Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1225

Stručný popis akce: Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje infrastruktury v návaznosti na podporu klíčových kompetencí (výuka cizích jazyků, přírodov.obory, práce s digit. technologiemi, tech. a řemeslné obory) ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. Součástí projektu je zajištění bezbariérovosti dotčených učeben a zajištění konektivity školy.

Fotografie a studie

Termín zahájení: 10/2017

Termín ukončení: 12/2019

Celkové náklady: předpoklad 12,8 mil. Kč (projekt + stavba)

Podrobné informace

Zastupitelstvo města schválilo dne 23. 1. 2018 realizaci investiční akce, jejímž předmětem je rozšíření prostoru stávající učebny výtvarné výchovy o část sousední chodby a vytvoření tak nové odborné učebny- řemeslné dílny, přístavby nového výtahu v prostoru vnitřního atria a vybudování bezbariérového WC ve 3. patře objektu ZŠ Tyršova, výměna stávajících podhledů ve společných prostorách 1.NP. Dále bude v rámci investiční akce provedena modernizace učebny ICT/jazyků vybavením digitální technologií a novou výpočetní technikou. Bude zřízena nová učebna jazyků, obnovena učebna přírodopisu včetně pořízení výukových pomůcek a modernizovány přírodopisný a jazykový kabinet. Součástí investice bude i zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Připravována je i výměna stávajících podhledů ve společných prostorách 1.NP.  Na základě zpracované projektové dokumentace bylo vydáno stavební povolení na stavební úpravy 1.NP a přístavbu výtahu. V současné době probíhá  dopracování části týkající se vnitřního vybavení, konektivity a IT do podrobnosti pro zadávací řízení na dodavatele stavby.

Prostřednictvím administrátora byla podána dne 5. 3. 2018 na tento projekt žádost o dotaci v rámci programu IROP, výzvy č. 24 ITI Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II (mimo Brno) a následně byly doplněny poslední dokumenty potřebné k vydání Registrace akce. Předpokládaná výše dotace činí 10 584 758,70 Kč. 

2.2.2018 21:11:38 - aktualizováno 18.9.2018 11:49:05 | přečteno 543x | Jiří
load