Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Městská sportovní hala v Kuřimi

Určeno na drobné úpravy v budově. Během roku 2019 proběhne montáž žaluzií.Související usnesení

317/19 - RM č.22

15.07.2019
Městská sportovní hala v Kuřimi – dodávka a montáž žaluzií
Schvaluje:
 • zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky „Dodávka a montáž venkovních žaluzií na Sportovní halu“.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

89/19 - RM č.5

13.02.2019
Dohoda o převodu práv a povinností PCO se společností PATROL Group s.r.o. – zrušení usnesení
Ruší:
 • usnesení č. 641/2018 ze dne 19. 12. 2018 ve věci uzavření Dohody o postoupení práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pro akci „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností PATROL Group s.r.o., Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava, IČ 46981233 a společností Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Sportovní 1082/1, 664 34 Kuřim, IČ 29213380.
 • Termín plnění: 14. 2. 2019 (OI)

640/18 - RM č.41

19.12.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi - dohoda o převodu práv a povinností PCO s JMK
Schvaluje:
 • uzavření Dohody o postoupení práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pomocí zařízení dálkového přenosu, pro akci „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ 70884099 a společností Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Sportovní 1082/1, 664 34 Kuřim, IČ 29213380.
 • Termín plnění: 31. 1. 2019 (OI)

641/18 - RM č.41

19.12.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi - dohoda o převodu práv a povinností PCO s PATROL Group s.r.o.
Schvaluje:
 • uzavření Dohody o postoupení práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pro akci „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností PATROL Group s.r.o., Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava, IČ 46981233 a společností Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Sportovní 1082/1, 664 34 Kuřim, IČ 29213380.
 • Termín plnění: 31. 1. 2019 (OI)

456/18 - RM č.29

12.09.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávku drobného mobiliáře a schvaluje uzavření objednávky se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, na terénní úpravy pro zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu vč. trafostanice“ za cenu 258.734,30 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

407/18 - RM č.25

08.08.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi - smlouva o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany
Schvaluje:
 • uzavření Smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pro akci „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno IČ 70884099.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

408/18 - RM č.25

08.08.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi - napojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany
Schvaluje:
 • uzavření Smlouvy o napojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pro akci „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností PATROL Group s.r.o., Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava, IČ 46981233.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

410/18 - RM č.25

08.08.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 12
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 279.247,43 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

333/18 - RM č.22

26.06.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 10
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 673.304,74 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

334/18 - RM č.22

26.06.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi – TDI – dodatek č. 2
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výkonu TDI č. 2016/D/0066 na zakázku „Výkon TDI na stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“ s konsorciem Eurovision - Truvia - TDI Městská sportovní hala Kuřim, se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845 spočívající ve změně termínu dokončení prací do 31. 8. 2018 (do vydání kolaudačního souhlasu) a v navýšení ceny předmětu plnění o 56.870 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

335/18 - RM č.22

26.06.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi – BOZP – dodatek č. 2
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě č. 2016/D/0067 na zakázku „Koordinátor BOZP pro stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností Eurovision, a.s., se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845, spočívající ve změně termínu dokončení prací do 31. 8. 2018 (do vydání kolaudačního souhlasu) a v navýšení ceny předmětu plnění o 11.927,20 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

315/18 - RM č.20

13.06.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 9 změna termínu
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je změna termínu realizace díla sportovní haly, objektů zpevněných ploch a inženýrských sítí určených k napojení sportovní haly do 15. 8. 2018 a ukončení realizace terénních úprav a části dešťové kanalizace IO 301, která bude prodloužením stoky pro sportovní areál do 31. 8. 2018.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

265/18 - RM č.18

22.05.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 8
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 1.548.774,17 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

214/18 - RM č.13

25.04.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 7
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 1.497.385,51 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

178/18 - RM č.10

10.04.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 6
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 3.183.429,44 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

110/18 - RM č.6

28.02.2018
Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 5
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 655 761,10 Kč vč. DPH a změna odstavce 5.7.2 z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

3/18 - RM č.1

08.01.2018
Městská sportovní hala – pronájem plynárenského zařízení
Schvaluje:
 • záměr na pronájem plynárenského zařízení pro akci „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567.
 • Termín plnění: 28. 2. 2018 (OI)

550/17 - RM č.36

25.10.2017
Městská sportovní hala - žádost o prodloužení termínu
Souhlasí:
 • s prodloužením termínu dokončení díla akce "Městská sportovní hala v Kuřimi" - SO 01 Sportovní hala do 15. 4. 2018, SO 02 Venkovní plochy do 31. 5. 2018 a SO 03 Inženýrské sítě do 31. 5. 2018.
 • Termín plnění: 25. 10. 2017 (OI)

