vozidel se společností INIT technology, s. r. o., se sídlem Sehradice 129, 76323 Dolní Lhota, IČ 04423101, v celkové hodnotě 517.759 Kč vč. DPH a navazující smlouvy o technické podpoře se stejnou společností ve výši 98.494 Kč/rok, s hodinovou sazbou nad rámec paušálních služeb ve výši 1.210 Kč/hod vč. DPH.

284/20 - RM č.23

08.07.2020
Měření úsekové rychlosti – volba způsobu pořízení technologie a SW
s c h v a l u j e:
 • v rámci investiční akce „Radary včetně SW pro měření rychlosti vozidel“ ORG 1420000000, pořízení technologie a SW dle varianty III - formou pronájmu technologie bez SW.

308/19 - RM č.21

10.07.2019
Vypracování projektové dokumentace - radary pro měření rychlosti vozidel, odlišný postup
Schvaluje:
 • v souladu se směrnicí S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup při výběru zhotovitele na akci „Radary pro měření rychlosti vozidel - vypracování projektu“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Praha 10, 106 17, IČ 48029483 za cenu 198.500 bez DPH (tj. 240.185 Kč s DPH) ve věci vypracování projektu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)
18.2.2019 17:16:57 | přečteno 1008x | Jiří
load