Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zahradní ul. - rekonstrukce uličního prostoru - projekt

25

Stručný popis akce

Projektová dokumentace zahrnuje rekonstrukci uličního prostoru od ul. Legionářská vč. křižovatky s ul. Nádražní, dále ul. Nádražní od křižovatky s ul. Zahradní po ul. Tyršovu. PD - rekonstrukce uličního prostoru byla pozastavena z důvodu upřesnění odvádění dešťových vod z komunikace v ul. Nádražní. Revize dešťových vpustí včetně kanalizace od ul. Zahradní kolem parku v ulici Nádražní proběhla začátkem roku 2018. Rekonstrukce výše zmiňované kanalizace nebude součástí této PD, bude řešena v rámci akce "Terminál Kuřim".

PD bude rozdělena do dvou etap. V první etapě proběhne rekonstrukce v ulici Zahradní, a to v návaznosti na rekonstrukci inženýrských sítí (kanalizace a vodovodu). Předpoklad realizace IS a uličního prostoru je rok 2019.

Fotografie a studie

Termín zahájení realizace: předpoklad rok 2019, v koordinaci s akcí: "Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace"

Termín ukončení realizace: v koordinaci s akcí: "Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace", předpoklad konec roku 2019

Celkové náklady: není zpracován rozpočet

Podrobné informace

Na rok 2018 je potřeba vyčlenit:

PD (SoD) uliční prostor 375 000 Kč
PD veřejné osvětlení 45 000 Kč

Související usnesení

411/19 - RM č.31

25.09.2019
Realizace akce „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ - dodatek ke smlouvě o dílo
Schvaluje:
  • uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0140 na veřejnou zakázku s názvem akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ se společností EVT Stavby, s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766, kterým se snižuje smluvní cena za část díla s názvem akce „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ na 9.444.103 Kč bez DPH.
  • Termín plnění: 31. 10. 2019 (OI)

282/19 - RM č.17

12.06.2019
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi
Souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci sektorové veřejné zakázky s názvem akce „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 53.926.296 Kč bez DPH, tj. 65.250.819 Kč vč. DPH.
  • Termín plnění: 31. 7. 2019 (OI)

635/18 - RM č.41

19.12.2018
Zahájení zadávacího řízení realizací akcí „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace"
Schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele realizace akcí „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí komise ve složení dle návrhu.
  • Termín plnění: 31. 7. 2019 (OI)

25

25,1

25,1

 
25,2

25,2

 
25

25

 
25,3

25,3

 
 
2.2.2018 21:21:26 | přečteno 513x | Jiří
load