487/17 - RM č.32

27.09.2017
Městská sportovní hala – smlouva o připojení k distribuční soustavě
Schvaluje:
 • uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090110995 pro akci „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

489/17 - RM č.32

27.09.2017
Městská sportovní hala - 0. etapa
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0113 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ - 0. etapa, změna trasy inženýrských sítí se společností Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 25348817 v celkové hodnotě 377.520 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 12. 2017 (OI)

454/17 - RM č.30

12.09.2017
Městská sportovní hala - 0. etapa
Schvaluje:
 • uzavření Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí, změna trasy inženýrských sítí 0. etapa se společností Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 25348817 v celkové hodnotě 76.230 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 12. 2017 (OI)

430/17 - RM č.28

23.08.2017
Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 3
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 4.441.820,25 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

319/17 - RM č.20

14.06.2017
Sportovní hala Kuřim - dodatek č. 2
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Sportovní hala Kuřim“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, který spočívá v navýšení ceny díla o 2.035.940,97 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

242/17 - RM č.16

10.05.2017
Městská sportovní hala
Schvaluje:
 • úpravu záměru „Sportovní areál Kuřim“ dle zápisu, podání žádosti o ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí a předložení nového oznámení záměru.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

245/17 - RM č.16

10.05.2017
Městská sportovní hala – smlouva pro stanovení podmínek připojení plynárenského zařízení
Schvaluje:
 • uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní pro akci „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

156/17 - RM č.11

29.03.2017
Městská hala v Kuřimi - dodatek č. 1
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, který spočívá v navýšení ceny díla o 1.047.599,15 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 30. 4. 2017 (OI)

66/17 - RM č.6

08.02.2017
Městská sportovní hala - archeologický průzkum
Schvaluje:
 • uzavření Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu se společností Ústav archeologického památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno, IČ 48511005.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

43/17 - RM č.3

24.01.2017
Městská sportovní hala v Kuřimi - změna ÚR
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice S2/2015/RM o zadávání zakázek malého rozsahu na zpracování oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a schvaluje jako zhotovitele společnost Ateliér DPK s.r.o., Žižkova 506/5, Veveří, 602 00 Brno, IČ 25348817, za cenu 37.107 Kč vč. DPH, tj. 1/3 celkových nákladů odpovídající podílu města Kuřim.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

44/17 - RM č.3

24.01.2017
Nápis Městské sportovní haly v Kuřimi
Schvaluje:
 • název a označení budovy městské sportovní haly "Městská sportovní hala Kuřim".
 • Termín plnění: 31. 1. 2017 (OI)

1/17 - RM č.1

11.01.2017
Městská sportovní hala v Kuřimi – změna projektové dokumentace a inženýrská činnost
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice S2/2015/RM zadání zakázky malého rozsahu na zadání zpracování změny projektové dokumentace pro provádění stavby a inženýrské činnosti k akci „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., Krohova 2595/43a, 160 00 Praha, IČ 27458822, která je stanovena dle předložené cenové nabídky 570.000 Kč bez DPH, t.j. 689.700 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

1148/16 - ZM č.8

13.12.2016
Městská sportovní hala v Kuřimi - návrh na zvýšení světlé výšky hracího prostoru a úpravu osvětlení
Souhlasí:
 • s navýšením světlé výška haly na 10 m a s úpravou osvětlení a schvaluje započetí prací na PD pro navýšení světlé výšky haly a úpravu osvětlení.
 • Termín plnění: 31. 3. 2017 (OI)

496/16 - RM č.36

16.11.2016
Městská sportovní hala v Kuřimi
Souhlasí:
 • s podáním žádosti o dotaci na projekt "Městská sportovní hala v Kuřimi" do výzvy vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Státní podpory sportu pro rok 2017, v programu 133510 pro realizaci projektů v investiční oblasti.
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

436/16 - RM č.32

06.10.2016
Výběrové řízení Městská sportovní hala v Kuřimi - vyhodnocení
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku s názvem „Městská sportovní hala v Kuřimi“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 66.688.342 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 10. 2016 (OI)

422/16 - RM č.30

29.09.2016
Výběrové řízení Výkon TDI na stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi - vyhodnocení
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Výkon TDI na stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s konsorciem Eurovision - Truvia - TDI Městská sportovní hala Kuřim, se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 398.090 Kč vč. DPH za činnosti TDI při provádění stavby (část A) a hodinovou sazbou 350 Kč/hod. bez DPH za činnosti TDI při řešení reklamací po dobu záruky díla (část B).
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

423/16 - RM č.30

29.09.2016
Výběrové řízení Koordinátor BOZP pro stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi - vyhodnocení
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Koordinátor BOZP pro stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“ a schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností Eurovision, a.s., se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 83.490 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

