Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vodojem II - rekonstrukce armaturní komory a technologie - stavba

30

Stručný popis akce

Stávající zemní vodojem Kuřim II o objemu akumulačních komor 2 x 1250 m3 byl uveden do provozu v roce 1976. Tento vodojem slouží pro zásobování pitnou vodou podstatné části Kuřimi. Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur (v armaturní a akumulační komoře), které jsou za hranicí životnosti. Součástí stavby je také rekonstrukce vstupního objektu, snížení energetické náročnosti provozu a zajištění bezpečnosti objektu.
Začátkem ledna byl zhotoviteli předán objekt k realizaci rekonstrukce, ten se zavázal dokončit práce na díle a předat dílo nejpozději na konci srpna roku 2018.

Fotografie a studie

Termín zahájení realizace: leden 2018

Termín ukončení: srpen 2018

Celkové náklady na realizaci: cca 8.000.000 Kč

Podrobné informace

Na rok 2018 je potřeba vyčlenit:

Realizace (SoD; D.č.1) 7.530.400 Kč
IČ BVK: 191.350 Kč

Související usnesení

519/22 - RM č.35

23.11.2022
Schválení Dodatku č. 1 akce „Kuřim, VDJ II – rekonstrukce stavební části armaturní komory“
schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 se společností Dopravní stavby Brno, s.r.o., se sídlem Trnkova 2617/150, 628 00 Brno, IČO 45474281, v celkové hodnotě 8.698.864,55 Kč, jehož předmětem jsou vícepráce, spočívající ve změně postupu prací na realizaci vnější fasády a méněpráce, spočívající v neprovedeném statickém posouzení a neprovedené realizaci přenosů dat na centrální dispečink.

217/22 - RM č.15

17.05.2022
Rozhodnutí o přidělení zakázky „Kuřim, VDJ II - rekonstrukce stavební části armaturní komory“
souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci sektorové veřejné zakázky s názvem akce „Kuřim, VDJ II - rekonstrukce stavební části armaturní komory“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Dopravní stavby Brno, s .r. o., se sídlem Trnkova 2617/150, 628 00 Brno, IČO 45474281, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 8.784.646,69 Kč vč. DPH.

128/22 - RM č.10

30.03.2022
Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, VDJ II/2 - rekonstrukce stavební části armaturní komory“
schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele realizace akce „Kuřim, VDJ II/2 - rekonstrukce stavební části armaturní komory“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí komise ve složení podle návrhu.

49/21 - RM č.5

17.02.2021
Vodojem Kuřim II, zpracování projektové dokumentace - rozhodnutí o přidělení zakázky
souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kuřim, VDJ Kuřim II - rekonstrukce stavební části armaturní komory“ (vypracování projektové dokumentace) a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností VH atelier, spol. s r. o., se sídlem Lidická 960/81, 602 00 Brno, IČO 49437267, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 540.870 Kč vč. DPH.

435/20 - RM č.32

11.11.2020
„Kuřim, VDJ Kuřim II - rekonstrukce stavební části armaturní komory“ - investiční záměr
s c h v a l u j e:
 • investiční záměr s názvem akce „Kuřim, VDJ Kuřim II - rekonstrukce stavební části armaturní komory“ zpracovaný zpracovaného v souladu s dodatkem č. 22 k mandátní smlouvě - příloha č. 1 „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“ pro rok 2020 a souhlasí se zahájením prací na zadávací dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby.

436/20 - RM č.32

11.11.2020
„Kuřim, VDJ Kuřim II – rekonstrukce stavební části armaturní komory“ – zahájení zadávacího řízení pro zpracování projektové dokumentace
s c h v a l u j e:
 • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace „Kuřim, VDJ Kuřim II - rekonstrukce stavební části armaturní komory“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu.

378/18 - RM č.24

25.07.2018
Vodojem Kuřim II - rekonstrukce armaturní komory a technologie, návrh Dodatku č. 1
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0124 se společností ARKO TECHNOLOGY, a.s., se sídlem Vídeňská 206/108, 619 00 Brno, IČ 00219169 na veřejnou zakázku „Kuřim VDJ Kuřim II - rekonstrukce armaturní komory a technologie“, spočívající v provedení méněprací ve výši 657.948,95 Kč bez DPH a víceprací ve výši 532.430,50 Kč bez DPH.
 • Termín plnění: 31. 8. 2018 (OI)

621/17 - RM č.40

06.12.2017
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - vodojem Kuřim II
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kuřim VDJ Kuřim II - rekonstrukce armaturní komory a technologie“ (realizace) a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ARKO TECHNOLOGY, a.s., se sídlem Vídeňská 206/108, 619 00 Brno, IČ 00219169, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 6.348.990 Kč bez DPH, tj. 7.682.278 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 1. 2018 (OI)

502/17 - RM č.33

04.10.2017
Zahájení zadávacího řízení na realizaci akce „Vodojem II – rekonstrukce armaturní komory a technologie“
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele realizace akce „Kuřim, VDJ Kuřim II - rekonstrukce armaturní komory a technologie“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu.
 • Termín plnění: 31. 3. 2018 (OI)

30

30,1

30,1

 
30,3

30,3

 
30,2

30,2

 
30

30

 
30,4

30,4

 
 
2.2.2018 21:19:59 | přečteno 1120x | Jiří
load