394/16 - RM č.27

08.09.2016
Zahájení VŘ na TDI stavby "Městská sportovní hala v Kuřimi“
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výkon TDI na stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu.
 • Termín plnění: 9. 9. 2016 (OI)

347/16 - RM č.20

27.07.2016
Zahájení zadávacího řízení „Městská sportovní hala v Kuřimi“
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Městská sportovní hala v Kuřimi“, a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.
 • Termín plnění: 28. 7. 2016 (OI)

348/16 - RM č.20

27.07.2016
Městská sportovní hala v Kuřimi – návrh členů a náhradníků hodnotící komise
Jmenuje:
 • komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se změnami.
 • Termín plnění: 28. 7. 2016 (OI)

337/16 - RM č.19

21.07.2016
Příkazní smlouva s RTS, a.s.
Schvaluje:
 • uzavření Příkazní smlouvy se společností RTS, a.s., se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČ 25533843. Předmětem smlouvy je výkon práv a povinností příkazce podle zákona na podlimitní veřejné zakázce na stavební práce - Městská sportovní hala v Kuřimi ve výši 96.800 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

1088/16 - ZM č.5

28.06.2016
Městská sportovní hala v Kuřimi – odůvodnění veřejné zakázky
Schvaluje:
 • odůvodnění významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Městská sportovní hala v Kuřimi“.
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

300/16 - RM č.17

22.06.2016
Sportovní hala Kuřim – administrace veřejné zakázky na stavební práce
Schvaluje:
 • zadání „Administrace veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací stavby Sportovní hala Kuřim“ společnosti RTS, a.s., se sídlem Lazaretní 13, 615 00, Brno, IČ 25533843, která předložila nabídku v celkové hodnotě 96.800 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

1008/16 - ZM č.1

26.01.2016
Sportovní hala Kuřim - schválení investiční akce
Schvaluje:
 • realizaci investiční akce "Městská sportovní hala v Kuřimi - novostavba" v částce 89.256.198 Kč a DPH ve výši 21 % tj. 18.743.802 Kč.
 • Termín plnění: 26. 1. 2016 (OI)

1009/16 - ZM č.1

26.01.2016
Sportovní hala Kuřim - schválení investiční akce
Schvaluje:
 • podání žádosti o investiční dotaci na akci „Městská sportovní hala v Kuřimi - novostavba“ na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelická 7, 110 00 Praha 1.
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

468/15 - RM č.26

19.08.2015
Městská sportovní hala - dodatek č. 3 - posun termínu
Souhlasí:
 • s uzavřením dodatku č. 3 k SOD č. 2013/D/0040 se spol. CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Krohova 2595/43A, PSČ 160 00, IČ 27458822. který spočívá ve změně termínu odevzdání pracovního výkazu výměr a rozpočtu.
 • Termín plnění: 15. 9. 2015 (OI)

8/15 - RM č.1

14.01.2015
Stav projektu "Městská sportovní hala Kuřim"
Bere na vědomí:
 • zprávu z projednání stavu projektu pro stavební povolení "Městská sportovní hala Kuřim" v poradních orgánech města - stavební komisi RM a sportovním výboru ZM, a bere na vědomí harmonogram projektu ve fázi stavebního povolení dle zápisu doplněný o termín veřejného projednání.
 • Termín plnění: 21. 02. 2015 (OI)

514/14 - RM č.34

30.09.2014
Zrušení usnesení RM č. 462/2014
Schvaluje:
 • zrušení usnesení RM č. 462/2014 ze dne 10. 9. 2014 ve věci uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013/D/0040 Zhotovitel projektové dokumentace Městská sportovní hala, se společností CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Krohova 2595/43A, PSČ 160 00, IČ 27458822.
 • Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

515/14 - RM č.34

30.09.2014
Dodatek č. 2 k SOD 2013/D/0040
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013/D/0040 Zhotovitel projektové dokumentace Městská sportovní hala, se společností CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Krohova 2595/43A, PSČ 160 00, IČ 27458822, který spočívá ve změně termínu odevzdání DUR.
 • Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

462/14 - RM č.32

10.09.2014
Dodatek č. 2 k SOD 2013/D/0040 Zhotovitel projektové dokumentace "Městská sportovní hala"
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013/D/0040 Zhotovitel projektové dokumentace Městská sportovní hala, se společností CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Krohova 2595/43A, PSČ 160 00, IČ 27458822, který spočívá ve změně termínu odevzdání DUR.
 • Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

326/14 - RM č.20

11.06.2014
Městská sportovní hala, uzavření smlouvy o připojení
Schvaluje:
 • uzavření „Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12091857, mezi městem Kuřim, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964 a provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280854000, předmětem smlouvy je připojení budoucí stavby Městské sportovní haly.
 • Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

138/14 - RM č.11

26.03.2014
Zrušení usnesení č. 614/2013 z 25. 9. 2014
Souhlasí:
 • se zrušením usnesení č. 614/2013 z dne 25. 9. 2013, ve věci přepracování optimalizační studie "Městská sportovní hala Kuřim" v souladu se závěry sportovního výboru ze dne 14. 8. 2013.
 • Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2013D0040  |  rok: 2013

Smlouva o dílo - Projekt sportovní hala Kuřim

Typ smlouvy:O dílo - Neinvestiční akce
Hodnota:2 590 000 Kč
Hodnota s DPH:3 133 900 Kč
Datum účinnosti:22.5.2013
Smluvní strany:CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. (27458822)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0040  |  rok: 2015

dodatek č.3

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. arch. Kateřina Hašková
Datum účinnosti:26.8.2015

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0040  |  rok: 2013

dodatek č.1

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Datum účinnosti:20.12.2013

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2013D0040  |  rok: 2014

dodatek č.2

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Datum účinnosti:1.10.2014

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2014O0096  |  rok: 2015

Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o sml. budoucí nájemní

Typ smlouvy:O spolupráci
Odbor:OI
Předkladatel:Ing. Renata Havlová
Zpracoval:Marek Svoboda
Datum účinnosti:29.1.2015
Smluvní strany:GasNet, s.r.o. (27295567)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2016D0076  |  rok: 2016

Smlouva o dílo

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:66 688 342 Kč
Hodnota s DPH:80 692 894 Kč
Datum účinnosti:10.11.2016
Smluvní strany:E.PROXIMA, s.r.o. (25395602)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2016D0076  |  rok: 2017

Dodatek č.1

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Hodnota bez DPH:67 554 126,- Kč
Hodnota s DPH:81 740 493,- Kč
Datum účinnosti:31.3.2017

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2016D0076  |  rok: 2017

Dodatek č.2

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota bez DPH:69 236 722,- Kč
Hodnota s DPH:83 776 434,- Kč
Datum účinnosti:30.6.2017

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2016D0076  |  rok: 2017

Dodatek č.3

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota bez DPH:72 907 648,- Kč
Hodnota s DPH:88 218 254,- Kč
Datum účinnosti:31.8.2017

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2016D0067  |  rok: 2016

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:69 000 Kč
Hodnota s DPH:83 490 Kč
Datum účinnosti:13.10.2016
Smluvní strany:Eurovision, a.s. (27691845)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2016D0066  |  rok: 2016

SMLOUVA O VÝKONU TDI NA STAVBĚ MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA V KUŘIMI

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:329 000 Kč
Hodnota s DPH:398 090 Kč
Datum účinnosti:13.10.2016
Smluvní strany:Eurovision, a.s. (27691845)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0025  |  rok: 2016

DOHODA O PROVEDENI ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:15 000 Kč
Hodnota s DPH:18 150 Kč
Datum účinnosti:16.2.2016
Smluvní strany:Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce (48511005)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017B0032  |  rok: 2017

Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní

Typ smlouvy:O uzavření smlouvy budoucí
Odbor:OI
Zpracoval:Bc. Alena Šrámková
Datum účinnosti:19.6.2017
Smluvní strany:GasNet, s.r.o. (27295567) a GridServices, s.r.o. (27935311)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017B0070  |  rok: 2017

Smlouva o připojení k distribuční soustavě

Typ smlouvy:O poskytování služeb
Odbor:OI
Zpracoval:Bc. Alena Šrámková
Datum účinnosti:2.10.2017
Smluvní strany:GasNet, s.r.o. (27295567)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0024  |  rok: 2017

EON Smlouva o připojení

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:62 500 Kč
Hodnota s DPH:62 500 Kč
Datum účinnosti:4.1.2017
Smluvní strany:E.ON Česká republika, s. r. o. (25733591) a EG.D, a.s. (28085400)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0113  |  rok: 2017

Smlouva o dílo - projekt 0.etapa

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota:63 000 Kč
Hodnota s DPH:76 230 Kč
Datum účinnosti:6.10.2017
Smluvní strany:Ateliér DPK, s.r.o. (25348817)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0113  |  rok: 2017

Dodatek č.1

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Hodnota bez DPH:375 000,- Kč
Hodnota s DPH:453 750,- Kč
Datum účinnosti:6.10.2017

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2019B0064  |  rok: 2019

Dohoda o ukončení smlouvy

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Datum účinnosti:31.12.2019
Smluvní strany:PATROL group s.r.o. (46981233)

Soubory ke stažení:

18.2.2019 17:54:19 | přečteno 606x | Jiří
load